<<
>>

№ 78. Аналогія права й аналогія закону.

Навіть найдосконаліша система права не може охопити всю різ-номанітність суспільних відносин, які потребують правового регулювання. Ст. 4 ЦК визначає, що цивільні права та обов’язки можуть виникати з дій громадян і організацій, які хоч і не передбачені в законі, але в силу загальних засад і змісту цивільного за-конодавства породжують цивільні права й обов’язки.

Прогалина в праві – випадки, коли певні суспільні відносини потребують правового регулювання, але не передбачене конкретною правовою нормою. В такому випадку суду надається право розглядати такі справи за допомогою аналогії. Ст. 11 ЦПК: “в разі відсутності закону, який регулює спірні відносини, суд застосовує закон, який регулює подібні відносини, а за відсутності такого суд виходить із загальних засад і змісту законодавства України. Аналогія закону має місце, якщо: 1) відносини, щодо яких виник спір, за своїм характером потребують цивільно-правового регулювання; 2) ці відносини не регулюються конкретними нормами права; 3) є закон, який регулює схожі відносини і який може бути застосова-ний за аналогією. Для заповнення прогалин, які не можливо заповнити за аналогією закону заповнюються за допомогою аналогії права – за допомогою загальних засад і змісту законодавства.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме № 78. Аналогія права й аналогія закону.:

 1. 11. Аналогія права (АП) й аналогія закону (АЗ).
 2. № 78. Аналогія права й аналогія закону.
 3. ТЕМА 13 ПРИНЦИП РАВНОПРАВИЯ И НЕДИСКРИМИНАЦИИ, ПРАВО НА ПРАВОСУДИЕ, ПРОБЛЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
 4. § 5. Построение системы вещных прав
 5. б. Аргументація за аналогією, без посередництва загального права
 6. в. Встановлення фактичних відмінностей між справами у прецедентному загальному праві
 7. 2. Різні підходи до вибору законів у штатах
 8. ТЕМА 14. РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА
 9. 1. Виды вещных прав по законодательству зарубежных стран
 10. Развіццё права ў Беларускай CCP у 20 - 30-я гг.
 11. Порівняльний аналіз конституцій держав різних правових сімей щодо закріплення принципу незворотності дії закону в часі
 12. Принцип «Lex ad praetorian non valet» в практиці Європейського Суду з прав людини