<<
>>

11. Аналогія права (АП) й аналогія закону (АЗ).

Навіть найдосконаліша система права не може охопити всю різноманітність суспільних відносин, які потребують правового регулювання. Ст. 11 ЦК визначає, що цивільні права та обов’язки можуть виникати з дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки.

Прогалина в праві – випадки, коли певні суспільні відносини потребують правового регулювання, але не передбачене конкретною правовою нормою. В такому випадку суду надається право розглядати такі справи за допомогою аналогії. Ст. 8 ЦК: Якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільн. законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (АЗ). У разі неможливості використати аналогію закону для регулювання цивільних відносин вони регулюються відповідно до загальних засад цивільного законодавства (АП). АЗ має місце, якщо: відносини, щодо яких виник спір, за своїм характером потребують цивільно-правового регулювання; ці відносини не регулюються конкретними нормами права; є закон, який регулює схожі відносини і який може бути застосований за аналогією. Для заповнення прогалин, які не можливо заповнити за аналогією закону заповнюються за допомогою аналогії права – за допомогою загальних засад і змісту законодавства. АП застосовується тоді, коли: немає норми, яка прямо передбачає даний випадок; немає норми, яка передбачає подібний випадок. При вирішенні справи за аналогією закону і аналогією права необхідно додержуватися таких умов: аналогія допустима лише у разі повної відсутності або неповноти правових норм; суспільні відносини, до яких застосовується рішення за аналогією, повинні бути врегульовані хоча б у загальній формі, тобто перебувати у сфері правового регулювання; наявність подібності (аналогії) аналізованих обставин і обставин, передбачених наявною нормою, повинна бути в істотних, юридичне рівнозначних ознаках; розбіжність - у деталях, у неістотному; пошук норми, яка регулює аналогічний випадок, має йти спочатку в актах тієї самої галузі права, у разі відсутності такої - в іншій галузі та у законодавстві в цілому; вироблене в ході використання аналогії правове рішення не повинно суперечити дії розпоряджень закону, його меті; обов'язково має бути вмотивоване пояснення причин застосування рішення за аналогією до даного випадку. При застосуванні аналогії права істотне значення мають принципи права, які закріплюються в Конституції.
<< | >>
Источник: Учебники-Бесплатно.РФ. Шпаргалки по гражданскому праву (на украинском языке). 2011

Еще по теме 11. Аналогія права (АП) й аналогія закону (АЗ).:

 1. Джерела права
 2. 1.3. Принципы российского уголовного права
 3. 1.6. Метод науки уголовного права
 4. Это право закреплено в статье 21 Закона от 24 июня 1981 года.
 5. Важно отметить, что и Билль о правах, и ряд других конституционных законов, изданных на
 6. 11. Аналогія права (АП) й аналогія закону (АЗ).
 7. Принцип права на свободу та особисту недоторканність, ведоторканність житла.
 8. § 1. Класична школа кримінального права
 9. С. Сторонники психологического обоснования уголовного права
 10. правила переквалификации при изменении уголовного закона.
 11. АНАЛОГИЯ
 12. № 78. Аналогія права й аналогія закону.
 13. Статья 6. Применение гражданского законодательства по аналогии
 14. Джалилов А., Власенко С.. Спецкурс по медийному, авторскому, трудовому  праву, по доступу к информации, закону о рекламе, выборах, 2010, 2010
 15. Комментарий к статье 7.   Применение жилищного законодательства по аналогии
 16. 55. Стадии применения права, акт применения права, аналогия в процессе.
 17. С. ВАЙСМАН. ПРАВА ТРУДЯЩЕЙСЯ ЖЕНЩИНЫ ПО СОВЕТСКИМ ЗАКОНАМ. Государственное издательство Ленинград - Москва, 1925, 1925