<<
>>

5.1 Визначення координат точок на геодезичній основі

Координати точок, що прив’язуються, визначають за допомогою приладів стосовно пунктів геодезичних мереж або точок артилерійської топогеодезичної мережі засічками, ходами або поєднанням ходів і засічок.

Засічками координати точок, що прив’язуються, визначають за умов відкритої і напівзакритої місцевості, а ходами і поєднанням ходів – за умов закритої місцевості.

Під час визначення координат точок, що прив’язуються, на геодезичній основі робота на місцевості полягає у вимірюванні кутів і відстаней. Результати польових вимірювань обробляються аналітично за допомогою ЕОМ, таблиць логарифмів або обчислювачем ОТМ (під час роботи з бусоллю ПАБ-2А).

Зміст і обсяг польових і обчислювальних робіт змінюється залежно від вимог до результатів прив’язки, характеру місцевості і розташування точок, що прив’язуються, стосовно початкових (вихідних) пунктів. сукупність польових вимірювань і обчислень (або графічних побудов), які проводяться з метою визначення координат і дирекційних кутів напрямків, визначають способи топогеодезичних робіт.

<< | >>
Источник: Кривошеєв А.М., Приходько А.І., Петренко В.М., Сергієнко Р.В.. Військова топографія: Навчальний посібник. /А.М. Кривошеєв, А.І. Приходько, В.М. Петренко, Р.В.Сергієнко. – Суми: Видавництво СумДУ,2010. – 281 с.. 2010

Еще по теме 5.1 Визначення координат точок на геодезичній основі: