<<
>>

Захист права власності

Захист права власності здійснюється всією правовою системою держави. Чинне

законодавство визначає основні способи захисту права власності, до яких

належать такі: відшкодування збитків, учинених порушенням права власності;

усунення порушень права власності, що не пов'язані з утратою володіння;

витребування майна з чужого незаконного володіння.

Держава покликана

забезпечувати всім власникам рівні умови захисту права власності, що

здійснюється в позовному порядку судом, арбітражним судом, третейським

судом, а у випадках, передбачених законодавством, — також товариськими

судами, професійними спілками та іншими громадськими об'єднаннями Для

захисту права власності застосовуються майново-правові та зобов'язально-

правові позови. До майново-правових відносять: віндикаційний позов, тобто

витребування майна; негаторний позов, тобто повернення або відшкодування

всіх доходів, що були або могли бути здобуті за час незаконного володіння

майном. Що ж до зобов'язально-правових способів захисту права власності, то

вони, здебільшого, засновані на договорах, але можуть бути пов'язані і з

позадоговірними зобов'язаннями. До них відносять позови: про відшкодування

збитків; про повернення речей, відданих у користування за договором, і т.

ін. Власник не може бути позбавлений права власності на його майно, крім

випадків, передбачених чинним законодавством. Зокрема, власник може бути

позбавлений права власності в таких випадках: у разі звернення стягнення на

майно власниказа зобов'язаннями, передбаченими законодавством; у разі

настання надзвичайних обставин (стихійного лиха, епідемій, епізоотій,

аварій тощо) за рішенням органів державної влади в інтересах суспільства у

власника може бути вилучено майно в порядку і за умов, установлених

законодавством України з виплатою його вартості; в інших випадках,

передбачених чинним законодавством України, майно може бути вилучене у

власника за рішенням чи вироком суду як санкція за вчинення правопорушення.

Якщо право власності примусово припинене законодавчим актом України,

держава відшкодовує власникові завдані збитки в повному обсязі відповідно

до реальної вартості майна на момент припинення права власності, в тому

числі нестримані доходи. Власник може вимагати усунення будь-яких порушень

його права і повернення його майна з чужого незаконного володіння протягом

трирічної позовної давності.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Захист права власності:

 1. Захист права власності
 2. 44.Захист прав власників та користувачів.
 3. 44. Захист прав громадян та юридичних осіб на землю
 4. 44. Захист прав власників земельних ділянок і землекористувачів
 5. 3.6. Конфлікти в цивільно правовій та господарсько правовій сферах
 6. Речові права
 7. № 84. Захист права власності від порушень, не пов'язаних з позбавленням володіння (негаторний позов).
 8. № 103. Цивільно-правові способи захисту права власності та інших речових прав.
 9. Тема 1. Предмет, система, джерела римського права
 10. ТЕМА 7. ПРАВО ВЛАСНОСТІ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ Поняття і зміст права власності. Римські юристи оперували двома поняттями для визначення права власності. Поняття «dominium» охоплювало не тільки майно, але й владу домовладики над своїми підвладними. Поняття «proprietas» визначало приналежність речі певній особі. Класична юриспруденція визначала власність як повну владу над речами. Зокрема, власник земельної ділянки мав право на усе, що знаходилося над і під ділянкою. Зміст права власності розкривається ч
 11. §2. Судовий захист житлових прав
 12. Стаття 78 Зміст права власності на землю
 13. Стаття 152, Способи захисту прав на земельні ділянки
 14. Стаття 154. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за порушення права власності на землю
 15. Реформування законодавства. Розвиток галузей права
 16. Проблеми реалізації права власності на природні ресурси.
 17. 5.3. Право власності
 18. Суб’єкти права на оскарження судових рішень, ухвалених судами першої інстанції: поняття, види та особливості їх правового статусу
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -