<<
>>

2. Реальний захист

Успішна реалізація реального захисту виправдовує обвинуваченого, навіть коли обвинувачення довело наявність усіх елементів правопорушення. Ми розглянемо деякі види захисту, які давно визнані загальним правом,— застосування сили як засобу захисту (самооборона, оборона інших осіб, захист власності), примус, необхідність, неосудність та унікальний вид захисту, так званий «вибір зла».

Доказовість та виправдання.

Традиційним є поділ реального захисту на дві категорії: «доказовість» та «виправдання». Хоча такий поділ взагалі не впливає на юридичну значимість захисту у справі, він все ж допомагає точно визначити, що лежить у фокусі захисту і що є причиною звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності. Доказовість є захистом, що виправдовує, оскільки обвинувачуваний «не скоїв поганого вчинку». Вона базується на рішенні щодо зовнішніх обставин, які впливають на обвинуваченого. Так, самооборона є доказовістю, оскільки аргументом для звільнення обвинуваченого від відповідальності є визнання того, що хоча вбивство особи взагалі є злом, злочинна поведінка агресора робить його вбивство меншим злом, ніж те, що він вб'є обвинуваченого. Виправдання є захистом, що виправдовує, оскільки закон визначає, що обвинувачений був «непоганим актором» за даних обставин. Виправдання звичайно включає обставини, що мають внутрішній характер щодо обвинуваченого. Так, неосудність є захистом типу виправдання, оскільки не потребує підтвердження дії; цей захист виправдовує обвинуваченого, виходячи з його психологічної конституції .

Силові дії як засіб оборони. Для оборони проти нападу можливе застосування сили, якщо особа обгрунтовано вважає, що виникла безпосередня загроза дістати ушкодження, і для запобігання такому ушкодженню необхідні силові дії. Захист з застосуванням сили найбільш часто згадується в справах, пов'язаних з убивством та нападом.

Завдання нападникові смертельного удару можливе тільки в разі виникнення загрози життю або тяжкого тілесного ушкодження. Більшість судів

79 Див. Dressier (виноска 1), с. 279—280.

80 Див. МРС § 2.08.

81 Див. Joshua Dressier, Justification and Excuses: A Brief Review of the Concepts and the Literature, 33

Wayne L.Rev.1155, 1167 (1987) (репрезентує симпозіум з даного питання та пояснює, «чому ми повинні

думати про це»).

468 Розділ Ж

стверджують, що коли загроза велика, не обов'язково вдаватися до відступу, навіть якщо його можна здійснити безпечно. Логіка полягає в тому, що люди повинні бути здатними відстоювати свої права.

Окрім самооборони силові дії можуть також застосовуватися для оборони іншої особи, захисту власності, зупинення злочину і затримання злочинців. Більшість судів наполягає на тому, що для оборони іншої особи сила може бути застосована лише тоді, коли ця особа вважає виправдання її застосування доцільним . Проте у меншості штатів обвинувачений міг з успіхом вдатися до такого виду оборони, обгрунтовано вважаючи, що інша особа знайде виправдання в застосуванні силових дій . Власність може бути захищена з застосуванням обгрунтованих несмертельних силових дій, якщо обвинувачуваний дійсно вважає необхідними такі дії для відвернення безпосередньої загрози крадіжки або порушення права власності. Взагалі застосування силових дій зі смертельним наслідком для захисту власності неприпустиме. Аргументом на користь такого підходу є розуміння того, що життя людини має більшу цінність, ніж власність. Проте деякі суди вважають, що подібні дії виправдані, коли до них вдаються для попередження про-никнення нападника в оселю і є обгрунтована причина вважати, що він має намір скоїти тяжкий злочин або фізичне ушкодження щодо мешканця цієї оселі . Інші суди обмежують застосування силових дій зі смертельним наслідком загрозою вчинення тяжкого злочину (наприклад, зґвалтування, умисного вбивства) або тяжкого тілесного ушкодження . Зрештою, несмертельні силові дії можуть бути застосовані як поліцейськими, так і приватними особами для відвернення злочину та затримання злочинців .

Справи про побиття жінок.

Щоб мати право на самооборону, особа повинна бути обгрунтовано переконаною в безпосередній загрозі її ушкодження. Таке обмеження щодо самооборони було суворо дотримано в останніх справах, де ображені жінки вбили своїх чоловіків у момент, коли ті фактично не нападали на них і навіть коли вони спали. Деякі фахівці вважають, що суди мають враховувати особливі обставини в кожному конкретному випадку. Це передбачає розгляд обгрунтованості дій жінки з урахуванням того, чи бив її чоловік постійно, чи вона страждала від «синдрому побитої жінки», що робило неможливим вирішення цієї проблеми іншим шляхом . Інакше кажучи, при визначенні обгрунтованості дій обвинувачених суди спираються головним чином на суб'єктивний чинник. Інші фахівці виступають проти такого підходу, аргументуючи це тим, що коли суди будуть розглядати обставини, за яких діяв кожен обвинувачений, це залишить суддю та

82 Див., напр., People v. Young, 183 N.E.2d 319 (N.Y. 1962) (застосування обвинуваченим силових дій

для оборони особи, що була заарештована поліцейським у штатському, не виправдано, оскільки арешт

був законним).

83 Див., напр., State v. Menilla, 158 N.W. 645 (Iowa 1916) (обгрунтоване сподівання обвинуваченої,

що її чоловік збирається вбити сина, виправдало застосування нею щодо чоловіка силових дій зі смер

тельним наслідком, хоча син не був так упевнений, як мати, бо не знав про небезпеку, яка йому загро

жувала).

84 Див. Falco v. State, 407 So.2d 203 (Fla. 1981).

Див. Morrison v. State, 371 S.W. 2d441 (Term. 1963) (обвинувачений був виправданий у застосуванні силових дій зі смертельним наслідком, коли інтоксикована жертва намагалась увірватися до будинку звинуваченого). Порівняй State v. Terrell, 186 P. 108 (Utah 1919) (пограбування загону для кролів, визначене судом як насильницький злочин, виправдало застосування обвинуваченим силових дій зі смертельним наслідком).

86 Застосування силових дій зі смертельним наслідком при захисті власності недавно було описано

в пресі.

У штаті Техас кілька службовців забезпечених кредиторів, що намагалися відновити власність

на куплені в кредит автомобілі, через неспроможність погашення боргу за кредит були застрелені

боржниками. Суд Техасу відмовився порушити кримінальну справу проти вбивць, виходячи з того, що

їх дії виправдані законом штату. Порівняй: Uniform Commercial Code § 9-503 (самодопомога у віднов

ленні власності дозволена, якщо вона може бути здійснена шляхом переговорів) та розділ XII.

87 Див., напр., State v.Hodges, 716 P.2d563 (Kan. 1986) (суд присяжних дозволив розглянути «історію

насильства» і обставин, що призвели до застосування сили у справах, пов'язаних із синдромом «побитої

жінки»); State v. Kelly, 478 A.2d 364 (N.J. 1984) (де розглянута природа синдрому «побитої жінки»).

Кримінальне право 469

присяжних без будь-якого орієнтиру при визначенні обгрунтованості дій обвинуваченого, за винятком поведінки його самого .

Захист, пов'язаний з неосудністю. Традиційним критерієм юридичної неосудності був критерій М'Нагтена (M'Naghten), або критерій типу «біле — чорне» . Згідно з цим критерієм обвинувачений повинен бути виправданий, якщо через певну форму психічного захворювання він не знав, що робив, або не міг усвідомити, що те, що він робив, було неправильним. Критерій М'Нагтена піддавався критиці, оскільки він концентрує увагу на пізнавальній здатності обвинуваченого й ігнорує випадки, коли він знав, що робить, але був нездатний себе контролювати. У відповідь на таку критику суди встановили інші критерії. Один з них — критерій «непереборного пориву», згідно з яким обвинувачений може успішно розраховувати на неосудність, коли доведе, що через психічну хворобу він не міг утриматися від здійснення заборонених дій, хоч і розумів злочинність цих дій 90. Другим критерієм неосудності був критерій «результату», або Дурема (Durham), що допускав захист у будь-яких випадках, коли можливо довести причинний зв'язок між психічною хворобою і кримінальною поведінкою.

Цей критерій піддавався критиці за надмірну довіру до свідчень експертів і нині не застосовується в жодній юрисдикції .

Загальноприйнятим критерієм є критерій МРС, в основу якого покладено поняття «суттєвих розумових здібностей». Згідно з цим критерієм обвинувачений не несе відповідальності за свій злочин, якщо йому бракує суттєвих розумових здібностей як для оцінки злочинності своєї поведінки, так і для пристосування своєї поведінки до вимог закону. Проте цей критерій був відкинутий федеральною системою, коли невдатний убивця президента Джон Хінклі (John Hinckley) успішно використав його у своєму захисті. В результаті федеральна система застосовує нині більш суворий критерій «біле — чорне» і тільки у випадках тяжких психічних захворювань. Більше того, обвинувачений несе тягар доказу відповідно до підвищеного стандарту «чітких та переконливих свідчень» на відміну від більш низького — «переваги свідчення»92. Треба підкреслити, що, як це було у випадку з Хінклі, виправдання за станом неосудності не дає свободи. Замість цього дану особу направляють у психіатричну лікарню за цивільною процедурою, відповідно до якої вона не може бути звільнена до повного одужання або до того часу, коли перестане бути небезпечною для себе та оточуючих.

Винний, але психічно хворий. В останні роки дедалі більша кількість штатів приймає як норму нову версію вердикту — «винний, але психічно хворий» (ВАПХ) . Традиційно, коли обвинувачений вдавався до захисту через неосудність, суд присяжних міг прийняти лише три можливі вердикти: винний, невинний або невинний через неосудність. У випадку вердикту «винний, але психічно хворий» суд присяжних у межах розумних сумнівів може дійти висновку, що обвинувачений учинив злочинні дії, бувши психічно хворим, але не юридично неосудним . Результатом вердикту ВАПХ є ув'язнення обвинуваченого, під час якого він повинен пройти психіатричне лікування. Дана версія вердикту ВАПХ була піддана критиці.

Див. James R. Aker & Hans Toch, Battered Women, Straw Men and Expert Testimony, 21 Crim.L.Bull.

125 (1985) (аргументуючи, що застосування синдрому «побитої жінки» приведе присяжних до неправильного висновку, нібито хворий заслуговував бути вбитим).

89 Див. Daniel М' Naghten's Case, 8 Eng. Rep. 718, 10 СІ. & Fin. 200 (1843).

90 Див. Parsons v. State, 2 So. 854 (Ala. 1887).

91 Див. Durham v. United States, 214 F.2d 862 (D.C. Cir. 1954).

92 18 U.S.C.A. § 20(a). Використання слова «тяжкий» було піддане критиці як таке, що не має сенсу,

оскільки нетяжка психічна хвороба буде, мабуть, недостатньою, щоб подолати формулювання критерію

М'Нагтена. Дме. Jodie English, The Light Between the Twiligt and Dusk: Federal Criminal Law and the Volitional

Insanity Defense, 40 Hastings L.J. (1988) (порівнюється федеральний стандарт з критерієм М'Нагтена).

93 Див. 71 A.L.R. 4th 702 (1992) (огляд статутів ВАПХ).

94 Неосудність розглядається як крайня форма психічної хвороби, і можливо, що особа вва

жатиметься психічно хворою, але не неосудною. Див. People v. Smith, 326 N.W. 2d 434 (Mich.App. 1982)

(вердикт «винний, але психічно хворий» має розглядатися незалежно від питання про осудність обвину

ваченого).

470 Розділ Ж

При цьому зазначалося, що в ув'язненні психіатричне лікування взагалі неможливе і що переповнені тюрми навряд чи мають сприятливі умови для лікування таких хворих. Більше того, присяжні підтримуватимуть цю версію замість серйозного розгляду справи, сподіваючись, що обвинувачений отримає лікування за будь-якої версії і буде щонайменше ув'язненим 95.

Примус. Передбачає певну форму тиску на обвинуваченого з метою скоєння дії, визнаної як злочин. Коментатори дискутують щодо того, чи є примус доказовим захистом (обвинувачений не зробив шкоди), чи виправдувальним (обвинувачений був непоганим виконавцем, бо примушений був це зробити) . Згідно з версією за-гальноправового захисту МРС, примус є виправдувальним чинником. Відповідно до цього особа має виправдання щодо поведінки, яка мала місце під впливом тиску, оскільки ця «достатньо тверда» особа не була здатна протистояти такому тиску .

Необхідність. Є чиником захисту, що виправдовує провину обвинуваченого через інші причини, ніж ті, що визнаються в більш специфічних видах захисту, які розглядалися. Для застосування чинника необхідності (1) обвинувачений має бути під загрозою безпосередньої шкоди для себе чи інших осіб, (2) скоєння ним злочинної дії є єдиним засобом запобігти цій шкоді, (3) обвинувачений не ставить себе в ситуацію, що склалася, (4) його злочинна дія завдає менше шкоди, ніж та, що загрожувала. Наприклад, коли обвинувачений, який заблукав у снігових заметах і може вмерти від холоду та голоду, проник у чужу хижу з метою знайти там захисток та їжу — в нормальних умовах така поведінка — злочин, але за даних обставин вона виправдана, бо закон надає більшої цінності людському життю, ніж власності.

Визначені вище елементи чинника необхідності в деяких випадках не дають можливості використати їх для захисту. Звичайно можливість захисту відкидається у справах про «громадянську непокору», коли її учасники навмисно вдаються до протиправних акцій з метою опротестувати певні дії. Наприклад, люди, що протестують проти війни, можуть спробувати знищити певні об'єкти, що є державною власністю і можуть бути використані у війні . Важливим обмеженням у захисті за необхідністю є те, що він не виправдовує умисне вбивство. У відомій англійській справі захист було відхилено, коли матрос, що зазнав корабельної аварії, убив юнгу з метою використати його тіло в їжу для виживання ". Цієї точки зору дотримуються і в Сполучених Штатах

Захист МРС типу «вибір зла». МРС має свої власні версії більшості типів захисту, визнаних загальним правом. Одна з них є розширеним варіантом загаль-ноправового захисту за необхідністю і служить загальним всеосяжним доказовим захистом типу «вибір зла». Даний захист беруть до уваги, коли доведено, що при скоєнні злочину (1) обвинувачений вважав, що його поведінка була необхідна «для того, щоб уникнути шкоди або біди для себе чи для іншої особи», (2) «шкода або зло, яких він намагався уникнути за допомогою такої поведінки, були більшими, ніж ті, яким намагається запобігти закон» . Цей вид захисту більш широкий, ніж

95 Див. Linda С. Fentiman, «Guilty But Mentally 111»: The Real Verdict Is Guilty, 26 B.C.L.Rev. 601 (1985)

та Проект, Evaluating Michigan's Guilty But Mentally 111 Verdict: An Empirical Study, 16 U.Mich. J. L. Ref.

77 (1982).

96 Див. Joshua Dressier, Exegesis of the Law of Duress: Justifying the Excuse and Searching For Its Proper

Limits, 62 S.Cal.Rev. 1331 (1989).

97 Див. МРС § 2.09. Є винятки, коли обвинувачений «необачно поставив себе в таку ситуацію, що

його могли піддати примусу». МРС § 2.09(2).

98 Див. State v. Warshow, 410 A.2d 1000 (Vt.1979) (де відкидаються свідчення противників ви

користання атомної енергії при їх переслідуванні за порушення прав власності на території атомної елек

тростанції, що будується).

99 Див. Regina v. Dudley & Stephens, 14 Q.B.D. 273 (1984).

100 Див. United States v. Holmes, 26 F.Cas.360 (C.C.E.D. Pa. 1842) (члени команди судна, яке затонуло, викинули за борт 14 осіб з метою удержати на плаву рятівний човен, за що і були визнані винними в убивстві).

іоі мре § 3.02. Кодекс також вимагає чіткої визначеності у тому, що законодавчий орган не мав наміру відкинути запропоноване виправдання.

Кримінальне право 471

необхідність у загальному праві, оскільки вимога «безпосередньої» необхідності відсутня і захист ще можливий, якщо обвинувачений відіграє роль у створенні такої необхідності. Він застосовується, коли загроза більшої шкоди випливає як від навколишнього середовища, так і від іншої особи. Вищенаведений випадок з особою, що заблукала в снігових заметах і проникла до чужої хижі, є наочним прикладом такого застосування. Або коли злочинці примусили обвинуваченого взяти участь у пограбуванні банку, утримуючи його дітей як заручників і погрожуючи їх вбити, захист також приймається. Коли ж дія обвинуваченого була більшим з двох зол або рівним йому, захист не приймається. Наприклад, коли обвинувачений пограбував банк з метою уникнення фінансового краху, грабіж є більшим злом. Подібно до за-гальноправового захисту «вибір зла» незастосовний для виправдання умисного вбивства, навіть якщо самому обвинуваченому загрожували вбивством. Коли обвинувачений вдається до вбивства іншої особи, щоб не бути вбитим самому, захист вважає, що вибір зроблено поміж двома невинними життями (жертви та обвинуваченого), що мають рівну цінність . Проте, коли вибір робиться поміж життям однієї особи й урятуванням кількох інших осіб, такий захист може бути прийнятим

Контекстний тиск. Деякі фахівці наводять аргументи на користь захисту навіть більш широкого, ніж необхідність та всеосяжний «вибір зла» МРС. Вони вважають, що обвинувачений має бути здатним до вибору більшого з двох зол, якщо для цього був певний зрозумілий привід. Такий захист «ситуативного тиску» можливий, якщо особа, що вирізняється достатньою твердістю, піддається тиску обставин і вибирає більше зло. Прикладом є «укол милосердя». Не можна вважати поганою особу, що вчинила цей акт милосердя, наприклад чоловіка щодо своєї дружини, яка страждає від нестерпного болю на кінцевій стадії раку і благає чоловіка покласти край цим стражданням. Така дія не підпадає під захист типу «вибір зла», оскільки суспільство твердить, що навмисне вбивство є більшим злом. Проте, як доводять критики, те, що зробила ця людина під тиском обставин, не було поганим учинком, бо можна зрозуміти, як люблячий чоловік з достатньо твердим характером піддавався такому тиску.

<< | >>
Источник: В. БЕРНХЕМ. ВСТУП ДО ПРАВАТА ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ США. Київ - 1999. 1999

Еще по теме 2. Реальний захист:

- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -