<<
>>

№ 75. Поняття права власності.

Право власності на відміну від власності є юридичною категорією. Воно виникає одночасно з виникненням держави. Закон України “Про власність” визначає право власності як “урегульовані законом суспільні відносини по володінню, користуванню і розпорядженню майном”, як правовідношення і суб'єктивне право.

Варто розрізняти право власності в об'єктивному і суб'єктивному змісті. В об'єктивному змісті - це сукупність правових норм, установлених державою і регулюючих відносини по володінню, користуванню і розпорядженню засобами виробництва і предметами споживання. У суб'єктивному змісті - це конкретне право визначеної особи по володінню, користуванню і розпорядженню приналежної йому річчю. Згідно ст.3 Закону України “Про власність” суб'єктами права власності в Україні визнаються: народ України, громадяни, юридичні особи і держава. Суб'єктами права власності в Україні можуть бути також інші держави, їхні юридичні особи, спільні підприємства, міжнародні організації, громадяни інших держав і особи без громадянства. Майно може належати на праві загальної (частковий або спільний) власності громадянам, юридичним особам і державам. Допускається об'єднання майна, що є власністю громадян, юридичних осіб і державі, і створення на цій основі змішаної форми власності, у тому числі власності спільних підприємств за участю юридичних осіб і громадян інших держав. Громадяни, юридичні особи й Україна можуть мати у власності майно, розташоване на території інших держав.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме № 75. Поняття права власності.:

 1. Поняття та зміст права власності
 2. § 1. Поняття та види сімейних правовідносин
 3. 19. Поняття і основні ознаки права власності на землю.
 4. 82_Поняття права лісокористування.
 5. № 75. Поняття права власності.
 6. № 103. Цивільно-правові способи захисту права власності та інших речових прав.
 7. ТЕМА 7. ПРАВО ВЛАСНОСТІ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ Поняття і зміст права власності. Римські юристи оперували двома поняттями для визначення права власності. Поняття «dominium» охоплювало не тільки майно, але й владу домовладики над своїми підвладними. Поняття «proprietas» визначало приналежність речі певній особі. Класична юриспруденція визначала власність як повну владу над речами. Зокрема, власник земельної ділянки мав право на усе, що знаходилося над і під ділянкою. Зміст права власності розкривається ч
 8. 1. Поняття та загальна характеристика договору
 9. Стаття 78 Зміст права власності на землю
 10. Стаття 79. Земельна ділянка як об'єкт права власності
 11. Характерні риси давньоруського права
 12. Реформування законодавства. Розвиток галузей права
 13. 1.3. Поняття «права» і «норми» в римській юриспруденції
 14. Суб’єкти права на оскарження судових рішень, ухвалених судами першої інстанції: поняття, види та особливості їх правового статусу
 15. Кваліфікація порушень правил обігу зброї за ознаками об’єктивної сторони адміністративного проступку