<<
>>

а. Процес аргументації за аналогією

Процедура розгляду прецедентів — це двоступеневий процес: (1) визначення фактичної схожості та відмінностей між прецедентом та новою справою, яка роз-глядається; (2) визначення, в яких важливих аспектах нова справа подібна або відмінна від прецедентного випадку.

Якщо важливі аспекти прецедентного випадку визнаються подібними до відповідних аспектів нової справи, прецедентне правило застосовується і, навпаки, коли вони визнаються не подібними — не застосовується

Процес аналізу чи встановлення прецедентів включає в себе аргументацію за аналогією. Наведемо приклад, який буде зрозумілий кожному, хто має маленьких дітей. Припустимо, ви дозволяєте своїй десятирічній дочці перед вихідним днем не

Див. Button, at. 26—27. Професор Едвард Леві (Edward Levi) вважає, що аргументація за ан&іогією — це триступеневий процес: «визначається, наскільки справи подібні; потім проголошується правило, яке прийняте на основі рішення у першій справі, після чого це правило застосовується до другої справи». Edward Levi, An Introduction to Legal Reasoning 1-2 (University of Chicago Press 1948). Леві недостатньо уточнював природу «правила-закону», яке вживали судді, але таке аргументування скоріше здійснювалося дедуктивно, ніж за аналогією. Бертон і Годдінг (Burton & Golding) більш точно показують, що роблять юристи та судді, особливо у важких випадках: вони безпосередньо порівнюють факти обох справ, не застосовуючи при цьому жодного прийнятого раніше «правила». Див. Martin Go/ding. Legal Reasoning 103 (Alfred Knopf 1984); Burton, at 36.

74 s Розділі!

лягати спати до 10-ї години вечора151. Ваша шестирічна дочка образиться, коли її примусять лягати о 8-й годині вечора, і попросить дозволу гратися до 10-ї вечора, як і її старшій сестрі. Молодша донька вважає, що ви повинні це зробити, тому що ситуації в принципі подібні: дівчатка приблизно одного віку, і наступного ранку не потрібно йти до школи.

Якщо ви не дозволите молодшій гратися до 10-ї години вечора, то це станеться через те, що різниця у віці для вас є важливішою, ніж будь-яка схожість між дівчатками, тому що саме від віку дитини залежить, коли саме їй треба лягати спати. Різниця в роках є важливою в даному випадку, бо молодшій дитині потрібно більше спати.

Ясно, що найбільше ускладнень виникає під час встановлення важливості існуючих відмінностей та подібностей. Важливість — не абстрактне поняття. Вона є ситуаційною і напряму пов'язана з проблемою, яку необхідно вирішити. У прикладі з дітьми рішення заборонити меншій дочці лягати спати пізніше грунтується на існуючій відмінності між ними, а саме — відмінності їхніх імен: «вона Енн, а ти Зельда». Проте ця відмінність не є істотною для вирішення даної проблеми, бо вона не має ніякого зв'язку з тим, коли дітям корисно лягати спати. В іншій ситуації «вона Енн, а ти Зельда» — істотна відмінність, коли постає питання, чи можна Зельді зайняти місце на початку шеренги дітей, які вишикуються за алфавітом.

б. Критерії встановлення фактичної відмінності між справами

Коли суд розглядає справу, факти якої відмінні або подібні до відповідного прецеденту, судді повинні встановити, наскільки ці розбіжності та подібності є суттєвими. Від того, на які критерії спирається суддя при вирішенні цього важливого питання, великою мірою залежить аргументація рішення у справі на основі прецедентного права. А ці критерії у випадках з прецедентними правилами, що грунтуються на попередніх рішеннях суду, і правилами, виведеними з інтерпретації чинних законодавчих актів, різні. Як уже зазначалося при розгляді основ загального права, у прецедентному загальному праві можна враховувати широке коло чинників, у тому числі й принципи, які найбільш типово відображають прийняті у суспільстві погляди на чесність та ефективність. У випадку, коли чинний закон грунтується на прецедентному рішенні суду, суд звичайно бере до уваги принципи, які лежать в основі цього закону, хоч інколи можливе посилання і на загальні принципи.

<< | >>
Источник: В. БЕРНХЕМ. ВСТУП ДО ПРАВАТА ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ США. Київ - 1999. 1999

Еще по теме а. Процес аргументації за аналогією:

  1. Е. Процес законодавчої аргументації у прецедентному праві
  2. а. Процес аргументації за аналогією
  3. г. Вибір між дедуктивною аргументацією і аргументацієюза аналогією
  4. 3. Аргументація прецедентннх інтерпретацій законодавчих актіва. Дедуктивна та аналогічна аргументації прецедентннхінтерпретацій
  5. 5. Правова аргументація
  6. 2.1. Історіографія зародження національних традицій державності в княжу добу
  7. 2.2. Історіографія національного осмислення козацької державності України
  8. 2.3. Збагачення державницьких традицій у добу Української революції (1917 – 1921 рр.)
  9. Специфіка створення, побутування та фіксації усно-історичних і фольклорних джерел
  10. Похідні (непрямі) позови: іноземний досвід та українські перспективи
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -