<<
>>

2.1.1 Поняття про координати і системи координат, що застосовуються в артилерії

Координатами називаються кутові, лінійні величини (числа), які позначають положення точки на будь-якій поверхні чи у просторі.

Система координат являє собою сукупність ліній та площин, орієнтованих певним чином у просторі, відносно яких визначають місцезнаходження точок (об’єктів, цілей).

В артилерії та топографії, топогеодезії застосовують такі системи координат, які дозволяють просто та однозначно визначити розміщення точок земної кулі як за результатами безпосередніх вимірювань на місцевості, так і за результатами безпосередніх вимірювань на місцевості і за допомогою карт. До таких систем відносять: географічні; плоскі прямокутні; полярні; біполярні.

<< | >>
Источник: Кривошеєв А.М., Приходько А.І., Петренко В.М., Сергієнко Р.В.. Військова топографія: Навчальний посібник. /А.М. Кривошеєв, А.І. Приходько, В.М. Петренко, Р.В.Сергієнко. – Суми: Видавництво СумДУ,2010. – 281 с.. 2010

Еще по теме 2.1.1 Поняття про координати і системи координат, що застосовуються в артилерії:

 1. 84 Поняття банківської системи України та її елементи.
 2. 1. Поняття, значення та система Особливої частини кримінального права.
 3. ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПИ, СИСТЕМА СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ. ДЕРЖАВНА СІМЕЙНА ПОЛІТИКА
 4. 3.Поняття про деліквентну поведінку.
 5. 3.Поняття про психопатії. Коротка характеристика паранойяльної психопатії.
 6. 3.Поняття про психопатії. Коротка характеристика епілептоїдної психопатії.
 7. 3.Поняття про психопатії. Коротка характеристика циклоїдної психопатії.
 8. 2.Поняття про психопатії.Коротка характеристика істероїдної психопатії.
 9. 2.Поняття про деонтологію в патопсихології. Основні принципи деонтології
 10. 4.Поняття про психопатії. Коротка характеристика збудливої психопатії.
 11. 4.Поняття про психопатії.Дані патопсихологічного обстеження при епілептоїдній психопатії.
 12. 4.Поняття про психопатії. Дані патопсихологічного обстеження при циклоїдній психопатії.
 13. 4.Поняття про психопатії. Дані патопсихологічного обстеження при істероїдній психопатії.
 14. 4.Поняття про психопатії.Дані патопсихологічного дослідження при епілептоїдній психопатії.
 15. 3.Поняття про неврози
 16. Поняття політичної системи суспільства та її структура
 17. 36) Поняття про субстанцію, матерію.