<<
>>

5. Правова аргументація

Процес будь-якої правової аргументації складається з чотирьох етапів. Юрист повинен (1) визначити тему; (2) заявити, яка правова норма застосовується уданому випадку; (3) співвіднести правову норму з фактами справи; (4) зробити висновок про співвідношення правової норми з фактами 169. Дедуктивна аргументація чи аргументація за аналогією, про які йшлося раніше, застосовується на (3) та (4) етапах цього процесу.

У суді юридична аргументація набирає форми резюме, яке часом називають «меморандумом права».

Існують короткі виклади справи, які пропонуються суддям під час процесу, та «апеляційні резюме», адресовані апеляційним судам . Взагалі резюме будь-якого типу складається згідно з стандартом і має чітко визначену структуру: (1) представлення питання, що визначає предмет спору; (2) виклад фактів без перебільшень та викривлень; (3) аргумент за чотириступеневою схемою; (4) висновок.

Більшість аргументів з правових питань у Сполучених Штатах наводиться письмово. Хоч усна аргументація і використовується як у звичайних судових процесах, так і в апеляційних судах, вона не замінює письмових резюме в сучасному американському апеляційному суді. І не може замінити, навіть коли сторони забажають цього, усна аргументація справи звичайно потребує від 15 до ЗО хвилин для кожної з сторін. З цього погляду аргументація з голосу, що використовується під час апеляційного судового процесу в Америці, дуже відрізняється від подібної аргументації в апеляційному суді Англії. В останньому вона може займати години і навіть дні. Аргументи з голосу в апеляційних судах СІЛА обмежені висвітленням найбільш важливих аспектів справи та відповідями на запитання суддів. Часто буває, що допит, який здійснює адвокат, займає більшу частину часу, відведеного для усної аргументації.

Обговорення справи під час судового засідання проводиться усно, але коли передбачається розгляд важливого юридичного питання, більшість професійних юристів готують принаймні короткі письмові виклади аргументів з посиланням на відповідні джерела. Пропозиції щодо досудового розгляду юридичних питань, які не мають прямого відношення до судової справи, необхідно подавати в письмовій формі й супроводжувати коротким викладом їх змісту. Прикладом може служити досудова пропозиція припинення процесу за недостатністю юрисдикції над суб'єктом. В деяких випадках згідно з відповідними судовими правилами всі пропозиції, зроблені не під час судового засідання, стисло викладаються письмово, без чого секретар суду не прийме жодної з них.

Перевага викладу юридичних аргументів у письмовій формі ставить під сумнів необхідність використання будь-якої усної аргументації, і тому деякі суди скасували її. Однак більшість судців переконані, що її необхідно зберегти, адже після прочитання письмових заяв сторін можуть виникнути певні запитання, на які треба відповісти, вдаючись до усної аргументації171.

168 Бібліотеки на CD-ROM займають менше місця, ніж книжкові, проте вмішують більшу кількість

збірок з права СІЛА.

169 Студенти права, яким необхідно запам'ятати кожен етап у аргументації, скорочено називають

її «IRAC»( за першими літерами відповідних англійських слів: Issue, Rule, Analysis, Conclusion).

170 Про організацію судів див. розділ V.

171 Див. William H.Rehnquist. Remarks on the Process of Judging, 49 Wash. & Lee L. Rev. 263, 269 (1992).

6*9-340

<< | >>
Источник: В. БЕРНХЕМ. ВСТУП ДО ПРАВАТА ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ США. Київ - 1999. 1999

Еще по теме 5. Правова аргументація:

 1. 4.6. Розв'язання кримінальноправових конфліктів
 2. 2. Юридичний процес винесення рішення у цивільній справі
 3. Д. Форма і сутність прецедентного права
 4. Е. Процес законодавчої аргументації у прецедентному праві
 5. г. Виведення правила на основі декількох справ
 6. Є. Методи правових досліджень і форми правової аргументації1. Публікації основних матеріалів
 7. 5. Правова аргументація
 8. ВИСНОВКИ
 9. Похідні (непрямі) позови: іноземний досвід та українські перспективи
 10. 10. Рейтингова система оцінки знань студентів з курсу логіки
 11. 2. ПРОГРАМА КУРСУ ЛОГІКИ (адаптована для економічних та юридичних спеціальностей)
 12. Причиновий зв’язок та злочинна бездіяльність
 13. Кримінальна процесуальна реституція як спосіб відшкодування потерпілому шкоди, завданої кримінальним правопорушенням
 14. Місце і роль перегляду судових рішень, ухвалених судами першої інстанції, у механізмі цивільного судочинства
 15. Процесуальний порядок та строки апеляційного і касаційного оскарження судових рішень у цивільному процесі
 16. 1.1. Становлення та розвиток трудових прав людини
 17. 4.1. Поняття та класифікація форм захисту трудових прав працівників
 18. 3.2. Об’єктивна сторона злочинів проти здоров’я населення і системи заходів, що забезпечують його охорону
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -