<<
>>

Стаття 385. Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків

1. Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків у суді або під час провадження досудового розслідування, здійснення виконавчого провадження, розслідування тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України -

караються штрафом від п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

2. Не підлягає кримінальній відповідальності особа за відмову давати показання під час провадження досудового розслідування або в суді щодо себе, а також членів її сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

{Стаття 385 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2456-IV від 03.03.2005, № 890-VI від 15.01.2009 - Закон визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду № 20-рп/2009 від 10.09.2009; із змінами, внесеними згідно із Законом № 4652-VI від 13.04.2012}

<< | >>
Источник: Верховна Рада України. КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) (станом на 30.08.2015). 2001

Еще по теме Стаття 385. Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків:

 1. § 47. Органи попереднього слідства. Підслідність кримінальних справ.
 2. § 43. Органи попереднього слідства. Підслідність кримінальних справ.
 3. § 43. Органи попереднього слідства. Підслідність кримінальних справ.
 4. Принцип права на свободу та особисту недоторканність, ведоторканність житла.
 5. Експерт
 6. § 3. Поняття і характеристика основних положень досудового слідства
 7. § 4. Притягнення як обвинувачених окремих посадових осіб
 8. § 1. Види злочинів проти правосуддя
 9. Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків
 10. Перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку
 11. 1. Види злочинів проти правосуддя
 12. 4. Злочини, які перешкоджають одержанню достовірних доказів та істинних висновків у справі
 13. ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ
 14. Примушення давати показання (ст. 175)
 15. Стаття 385. Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків
 16. Стаття 404. Опір начальникові або примушування його до порушення службових обов'язків