<<
>>

г. Виведення правила на основі декількох справ

Існує тип прецедентного правила, з якого юристи можуть робити дедуктивні висновки. Він нагадує прецедентне правило, прийняте на основі однієї справи, проте таке правило є «синтезом» правил, виведених з декількох справ. Складаючи разом прецедентні правила декількох справ, юрист може виробити загальну пропозицію щодо прийняття нових правових рішень.

Щоб проілюструвати такий випадок, припустимо, що справа № 1 про викрадення човна була вирішена на користь власника, і судове рішення вимагало повернення йому човна.

Припустимо також, що рішення у справі № 2 про шахрайське привласнення човна не передбачило повернення майна власнику. Тепер наведемо приклад справи № 3. .ДГмає картину. Уза допомогою шахрайства заволодів картиною X. Спродає картину Z Перед тим, як придбати картину, Z4yB, що Y, можливо, заволодів картиною не зовсім чесним шляхом, тому і продає її за дуже низькою ціною. Але Z все ж таки купує картину. Справжній власник X подає позов на Z за незаконне володіння картиною. Припустимо, що суд у справі № 3 вважає, що X може повернути собі картину. Вирішуючи так, суд звертає увагу на те, що, на відміну від справи № 2 (де також мало місце шахрайство), у справі № З Zсплатив за картину значно менше її ринкової вартості і чув від інших, що, можливо, Y во-

Проте, коли суд вирішив, що А не може отримати відшкодування, бо не зміг довести своє право на володіння майном, а потім виклав обставини цієї події таким чином, що власник може отримати право на особливе відшкодування, тоді така заява вважатиметься dictum.

Методологія права 73

лодіє картиною незаконно. Суд відзначає, що ці факти повинні були привернути увагу ZHa те, що з картиною не все гаразд. Синтезуючи справи № 1, № 2 та № З, можна було б вивести наступне правило: «Власник може отримати викрадену особисту власність від особи, що її придбала, коли ціна, за якою збувалося викрадене майно, не навела покупця на думку, що картину було вкрадено. Але власник не може отримати назад свою власність, яку в нього відібрали шляхом шахрайства, від покупця цієї власності, якщо останній знав про обман чи мав підстави запитати продавця про право володіння цією власністю». До цього правила, синтезованого з декількох справ, як і до правила, виведеного з однієї справи, можна потім звертатися при розгляді справ у майбутньому, так само як і до законодавчого акта.

Якщо синтез рішень з різних справ охоплює широке коло питань і включає загальне право, на нього часом посилаються як на «прецедентне правило загального права». Сюди можна віднести щойно розглянуте правило, синтезоване на основі справ № 1, № 2 та № 3, хоча більшість прецедентних правил загального права охоплюють ширше коло питань. Іноді судове рішення вже містить прецедентне правило, встановлене на основі кількох справ.

2. Аргументація за аналогією з прецедентними рішеннями

Існують обмеження для дедуктивного застосування прецедентних правил, встановлених на основі однієї або кількох справ на зразок того, як застосовуються законодавчі акти. Лише дедуктивної аргументації недостатньо, коли встановлюється, чи можна до конкретної справи застосувати правило, виведене на основі попередньої справи, коли нова справа стосується тих самих фактів, що й попередня. Наприклад, судді під час розгляду справи № 2 (привласнення човна незаконним шляхом) можуть читати і перечитувати прецедентне правило, встановлене справою № 1, але на основі цього не зможуть встановити, чи правило справи № 1 також стосується справи № 2. їм необхідно вирішити, чим подібна та чим відрізняється справа № 2 від справи № 1 чи якоїсь іншої прецедентної справи. У такому випадку необхідно звернутися до безпосередньої аргументації рішення у попередній справі.

<< | >>
Источник: В. БЕРНХЕМ. ВСТУП ДО ПРАВАТА ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ США. Київ - 1999. 1999

Еще по теме г. Виведення правила на основі декількох справ:

  1. г. Виведення правила на основі декількох справ
  2. Ідеологічні засади радянсько-іранських відносин
  3. Розділ 2 ЧУДНІВСЬКА КАТАСТРОФА I ЧУДНІВСЬКА УГОДА
  4. Еволюція виконання позбавлення волі персоналом установ виконання покарань
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -