<<
>>

Поняття та зміст права власності

Власність — економічна категорія, що є одним із проявів суспільних відносин

із приводу привласнення матеріальних благ. Право власності — сукупність

правових норм, які регулюють і закріплюють суспільні відносини, що

виникають із присвоєнням матеріальних благ громадянами, юридичними особами

та державою, які надають названим суб'єктам рівні права та обов'язки з

володіння, користування і розпорядження майном.

Право власності розглядають

як в об'єктивному, так і в суб'єктивному аспектах. В об'єктивному аспекті

право власності — сукупність правових норм, що регулюють суспільні

відносини з володіння, користування і розпорядження майном. Правовою

основою закріплення права власності в Україні є Конституція України,

Цивільний кодекс України, Закон України "Про власність" та інші законодавчі

й нормативні акти. У суб'єктивному аспекті право власності являє собою

сукупність повноважень власника з володіння, користування і розпорядження

майном. Володіння — фактична наявність речі в господарстві власника та його

можливість впливати на неї безпосередньо. Володіння може бути законним

(наприклад, наявність в особи речі за правом власності) та незаконним

(скажімо, володіння майном, добутим злочинними діями, привласнення

знахідки). Незаконне володіння поділяється на добросовісне (коли особа не

знала і не могла знати про те, що володіє чужим майном) і недобросовісне

(коли особа знала чи повинна була знати про те, що володіння незаконне).

Користування — право вилучати з речей їхні корисні властивості (наприклад,

обробляти землю та отримувати врожай, вживати продукти харчування, носити

одяг і взуття). Розпорядження — право визначати юридичну або фактичну долю

майна (наприклад, продавати, дарувати, обмінювати, переробляти, заповідати

тощо). Сукупність зазначених повноважень в особи дають підстави вважати її

власником відповідного майна.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Поняття та зміст права власності:

  1. Поняття та джерела цивільного права
  2. 86. Правове становище акціонерних товариств в АПК: поняття та юридичний статус; засновники, учасники та порядок створення; майнові права; правовий режим акцій; правовий режим дивідендів; управління товариством.
  3. 53 Поняття обєкту,джерела та ставки податку
  4. 65 Державне мито: поняття, платники, об'єкти, ставки.
  5. 68_Поняття, об’єкти та суб’єкти права користування надрами.
  6. 2. Поняття і зміст митної справи та митного права.
  7. § 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права
  8. 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права
  9. 3.5. Адміністративно правові конфлікти
  10. Стаття 79. Земельна ділянка як об'єкт права власності
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -