<<
>>

Примечания

1 Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 82.

Оп. 2. Д. 136. Л. 2; Д. 137. Л. 4.

2

Лист голови ВУЦВК Г. Петровського до Політбюро ЦК КП(б)У про продовольчі труднощі в ряді областей УСРР і заходи щодо їх подолання.

Не раніше 23 лютого 1932 р. // Голодомор 1932-1933 років в Україні. Документи і матеріали. Київ, 2007. С. 70.

о

Васильев В. Цена голодного хлеба. Политика руководства СССР и УССР в 1932-1933 гг. // Командири великого голоду: Поїздки В. Молотова і Л. Кагановича в Україну та на Північний Кавказ. 1932-1933 рр. Київ, 2001. С. 84-85.

4 Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) на телеграму секретаря ЦК КП(б)У С. Косіора про

хлібозаготівлі в Україні. 16 березня 1932 р. // Голодомор 1932-1933 років в Україні. Документи і матеріали. С. 88.

5 Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про підсумки роботи колгоспів у 1931 році та завдання їх подальшого організаційно-господарського зміцнення. 28 березня 1932 р. // Голодомор 1932-1933 років в Україні. Документи і матеріали. С. 105.

6 Васильев В. Цена голодного хлеба. Политика руководства СССР и УССР в 1932-1933 гг.

С. 85

7 ^

Лист секретаря ЦК КП(б)У С. Косіора до секретаря ЦК ВКП(б) И. Сталіна про економічне і політичне становище в південній частині степових районів України та продовольчі труднощі. 26 квітня 1932 р. // Голодомор 1932-1933 років в Україні. Документи і матеріали. С. 128.

O

Васильев В. Цена голодного хлеба. Политика руководства СССР и УССР в 1932-1933 гг. С. 88.

9 Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про відрядження до УСРР В. Молотова с групою

керівних працівників. 24 травня 1932 р. // Голодомор 1932-1933 років в Україні. Документи і матеріали. С. 182.

10 Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) на повідомлення В. Молотова, Я. Яковлева та А Мікояна про стан сівби в Україні // Голодомор 1932-1933 років в Україні.

Документи і матеріали. С. 189.

11 Лист Г. Петровського до В. Молотова та И. Сталіна про важке продовольче становище та голод в УСРР. 10 червня 1932 р. // Голодомор 1932-1933 років в Україні. Документи і матеріали. С. 197-198.

12 Там же. С. 198.

13 Там же. С. 199.

14 Там же.

15 Лист В. Чубаря до В. Молотова та И. Сталіна про становище в сільскому господдарстві УСРР. 10 червня 1932 р. // Голодомор 1932-1933 років в Україні. Документи і матеріали. С. 200.

16 Там же.

17 Там же. С. 200-201.

18 Там же. С. 203.

19 Там же. С. 204

20

Витяг із листа Л. Кагановича до И. Сталіна про звернення керівників УСРР до ЦК ВКП(б). 12 червня 1932 р. // Голодомор 1932-1933 років в Україні. Документи і матеріали. С. 205.

21

РГАСПИ. Ф. 81. Оп. 3. Д. 99. Л. 63. Письмо опубликовано полностью: Сталин - Кагановичу. 15 июня 1932 г. // И.В. Сталин и Л.М. Каганович. Переписка. 1931-1936 гг. М., 2001. С. 168-169.

Постанова Політбююро ЦК ВКП(б) про продовольчу допомогу УСРР. 16 червня 1932 р. // Голодомор 1932-1933 років в Україні. Документи і матеріали. С. 207.

Кондрашин В.В. Голод 1932-1933 годов: трагедия российской деревни. М., 2008. С. 122. Там же. С. 120.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

РГАСПИ. Ф. 81. Оп. 3. Д. 99. Л. 65-66.

Там же. Л. 66.

Кондрашин В.В. Голод 1932-1933 годов: трагедия российской деревни. С. 241 РГАСПИ. Ф. 81. Оп. 3. Д. 99. Л. 45. Часть писем опубликована: См.: И.В. Сталин и Л.М.Каганович. Переписка. 1931-1936 гг. М., 2001. С. 210, 225, 273-274, 283.

РГАСПИ. Ф. 81. Оп. 3. Д. 99. Л. 46.

Там же. Л. 171-172.

Шаповал Ю. III конференция КП(б)У: пролог трагедии голода // Командири великого голоду: Поїздки В. Молотова і Л. Кагановича в Україну та на Північний Кавказ. 1932— 1933 рр. Київ, 2001. С. 170.

РГАСПИ. Ф. 81.

Оп. 3. Д. 99. Л. 45-46.

Шаповал Ю. III конференция КП(б)У: пролог трагедии голода. С. 174.

Лист В. Молотова i Л. Кагановича до Й. Сталіна про хід обговорення на засіданні Політбюро ЦК КП(б)У та Всеукраїнській партконференції плану хлібозаготівель. 6 липня 1932 // Голодомор 1932-1933 років в Україні. Документи і матеріали. С. 231. Постанова ЦК ВКП(б) про організацію хлібозаготівель у 1932 році // Голодомор 1932-1933 років в Україні. Документи і матеріали. С. 239.

РГАСПИ. Ф. 81. Оп. 3. Д. 99. Л. 115-116.

Витяг із листа Л. Кагановича до Й. Сталіна про зниження плану хлібозаготівель по УСРР і підготовку закону про охорону соціалістичної власності. 27 липня 1932 р. // Голодомор 1932-1933 років в Україні. Документи і матеріали. С. 273.

Кондрашин В.В. Голод 1932-1933 годов: трагедия российской деревни. С. 125.

Там же. С. 127.

См.: Зеленин И.Е. «Закон о пяти колосках»: разработка и осуществление // Вопросы истории. 1998. № 1. С. 114-123.

Васильев В. Цена голодного хлеба. Политика руководства СССР и УССР в 1932-1933 гг. С. 99.

РГАСПИ. Ф. 81. Оп. 3. Д. 99. Л. 145.

Там же. Л. 146.

Там же. Л. 146-147.

С.Ф. Реденс возглавлял Главполитуправление УССР.

46 На 1 апреля 1932 года в КП(б)У было 59,3 % украинцев, 24,3 % русских, 10,1 % евреев, 6,3 % - других. Процент украинцев среди кандидатов достигал 62%. (Єфіменко Г.Г. Національно-культурна політика ВКП(б) щодо радянської України (1932-1938). Київ, 2001. С. 56.)

47 РГАСПИ. Ф. 81. Оп. 3. Д. 99. Л. 148.

48 Там же. Л. 148-149.

49 Там же. Л. 153.

50 Каганович - Сталину 16 августа 1932 г. // И.В. Сталин и Л.М. Каганович. Переписка.

1931- 1936 гг. С. 283.

51 Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про хлібозаготівлі в Україні. 18 серпня 1932 р. // Голодомор 1932-1933 років в Україні. Документи і матеріали. С. 290-291.

52

Хлевнюк О.В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М., 2010. С. 133.

53

Васильев В.

Цена голодного хлеба. Политика руководства СССР и УССР в 1932-1933 гг. С. 104

52 Кен О.Н., Рупасов А.И. Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения СССР с западными соседними государствами (конец 1920-х - 1930-х гг.). Проблемы. Документы. Опыт комментария. Ч. 1. Декабрь 1928 - июнь 1934 г. СПб., 2000. С. 492.

53 Васильев В. Цена голодного хлеба. Политика руководства СССР и УССР в 1932-1933 гг. С. 104.

54 Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про хлібозаготівлі в Україні та на Північному Кавказі. 22 жовтня 1932 р. // Голодомор 1932-1933 років в Україні. Документи і матеріали. Київ, 2007. С. 349.

57

57 Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про необхідність подолання відставання України у виконанні плану хлібозаготівель. 25 жовтня 1932 р. // Голодомор 1932-1933 років в Україні. Документи і матеріали. С. 351.

58 Там же. С. 354.

59 Телефонограма В. Молотова до Й. Сталіна про обговорення в Політбюро ЦК КП(б)У питання про зниження плану хлібозаготівель. 29 жовтня 1932 р. // Голодомор

1932- 1933 років в Україні. Документи і матеріали. С. 355-356.

60 Телефонограма В. Молотова до Й. Сталіна про заходи з виконання плану хлібозаготівель в Україні. 30 жовтня 1932 р. // Голодомор 1932-1933 років в Україні. Документи і матеріали. С. 360.

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про заходи з посилення хлібозаготівель // Голодомор 1932-1933 років в Україні. Документи і матеріали. С. 388.

Постанова Політбюро ЦК КП(б)У «Про ліквідацію контрреволюційних гнізд та розгром куркульських груп». 18 листопада 1932 р. // Голодомор 1932-1933 років в Україні. Документи і матеріали. С. 396-397.

РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 140. Л. 20.

Телеграма С. Косіора до В. Молотова щодо постанови про чистку пяти районних партійних організацій. 19 листопада 1932 р. // Голодомор 1932і1933 років в Україні. Документи і матеріали. С. 398; Васильев В. Цена голодного хлеба.

Политика руководства СССР и УССР в 1932-1933 гг. С. 107.

Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про чистку партосередків у деяких сільских районах України. 22 листопада 1932 р. // Голодомор 1932-1933 років в Україні. Документи і матеріали. С. 407.

Витяг із доповідної записки ДПУ УСРР до ЦК КП(б)У «Про заходи по проведенню оперативного натиску на куркульсько-петлюрівські та контрреволюційні елементи». 22 листопада 1932 р. // Голодомор 1932-1933 років в Україні. Документи і матеріали. С. 409-410.

Директива ЦК КП(б)У секретарям обкомів партії про вжиття заходів проти куркульских і антирадянських елементів - організаторів саботажу хлібозаготівель. 13 грудня 1932 р. // Голодомор 1932-1933 років в Україні. Документи і матеріали. С. 474-475.

РГАСПИ. Ф. 81. Оп. 3. Д. 130. Л. 107.

Там же. Л. 108.

СкрипникМ.О. Українське національне питання в ЦЧО і Казакстані // Пролетарська правда. Київ. 1932, 24 ноября.

Там же.

Там же.

Там же.

Там же.

Там же.

Центральный государственный архив общественных объединений Украины (Центральний державний архів громадських об’єднань України, ЦДАГОУ). Ф. 1. Оп. 20. Д. 5282. Л. 53; См. также: СергійчукВ. Етнічні межі і державний кордон України. Київ, 2000. С. 104.

77

78

79

77 81 82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 20. Д. 5282. Л. 53.

Там же.

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О хлебозаготовках на Украине, Северном Кавказе и в Западной области». 14 декабря 1932 г. // ЦК РКП(б)-ВКП(б) и национальный вопрос. Кн. 1: 1918-1933 гг. М., 2005. С. 696.

Там же. С. 698.

Там же. С. 697.

Там же.

Там же. С. 697.

Там же. С. 698.

Постанова ЦК ВКП(б) та РНК СРСР «Про хлібозаготівлі на Україні». 19 грудня 1932 р. // Національні процеси в Україні. Історія і сучасність. Документи і матеріали. Ч. 2. Київ, 1997. С. 233; Постанова ЦК ВКП(б) та РНК СРСР про хлібозаготівлі в Україні. 19 грудня 1932 р. Голодомор 1932-1933 років в Україні. Документи і матеріали.

С. 495. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) «Про особливого уповноваженого ОДПУ на Україні. 24 листопада 1932 р. // Голодомор 1932-1933 років в Україні. Документи і матеріали. С. 411.

ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 20. Д. 5242. Л. 22 об.

Там же.

Там же.

Лист ЦК КП(б)У всім секретарям райкомів, головам райвиконкомів, уповноваженим обкомів про обовязкове вивезення всіх наявних колгоспних фондів, у тому числі і посівного, в рахунок виконання плану хлібозаготівель. 24 грудня 1932 р. //Національні процеси в Україні. Історія і сучасність. Документи і матеріали. Ч. 2. С. 233-234; Лист ЦК КП(б)У до секретарів райкомів партії, голів райвиконкомів, уповноважених обкомів КП(б)У про обовязкове вивезення всіх наявних колгоспних фондів, у тому числі і посівного, в рахунок виконання плану хлібозаготівель. 24 грудня 1932 р. // Голодомор 1932-1933 років в Україні. Документи і матеріали. С. 521.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 502. Л. 15-16.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2 Д. 509. Л. 20.

Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про зміцнення ЦК і обласних організацій КП(б)У. 24 січня 1933 р. // Голодомор 1932-1933 років в Україні. Документи і матеріали. С. 619. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 26. Д. 68. Л. 141.

95 Мартин Т. Империя «положительной деятельности». Нации и национализм в СССР, 1923-1939. М., 2011. С. 472.

96 Рубльов О. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914-1939). Київ, 2004. С. 370.

97 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 26. Д. 68. Л. 168.

98 Єфіменко Г.Г. Національно-культурна політика ВКП(б) щодо радянської України (1932-1938). С. 74, 79-80.

99 Мартин Т. Империя «положительной деятельности». Нации и национализм в СССР, 1923-1939. С.472.

100 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 26. Д. 66. Лл. 7, 11.

101 Там же. Л. 28 об.

102 Там же. Л. 30 об.

103 ЦДАГОУ. Ф. 59. Оп. 1. Д. 98. Л. 9.

104 Там же. Л. 10.

105 Єфіменко Г.Г. Зміни політико-ідеологічних пріоритетів українізації та боротьба з «націонал-ухильниками» // Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки. Київ, 2003. С. 689.

106 ЦДАГОУ. Ф. 59. Оп. 1. Д. 98. Л. 10

107

На приеме у Сталина. Тетради (журналы) записей лиц, принятых И. В. Сталиным (1924-1953 гг). М., 2008. С. 84-93.

108

Выше знамя пролетарского интернационализма // Правда. 1933, 10 марта.

107 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 26. Д. 70. Л. 56.

108 «Українізація» 1920-30-х років: передумови, здобутки, уроки. Київ, 2003. С. 211.

109 Про забезпечення культурних потреб нацменшостей України // Комуніст. 1933, 11 апреля.

110 ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 20. Д. 6213. Л. 9-10.

111 Там же. Л. 8.

112 Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины (Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ЦДАВОВУ). Ф. 166. Оп. 11. Д. 178. Л. 148.

113 Хвиля А. За більшовицьку пильність на фронті творення української радяньскої культури //Комуніст. 1933, 4 апреля.

114 Нарада з питань національної політики партії // Комуніст. 1933, 29 апреля.

117

117

118

119

117 121 122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 26. Д. 72. Л. 11.

РГАСПИ. Ф. 81. Оп. 3. Д. 132. Лл. 43-44.

Там же.

Там же. Лл. 43-44.

Там же.

Там же. Л. 45.

Хвиля А. Викорінити, знищити націоналістичне коріння на мовному фронті // Більшовик України. 1933. № 7-8. С. 42-56.

Резолюція Комісії НКО в справі перевірки роботи на мовному фронті на доповідь тов. Хвилі «Націоналістична небезпека на мовному фронті й боротьба проти неї» (26 квітня 1933 р.) // Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду. Документи і матеріали. Київ, 2005. С. 141.

Там же.

Там же, с 142 там же. С. 108.

Письма опубликованы в сборнике документов: ЦК РКП(б)-ВКП(б) и национальный вопрос. Т. 1. М., 2005. С. 711-715; Т. 2. М., 2009. С. 19-31. Оба датированы 4 мая. Письмо секретаря ЦК КП(б) Украины П.П. Любченко И.В. Сталину об ошибках при проведении национальной политики на Украине. 4 мая 1933 г. // ЦК РКП(б)-ВКП(б) и национальный вопрос. Кн. 1. 1918-1933 гг. М., 2005. С. 715.

Там же. С. 712.

Там же. С. 713-714.

Там же. С. 715.

Записка заместителя председателя СНК УССР П.П. Любченко Сталину об ошибках наркома просвещения УССР Н.А. Скрыпника в проведении национальной политики 4 мая 1933 г. // ЦК ВКП(б) и национальный вопрос. Кн. 2: 1933-1945. М., 2009. С. 30. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 26. Д. 66. Л. 83 об.

Там же. Л. 85.

Там же.

Там же.

ЦДАГОУ. Ф. 59. Оп. 1. Д. 98. Л. 12.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 26. Д. 70. Л. 111.

Там же. Л. 127.

Там же. Л. 182.

140

141

142

143

144

145

146

147

Там же. Л. 183.

ЦДАГОУ. Ф. 59. Оп. 1. Д. 98. Л. 13.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 26. Д. 70. Л. 186-187.

ЦДАГОУ. Ф. 59. Оп. 1. Д. 98. Л. 13.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 26. Д. 70. Л. 204.

«Українізація» 1920-30-х років: передумови, здобутки, уроки. С. 211-212.

Письмо ЦК ВКП(б) в Политбюро ЦК КП(б)У о ходе обсуждения ошибок ЦК КП(б)У в проведении национальной политики. Датировка - позднее 7 июля 1933 г. // ЦК ВКП(б) и национальный вопрос. Кн. 2: 1933-1945. С. 36.

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

148 161

Там же. С. 35.

ГетьманчукМ.П. Між Москвою та Варшавою: українське питання у радянсько- польских відносинах міжвоєнного періоду. Львів, 2008. С. 278-279.

ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 20. Д. 6205. Л. 17.

Там же. Л. 22.

Там же. Л. 22 об.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 26. Д. 67. Л. 26.

Кен О.Н., Рупасов А.И. Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения СССР с западными соседними государствами (конец 1920-х - 1930-х гг.). С. 394-395.

Там же. С. 104.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 26. Д. 67. Л. 26 об.

Там же. Л. 28.

Там же. Л. 28 об.

Там же. Л. 29 об.-30 об.

ЦДАГОУ. Ф. 59. Оп. 2. Д. 1. Л. 75, 87.

XVII съезд ВКП(б). 26 января - 10 февраля 1934 г. Стенографический отчет. М., 1934.

С. 31-32.

162 Там же. С. 66.

163 Там же. С. 70.

164 Кентий А.В. Збройний чин Українських Націоналістів 1920-1956. Історико-архівні нариси. Т. 1: Від Української Військової Організації до Організації Українських Націоналістів 1920-1942. Київ, 2005. С. 120.

165 Там же. С. 121.

166 Резолюції ЦК УНДО про становище в Радянській Україні 24 червня 1933 р. // Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали. Т. 1. Кн . 2: 1929-1939. Івано-Франківськ, 2014. С. 184.

167 Звернення єпископату Української греко-католицької церкви до віруючих із закликом допомогти голодуючим українцям у Радянській Україні 24 липня 1933 р. // Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали. Т. 1. Кн. 2. С. 186.

168 Ряд документов о реакции на голод в УССР на Западной Украине опубликован в сборнике: Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали. Т. 1. Кн. 2.

169 Комар В.Л. Концепція прометеїзму в політиці Польщі (1921—1939 рр.). Івано- Франківськ, 2011 С. 285.

170

Федевич К.К. Галицькі українці у Польщі. 1920-1939 рр. (Інтеграція га лицьких українців до Польської держави у 1920-1930 ті рр.). Київ, 2009. С. 185; Кедрин I. Життя-події-люди. Спомини і коментарі. Нью-Йорк, 1976. С. 253-255.

171

Федевич К.К. Галицькі українці у Польщі. 1920-1939 рр. (Інтеграція га лицьких українців до Польської держави у 1920-1930 ті рр.). С. 188-192.

170 ^

Мірчук П. Степан Бандера - символ революційної безкомпромісовости. Нью-Йорк- Торонто, 1961. С. 49; Книш З. Варшавський процес ОУН на підложжі польсько- українських відносин тієї доби. Торонто, 1986. Т. 2. С. 265-269; см. также Посівнич М. Постать Степана Бандери під час Варшавського та Львівського процесів (1935-1936 рр.) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Історичні науки. 2010. Вип. 16. С. 36.

173

Реабілітовані історією: У 27 томах. Волинська область. Кн. 1. Луцьк, 2010. С. 17.

174

Дарованець О. Боротьба Організації українських націоналістів проти асиміляційно- репресивної політики польської влади щодо українців Волині (1929-1939) // Український визвольний рух: наук. зб. Львів, 2003. Зб. 2. С. 72.

175

Комар В. Українське питання в політиці Польщі (1926-1939) // Український історичний журнал. 2001. № 5. С. 126.

171 Крамар Ю. Політика «зміцнення польської присутності» на Волині та її вплив на характер українсько-польських стосунків напередодні Другої світової війни // Друга світова війна і доля народів України: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Київ, 2005. С.198.

Там же. С. 201.

185

185 187

184

182

183

177

178

179

177 181

Волинський воєводський уряд. Суспільно-політичний відділ.Місячний ситуаційний звіт // СивіцькийМ. Історія польсько-українсьтких конфліктів. У 3 т. Т. 1. Київ, 2005. С. 209.

Крамар Ю. Політика «зміцнення польської присутності» на Волині та її вплив на характер українсько-польських стосунків напередодні Другої світової війни. С. 202-203.

Панасюк В. «Волинська політика» воєвод Г. Юзевського та А. Ґавке-Новака 1928-1939 років: проблеми україно- та німецькомовної освіти. С. 129.

Проект Конституції автономії Галицько-Волинської землі у складі Польщі, внесений до сейму Українською парламентарною репрезентацією 3 грудня 1938 р. // Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали. Т. 1. Кн. 2: 1929-1939. Івано-Франківськ, 2014. С. 381-390; Повідомлення в газеті «Діло» про вимогу Української парламентарної репрезентації у польському сеймі надати українським землям національно-територіальну автономію 9 грудня 1938 р. // Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали. Т 1 Кн. 2. С. 391; Федевич К.К. Галицькі українці у Польщі. 1920-1939 рр. (Інтеграція га лицьких українців до Польської держави у 1920-1930 ті рр.). С. 251-252.

Федевич К.К. Галицькі українці у Польщі. 1920-1939 рр. (Інтеграція галицьких українців до Польської держави у 1920-1930 ті рр.). С. 255-256.

Сообщение К. Кренца начальнику Отдельного сектора информации ДОК VI о подготовке съезда молодых украинских националистов во Львове и сборе средств в Бучачском районе для организации украинской армии в Закарпатской Украине. 21 января 1939 г. // Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны. В 2 т. Т. 1: 1939-1943 г. М., 2012. С. 36.

Шевченко К.В. Культурно-национальная политика властей Чехословакии в русинском вопросе в 1920-е годы // Карпатские русины в славянском мире: актуальные проблемы. Материалы международного научного круглого стола. М. -Братислава, 2009. С. 144-145.

Магочій П.Р. Формування національної самосвідомості: Підкарпатська Русь (1848— 1948). Ужгород, 1994. С. 139.

Там же. С. 134-135.

Там же. С. 135-136.

Шевченко К.В. Славянская Атлантида: Карпатская Русь и русины в XIX - первой половине XX вв. М., 2010. С. 260. См. также: Шандор В. Спомини. Т. 1: Карпатська Україна 1938-1939. Ужгород, 1995. С. 245-247.

189

Шевченко К.В. Славянская Атлантида: Карпатская Русь и русины в XIX - первой половине XX вв. С. 170.

189 Там же. С. 175.

190 Віднянський С. Закарпаття - Підкарпатська Русь: від здобуття автономії до проголошення незалежної держави (до 70-річчя Карпатської України) // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політик : зб. наук. ст. Київ, 2009. Вип. 15 : [у 2 ч.], Ч. 1. С. 186.

192

Розпорядок правительства Підкарпатської Руси з дня 15 жовтня 1938 р. про урядову мову Підкарпатської Руси // Карпатська Україна (1938-1939). Збірник архівних документів і матеріалів. Ужгород, 2009. С. 31.

193

Магочій П.Р. Формування національної самосвідомості: Підкарпатська Русь (1848-1948). С. 144.

191 Віднянський С. Закарпаття - Підкарпатська Русь: від здобуття автономії до проголошення незалежної держави. С. 191.

192 Статут Організації Народної Оборони «Карпатська Січ» 10 листопада 1938 // Карпатська Україна (1938-1939). Збірник архівних документів і матеріалів. С. 61.

193 Сообщение и.о. начальника следственного управления в г. Тарнополе Гончарука в Воеводское управление государственной полиции о настроениях украинской молодежи, находящейся в составе «Карпатской сечи» и положении в Закарпатской Руси. 3 февраля 1939 // Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны. В 2 т. Т. 1: 1939-1943 гг. С. 42.

194 гр

Там же.

195 Шандор В. Спомини. Т. 1: Карпатська Україна 1938-1939. С. 308.

196 Розпорядження уряду Підкарпатської Руси в Хусті про оголошення української мови державною на всій території Підкарпатської Руси 15 листопада 1938 р. // Карпатська Україна (1938-1939). Збірник архівних документів і матеріалів. С. 80.

197 Проект розпорядження уряду Підкарпатської Руси про назву «Підкарпатська Р3сь» 30 грудня 1938 р. // Карпатська Україна (1938-1939). Збірник архівних документів і матеріалів. С. 107.

201

Вегеш М.М. Карпатська Україна. Документи і факти. Ужгород, 2004. С. 278-279.

202 Шандор В. Спомини. Т. 1: Карпатська Україна 1938-1939. С. 212-222.

203

Магочій П.Р. Формування національної самосвідомості: Підкарпатська Русь (1848— 1948). С. 146-147.

203 Вегеш М.М. Карпатська Україна. Документи і факти. С. 224-225.

205

Закарпаття в етнополітичному вимірі. Київ, 2008. С. 297-298.

204 23 грудня 1938 р. Распорядження Міністерства культу, шкіл і народної освіти про вживання на держажвній роботі української літературної мови // Тернистий шлях до України: збірник архівних документів і матеріалів «Закарпаття в європейській політиці 1918-1919, 1939-1939, 1944-1946 рр. ХХ ст.». Ужгород, 2007. С. 187.

207

13 грудня 1938 р. Розпорядження Міністерства внутрішніх справ Підкарпатської Русі про виготовлення публічних написів українською мовою // Тернистий шлях до України: збірник архівних документів і матеріалів «Закарпаття в європейській політиці 1918-1919, 1939-1939, 1944-1946 рр. ХХ ст.». С. 185.

208

208 23 листопада 1938 р. Распорядження Міністерства культу, шкіл і народної освіти про мову навчання в школах // Тернистий шлях до України: збірник архівних документів і матеріалів «Закарпаття в європейській політиці 1918-1919, 1939-1939, 1944-1946 рр. ХХ ст.». С. 184.

209 Віднянський С. Закарпаття - Підкарпатська Русь: від здобуття автономії до проголошення незалежної держави. С. 202-203.

210

Кентій А.В. Збройний чин українських націоналістів. 1920-1956. Т. 1 Від Української Військової Організації до Організації Українських Націоналиістів. 1920-1942. С. 144.

210 Там же. С. 144-145.

212

Національне питання в Україні ХХ - початку XXI ст.: історичні нариси. С. 320.

211 Там же. С. 321.

212 Там же. С. 321-322.

215

Піддубний І. Зміни в політичній системі Румунії в умовах авторитарного режиму (1938-1940 рр.) // Волинські історичні записки: Збірник наукових праць. Житомир: Полісся, 2009. Т.2. С. 83.

213 Національне питання в Україні ХХ - початку XXI ст.: історичні нариси. С. 322-323.

214 Там же. С. 199.

215 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 26. Д. 70. Л. 78.

219

Єфіменко Г., Якубова Л. Національні відносини в радянській Україні (1923-1938) // Національне питання в Україні ХХ - початку XXI ст.: історичні нариси. Київ, 2012. С. 229.

«Українізація» 1920-30-х років: передумови, здобутки, уроки. С. 222.

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

Годун Н. Політична діяльність А. Хвылі в УСРР (1926-1936 рр.): функції і завдання головного цензора // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. Вип. 15. Київ, 2006. С. 162 Хлевнюк О.В. Политбюро. Механизмы политической власти в 1930-е гг. М., 1996. С. 218.

См.: Хлевнюк О.В. Политбюро. Механизмы политической власти в 1930-е гг. С. 218. Сталин И.В. Заключительное слово на пленуме ЦК ВКП(б) 5 марта 1937 г. // Сталин И.В. Сочинения. Т. 14. М., 1997. С. 184.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 21. Д. 4673. Л. 352.

Там же.

Там же.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 26. Д. 70. Л. 78.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 21. Д. 4673. Л. 352.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 21. Д. 4668. Л. 66.

Там же.

Постановление Секретариата ЦК КП(б)У об итогах чистки Харьковской областной парторганизации от 29 октября 1936 г. // ЦК ВКП(б) и национальный вопрос. Кн. 2: 1933-1945. С.209.

Постановление Секретариата ЦК КП(б)У об итогах чистки по Днепропетровской областной парторганизации от 29 октября 1936 г. // ЦК ВКП(б) и национальный вопрос. Кн. 2: 1933-1945. С. 210.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 26. Д. 73. Л. 65.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 21. Д. 4673. Л. 352 об.

Там же. Л. 352.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 26. Д. 72. Л. 11.

Там же. Л. 68.

Там же.

Єфіменко Г.Г. Національно-культурна політика ВКП(б) щодо радянської України (1932-1938). С. 226.

«Українізація» 1920-30-х років: передумови, здобутки, уроки. С. 216.

242

Письмо членов литературного объединения «Ваплите» в ЦК КП(б) Украины о допущенных ошибках. Позднее июня 1933 г. // ЦК РКП(б)-ВКП(б) и национальный вопрос. Кн. 1: 1918-1933 гг. С. 717-718.

243

Даниленко В.М. Згортання «українізації» й посилення русифікаторських тенденцій у суспільно-культурному житті радянської України в 30-і рр. // Україна ХХ ст.: культура. ідеологія, політика. Зб. ст. Вип. 2. Київ, 1996. С. 106.

242 «Українізація» 1920-30-х років: передумови, здобутки, уроки. С. 225.

245

Рафальський О.О. Національні меншини України у ХХ столітті. Історіографічний нарис. Київ, 2000. С. 161-166; Єфіменко Г.Г. Національно-культурна політика ВКП(б) щодо радянської України (1932-1938). С. 154-155.

243 Любченко П. Про «націонал-більшовизм» // Більшовик України. 1933. № 3. С. 84.

244 Там же. С. 88.

248

Загрецький М.В боротьбі з якими дрібнобуржуазними українськими націоналістичними партіями КП(б)У забезпечила перемогу пролетарської революції на Україні // Більшовик України. 1933. № 7-8. С. 73.

245 Там же. С. 76.

250

ДорошкоМ. Ротація керівних кадрів у радянській торталітарній державі у 1920-1930-ті роки: український «досвід» // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. пр. Вип. 16. Ч. 1: На пошану докт. іст. наук, проф. С. В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50-річчя наук. пр. Київ, 2007. С. 453.

251

Мартин Т. Империя «положительной деятельности». Нации и национализм в СССР, 1923-1939. М., 2011. С. 469.

252

Довідка наркомату освіти України про національні школи в Україні. Березень 1938 р. // Національні процеси в Україні. Історія і сучасність. Документи і матеріали. Ч. 2. Київ, 1997. С. 253.

246 ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 20. Д. 6199. Л. 79-80.

247 Там же. Л. 85.

248 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 26. Д. 71. Л. 93.

249 Якубова Л. Етнічні меншини в суспільно-політичному та культурному житті УСРР. 20-і - перша половина 30-х рр. ХХ с. К., 2006. С. 421.

250 ЦДАВОВУ. Ф. 166. Оп. 11. Д. 179. Л. 9.

251 Єфіменко Г.Г. Національно-культурна політика ВКП(б) щодо радянської України (1932-1938). С. 166

252 ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 20. Д. 6453. Л. 30-31.

253 Там же. Л. 1.

254 Єфіменко Г.Г. Національно-культурна політика ВКП(б) щодо радянської України (1932-1938). С. 166-168.

255 ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 20. Д. 6453. Л. 61.

256 Якубова Л.Д. Етнічні меншини в суспільно-політичному та культурному житті УСРР. 20-і - перша половина 30-х рр. ХХ ст. Київ, 2006. С. 422-423.

257 гр

Там же.

258 Мартин Т. Империя «положительной деятельности». Нации и национализм в СССР, 1923-1939. С.493.

259 Єфіменко Г.Г. Національно-культурна політика ВКП(б) щодо радянської України (1932-1938). С. 164-165.

260 Там же. С. 255-256.

261 ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 7. Д. 384. Л. 148.

262 ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 20. Д. 6214. Л. 67.

263 Там же. Л. 72.

264 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 21. Д. 4674. Л. 98.

265 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 26. Д. 67. Л. 29.

266 Там же. Л. 28 об-29.

267 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 21. Д. 4668. Л. 68

275

Советская Украина на новом подъеме. Политический отчет ЦК КП(б)У на XII съезде КП(б)У. Доклад тов. П.П. Постышева // Правда. 1934, 24 января.

276

Там же.

268 ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 339. Л. 25.

278

Мартин Т. Империя «положительной деятельности». Нации и национализм в СССР, 1923-1939. С.495-496.

269 Там же. С. 492.

280

Цветет и крепнет индустриально-колхозная Украина. Речь тов. П.П. Постышева на II областном Съезде Советов Киевщины 11 января 1935 года // Известия. 1935, 14 января.

270 ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 375. Л. 182.

271 ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 20. Д. 6634. Л. 19.

272 Там же. Л. 20.

273 Там же. Л. 21.

Там же. Л. 24.

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

Там же. Л. 25.

Там же. Л. 26.

Там же. Л. 27.

Там же.

Там же. Л. 28.

Там же. Л. 30.

Там же. Л. 38.

Там же. Л. 28.

Там же. Л. 93.

Там же.

Там же. Л. 94.

Там же. Л. 95.

Там же. Л. 99-100.

Там же. Л. 107.

Там же. Л. 125.

Там же.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 26. Д. 67. Л. 29 об.

Єфіменко Г.Г. Національно-культурна політика ВКП(б) щодо радянської України (1932-1938). С. 208.

ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 7. Д. 385. Л. 103-104.

ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 7. Д. 421. Л. 166.

ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 7. Д. 422. Л. 39.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 21. Д. 4675. Л. 101-102.

Єфіменко Г. Національна політика ЦК ВКП(б) у засобах масової інформації УРСР (1932-1938). // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Київ, 2000. №5. С. 192.

ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 7. Д. 384. Л. 74, Д. 385. Л. 19-20, 27, 75, Д. 421. Л. 165-166; Д. 422. Л. 41, 58.

ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 7. Д. 384. Л. 93.

Там же.

ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 7. Д. 421. Л. 165-166.

ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 7. Д. 422. Л. 58.

Постановление Секретариата ЦК КП(б)У об итогах чистки Харьковской областной парторганизации от 29 октября 1936 г. // ЦК ВКП(б) и национальный вопрос. Кн. 2: 1933-1945. С.209.

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

Постановление Секретариата ЦК КП(б)У об итогах чистки по Днепропетровской областной парторганизации от 29 октября 1936 г. // ЦК ВКП(б) и национальный вопрос. Кн. 2: 1933-1945. С. 210.

Мартин Т. Империя «положительной деятельности». Нации и национализм в СССР, 1923-1939. С. 469.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 21. Д. 4668. Д. 66, 68.

РГАСПИ. Ф. 81.Оп. 3. Д. 220. Л. 10.

Там же. Л. 11.

Там же. Л. 81.

Васильєв В.Ю. Особливості репресій в управлінських структурах УРСР в період «великого терору» 1937-1938 рр. // Історія України: маловідомі імена, події, факти. Вип. 34. Київ, 2007. С. 186.

РГАСПИ. Ф. 81. Оп. 3. Д. 222. Л. 3.

Там же. Л. 3.

Там же. Л. 47.

Там же. Л. 49.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 21. Д. 4665. Л. 21 об.

Там же. Л. 22.

Там же.

Там же. Л. 25 об.

Справка о сдаче секретарем ЦК КП(б)У С.В. Косиором и приеме секретарем ЦК КП(б)У Н.С. Хрущевым дел по ЦК КП(б)У. 28-29 января 1938 г. // Политическое руководство Украины. 1938-1989. М., 2006. С. 33.

Там же.

Там же. С. 33-34.

ЦДАГОУ. Ф.1. Оп. 1. Д. 446. Л. 3.

Там же. Л. 4.

ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп.1. Д. 427. Л. 7.

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

Офіційне донесення італійського консульства у Харкові посольству Італії в СРСР. 31 січня 1934 р. // «Столиця відчаю»: Голодомор 1932-1933 рр. на Харківщині вустами очевидців. Свідчення, комментарі. Харків-Нью-Йорк-Львів, 2006. С. 257 Там же. С. 258.

Там же. С. 260.

Там же. С. 260-261.

Із політичного звіту Генерального консульства Німеччини у Харкові німецькому посольству в Москві. Листопад 1934 р. // «Столиця відчаю»: Голодомор 1932-1933 рр. на Харківщині вустами очевидців. Свідчення, комментарі. С. 261 Там же. С. 262.

См., напр.: Галушко К. Украинский национализм, ликбез для русских, или кто и зачем придумал Украину. Киев, 2012. С. 495.

Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России: Вехи исторической эволюции. М., 2006. С. 265.

Кравченко Б. Соціальні зміни i національна свідомість в Україні XX ст. Київ, 1997. С. 173.

Там же. С. 169.

Там же. С. 170.

Там же. С. 173.

Там же. С. 135, 195.

Пленум ЦК КП(б)У 26-30 січня 1936 р. Стенографічний звіт. Київ, 1936. С. 117.

Там же. С. 118-119.

Там же. С. 120.

РГАСПИ. Ф. 81. Оп. 3. Д. 220. Л. 6.

Сталин И.В. Национальный вопрос и ленинизм: Ответ товарищам Мешкову, Ковальчуку и другим // Сталин И.В. Сочинения. Т. 11. М., 1949. С. 333.

Беседа Сталина с украинскими писателями 12 февраля 1929 г. Цит по.: Шаповал Ю.І. Україна ХХ століття: Особи та події в контексті важкої історії. Київ, 2001. С. 113.

355

Сталин И.В. Национальный вопрос и ленинизм: Ответ товарищам Мешкову, Ковальчуку и другим // Сталин И.В. Сочинения. Т. 11. М., 1949. С. 341-342.

354

356

357

Там же. С. 345.

Там же. С. 343.

359

Сталин И.В. К постановке национального вопроса // Сталин И.В. Сочинения. Т. 5. М., 1947. С. 57.

359 РГАСПИ. Ф. 81. Оп. 3. Д. 105. Л. 34 об.

360 РГАСПИ. Ф. 81. Оп. 3. Д. 107. Л. 12.

361 Там же. Л. 13.

362 РГАСПИ. Ф. 81. Оп. 3. Д. 105. Л. 37 об., 61 об.

363 Резолюция Второго Всесоюзного партийного совещания по народному образованию «Практические мероприятия культурного строительства национальностей СССР». 30 апреля 1930 г. // ЦК РКП(б)-ВКП(б) и национальный вопрос. Кн. 1: 1918-1933 гг. С.

643.

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б). 25 августа 1932 г. // Историю - в школу: создание первых советских учебников. Вестник архива президента Российской Федерации. М., 2008. С. 17.

Березівська Л.Д. Прихована реформа шкільної освіти в УРСР: причини, напрями, наслідки (30-ті роки ХХ ст.) // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. Вип. 36. Житомир, 2007. С. 54.

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б). 15 мая 1934 г. // Историю - в школу: создание первых советских учебников. С. 45-46.

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б). 14 августа 1934 г. // Историю - в школу: создание первых советских учебников. С. 122

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 15.05.1934 г. «О структуре начальной и средней школы в СССР» // Собрание законодательства СССР. 1934. № 26. Ст. 205; Известия ЦИК СССР и ВЦИК. № 113. 1934. 16 мая; Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа. Сборник документов. 1917-1973 гг. М, 1974. С. 167. Юркова О. Історично-археографічний інститут ВУАН: десять місяців діядьності. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки». Вип. 5. Київ, 2000. С. 270.

Там же. С. 272.

Там же. С. 274.

Пояснювальна записка до тематичного плану Всеукраїнської академії наук на 1934 р. 11-13 квітня 1934 р. // Історія Національної академії наук України (1934-1937): Документи і матеріали. Київ, 2003. С. 50.

Там же. С.15.

376

Там же.

377

Там же.

378

Статут Академії наук Української Соціалістичної Радянської Республіки. 21 лютого 1936 р. // Історія Національної академії наук України (1934-1937): Документи і матеріали. С. 195.

379

Там же.

380

Передмова // Історія Національної академії наук України (1934-1937): Документи і матеріали. С. 16.

381

Протокольна постанова політбюро ЦК ВКП(б) про організацію в АН УСРР відділу суспільних наук, ліквідацію УАМЛІН та створення на її базі академічних інститутів. 25 липня 1936 р.// Історія Національної академії наук України (1934-1937): Документи і матеріали. С. 226-227; Протокол № 25 засідання Президії Академії наук УСРР. 27 липня 1936 р. // Там же. С. 446; Протокол № 27 засідання Президії Академії наук УСРР. 14 серпня 1936 р. // Там же. С. 448.

^g2 ^

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций». 23 апреля 1932 г. // Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) - ВКП(б), ВЧК-ОГПУ-НКВД о культурной политике. 1917-1953 гг. М., 2002. С. 172-173.

383 РГАСПИ. Ф. 59. Оп. 2. Д. 1. Л. 88.

384 РСФСР // Правда. 1936, 1 февраля.

385 Единая семья народов // Правда. 1936, 30 января.

386 u ^ ^

Сталин И.В. О задачах хозяйственников: Речь на первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности 4 февраля 1931 г. // Сталин И.В. Сочинения. Т. 13. М., 1951. С. 39.

387 Речь тов. Сталина на совещании передовых колхозников и колхозниц Таджикистана и Туркменистана с руководителями партии и правительства 4 декабря 1935 // Правда. 1935, 6 декабря; Сталин И.В. Сочинения. Т. 14. М., 1997. С. 100-101.

388

388 Мы - единственная страна, которая воплощает прогрессивные силы истории. Речь тов. Н.И. Бухарина // Правда. 1934, 31 января.

389 u

Бухарин Н. Рождение и развитие социалистической родины // Известия 1934, 6 июля.

390 Единство героического народа // Известия 1935, 27 января.

391

Бухарин Н. Наш Союз // Известия 1935, 28 января.

392

Бухарин Н. Героический советский народ // Известия 1935, 6 июля.

393

Бухарин Н. Расширение советской демократии // Ивестия 1936, 1 мая; См. также: Вдовин А.И. Русские в ХХ веке. М., 2004. С. 81-82; Марчуков А.В. Украинское национальное движение. УССР. 1920-1930-е годы. Цели, методы, результаты. М., 2006. С.508-509.

391 Вдовин А.И. Русские в ХХ веке. С. 82.

395

Выражение Д.Л. Бранденбергера. См. Бранденбергер Д.Л. Национал-большевизм. Сталинская массовая культура и формирование русского национального самосознания (1931-1956). СПб., 2009. С. 51.

392 2-я сессия ЦИК Союза ССР VII созыва. Прения по докладам тт. В.М. Молотова и

B. И. Межлаука в Совете национальностей. Речь тов. А.И. Хацкевича // Известия. 1936, 14 января.

397

Вдовин А.И. Русские в ХХ веке. Трагедии и триумфы великого народа. М., 2013. С. 85-86.

393 Єкельчик С. Імреія пам’яті: Російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві. Київ, 2008. С. 39.

394 Дискусія з приводу схеми історії України М. Яворського // Літопис революції. 1930. № 2. С. 267-326; № 3-4. С. 176-237; № 5. С. 287-324. См. также, напр., Маслійчук В. Марксистські схеми української історії: Матвій Яворський, Володимир Сухино- Хоменко, Микола Горбань // Україна модерна. 2009. Т.14. Марксизм на сході Європи.

C. 63-77.

395 Хмельницкий, Богдан Зиновий Михайлович // Большая Советская Энциклопедия. М., 1935. Т. 59. С. 816-818.

396 Записка А. Жданова и В. Яковлева И. Сталину. 20 августа 1937 г. // Историю - в школу: создание первых советских учебников. С. 264; см. также: Правда. 1937, 22 августа.

397 Корнейчук А. Богдан Хмельницкий // Корнейчук А. Собрание сочинений. Т. 1. Л., 1976. С. 323.

398 См.: Токарев В. Возвращение на пьедестал: исторический комментарий к фильму «Богдан Хмельницкий» (1941) // Історіографічні дослідження в Україні: Зб. наук. пр. Вип. 18. Київ, 2008. С. 427-455.

404Мирский Д. О советской поэзии // Известия 1936, 28 января.

405 Слава русского народа // Правда. 1937, 10 февраля.

406

406 Шевченковские дни по стране // Правда. 1939, 7 марта; Шевченковские юбилейные

торжества // Известия. 1939, 5 марта; Шевченковские юбилейные торжества // Известия. 1939, 6 марта. См. также: Формування комеморативного канону Тараса Шевченка в Україні [электронный ресурс] //

http://www.memory. gov.ua:8080/ua/publication/content/ 1655.htm Время доступа:

01.03.2014.

407 Єфіменко Г.Г. Національно-культурна політика ВКП(б) щодо радянської України (1932-1938). С. 170-171.

408 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 21. Д. 4674. Л. 54.

409 Постанова ЦК КП(б)У про ліквідацію та реорганізацію національних районів і сільрад. 5 березня 1939 р. // Національні процеси в Україні. Історія і сучасність. Документи і матеріали. Ч. 2. С. 260.

410 Єфіменко Г.Г. Національно-культурна політика ВКП(б) щодо радянської України (1932-1938). С. 173.

412

Рафальський О.О. Національні меншини України у ХХ столітті. Історіографічний нарис. С.164.

411 Постановление Оргбюро ЦК КП(б)У о состоянии партийной и комсомольской работы и культурного обслуживания в районах и селах с немецким и польским населением // ЦК ВКП(б) и национальный вопрос. Кн. 2. 1933-1945. С. 203.

412 Єфіменко Г.Г. Національно-культурна політика ВКП(б) щодо радянської України (1932-1938). С. 44.

413 ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 20. Д. 7089. Л. 4.

414 Там же. Л. 13

415 Там же. Л. 14.

416 Там же. Л. 29.

417 Там же. Л. 31.

418 гр

Там же.

419 Там же. Л. 33-35.

420 Там же. Л. 36.

423

423 Блитстейн П. Национальное строительство или русификация? Обязательное изучение русского языка в советских нерусских школах, 1938-1953. // Государство наций: империя и национальное строительство в эпоху Ленина и Сталина. М., 2011. С. 311.

424

425

3-я сессия ЦИК СССР 5 созыва. Стенографический отчет. М., 1931. Бюллетень 7. С. 18-19.

424 Блитстейн П. Национальное строительство или русификация? Обязательное изучение русского языка в советских нерусских школах, 1938-1953. С. 311-312.

427

Записка А. Бубнова И. Сталину. 28 апреля 1934 г. // Историю - в школу: создание первых советских учебников. С. 44.

425 Єфіменко Г.Г. Національно-культурна політика ВКП(б) щодо радянської України (1932-1938). С. 163.

426 Михайлов Э. О школьниках и педагогих // Известия 1936, 27 января.

427 Записка зав. отделом партпропаганды и агитации ЦК ВКП(б) АИ. Стецкого в Оргбюро ЦК ВКП(б) об изменении учебных планов и сроков обучения в республиканских и областных школах пропагандистов в связи с низним уровнем образования слушателей. Не позднее 5 мая 1936 г. // ЦК ВКП(б) и национальный вопрос. Кн. 2. 1933-1945. С. 181.

428 Єфіменко Г.Г. Національно-культурна політика ВКП(б) щодо радянської України (1932-1938). С. 174.

432

432 Из стенограммы выступления Сталина на пленуме ЦК ВКП(б) о преподавании русского языка в школах 12 октября 1937 г. // ЦК ВКП(б) и национальный вопрос. Кн. 2: 1933-1945. С. 298.

433 Там же. С. 299.

434

Там же.

434 Записка членов Комиссии советского контроля при СНК СССР секретарям ЦК ВКП(б) А.А. Андрееву и А.А. Жданову о состоянии дел в Наркопросе РСФСР по организации обучения в национальных школах и изданию учебников. Не позднее 25 октября 1937 г. // ЦК ВКП(б) и национальный вопрос. Кн. 2: 1933-1945. С. 303.

435 Докладная записка заведующего отделом печати и издательств ЦК ВКП(б) Л.З. Мехлиса секретарям ЦК ВКП(б) Сталину, Л.М. Кагановичу, А.А. Андрееву, А.А. Жданову и Н.И. Ежову «О русских газетах на Украине» 30 октября 1937 г. // ЦК ВКП(б) и национальный вопрос. Кн. 2. 1933-1945. С. 306.

436 Там же. С. 307.

438

Там же.

437 Єфіменко Г. Національна політика ЦК ВКП(б) у засобах масової інформації УРСР (1932-1938) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Київ, 2000. №5. С. 192.

438 Докладная записка заведующего отделом печати и издательств ЦК ВКП(б) Л.З. Мехлиса секретарям ЦК ВКП(б) Сталину, Л.М. Кагановичу, А.А. Андрееву, А.А. Жданову и Н.И. Ежову «О русских газетах на Украине» 30 октября 1937 г. С. 307.

439 Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О ликвидации национальных районов и сельсоветов». 17 декабря 1937 г. // ЦК ВКП(б) и национальный вопрос. Кн. 2: 1933-1945. С. 314.

440 Постановление Политбюро ЦК КП(б)У «О реорганизации национальных районов и сельсоветов УССР в обычные районы и сельсоветы». 16 февраля 1938 г. // ЦК ВКП(б) и национальный вопрос. Кн. 2: 1933-1945. С. 378-379.

441 Вдовин А.И. Русские в ХХ веке. С. 130.

442 Постановление оргбюро ЦК ВКП(б) «О ликвидации национальных школ и национальных отделений в школах». 24 января 1938 г. // ЦК ВКП(б) и национальный вопрос. Кн. 2: 1933-1945. С. 342; Вдовин А.И. Русские в ХХ веке. С. 130.

443 Якубова Л. Етнічні меншини в суспільно-політичному та культурному житті УСРР. 20-і - перша половина 30-х рр. ХХ с. С. 417.

444 Там же. С. 418.

445 Гнилая позиция Наркомпроса Башкирии // Правда. 1938, 20 марта.

446 Лильченко ТРусский язык в школах Украины // Правда. 1938, 26 марта.

447 Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О национальных частях и формированиях РККА». 7 марта 1938 г. // ЦК ВКП(б) и национальный вопрос. Кн. 2: 1933-1945. С. 382-383.

448 Докладная записка наркома просвещения РСФСР П.А. Тюркина в Оргбюро ЦК ВКП(б) о состоянии преподавания русского языка в национальных школах. Не позднее 2 января 1938 г. // ЦК ВКП(б) и национальный вопрос. Кн. 2: 1933-1945. С. 322-323.

449 Там же. С. 325.

452

Докладная записка наркома просвещения РСФСР П.Я. Тюркина секретарям ЦК ВКП(б) А.А. Андрееву и А.А. Жданову об итогах совещания по вопросам преподавания русского языка в национальных школах союзных республик. 2 февраля 1938 г. // ЦК ВКП(б) и национальный вопрос. Кн. 2: 1933-1945. С. 347.

450 Там же. С. 348.

451 Там же. С. 349-350.

452 Блитстейн П. Национальное строительство или русификация? Обязательное изучение русского языка в советских нерусских школах, 1938-1953. С. 315-316.

453 Стенограмма заседания комиссии ЦК ВКП(б) о преподавании русского языка в национальных школах. 8 марта 1938 г. // ЦК ВКП(б) и национальный вопрос. Кн. 2: 1933-1945. С.384.

457

Блитстейн П. Национальное строительство или русификация? Обязательное изучение русского языка в советских нерусских школах, 1938-1953. С. 316

458

Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей». 13 марта 1938 г. // ЦК ВКП(б) и национальный вопрос. Кн. 2: 1933-1945. С. 391-392.

454 Докладная записка наркома просвещения Тюрина П.А. секретарям ЦК ВКП(б) И.В. Сталину, А.А. Андрееву, А.А. Жданову. 9 июля 1938 г. // ЦК ВКП(б) и национальный вопрос. Кн. 2: 1933-1945. С. 408-409.

455 Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О ходе проведения решения ЦК и СНК СССР по преподаванию русского языка в нерусских школах». 19 июля 1938 г. // ЦК ВКП(б) и национальный вопрос. Кн. 2: 1933-1945. С. 419.

456 Єфіменко Г.Г. Національно-культурна політика ВКП(б) щодо радянської України (1932-1938). С. 163

457 Шевченко С.М. Організація навчального процесу у школах національних меншин у УРСР (кінець 30-х - 40-і рр. ХХ ст.) // Новое в науке: материалы XXX Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам (Украина, г. Горловка, 21-22 февраля 2013 г.). Горловка, 2013. С. 76.

458 Єфіменко Г.Г. Національно-культурна політика ВКП(б) щодо радянської України (1932-1938). С. 163

459 Шевченко С.М. Організація навчального процесу у школах національних меншин у УРСР (кінець 30-х - 40-і рр. ХХ ст.). С. 77-78.

460 Єфіменко Г.Г. Національно-культурна політика ВКП(б) щодо радянської України (1932-1938). С. 164

461 Довідка наркомату освіти України про національні школи в Україні. Березень 1938 р. // Національні процеси в Україні. Історія і сучасність. Документи і матеріали. Ч. 2. С. 252.

462 Там же. С. 252-253.

463 Там же. С. 253.

464 Постанова ЦК КП(б)У про реорганізацію національних шкіл в Україні // Національні процеси в Україні. Історія і сучасність. Документи і матеріали. Ч. 2. С. 256.

465 З Постанови Радднаркому УРСР і ЦК КП(б)У «Про обовязкове вивчення російської мови в неросіййських школах України». 20 квітня 1938 р. // Національні процеси в Україні. Історія і сучасність. Документи і матеріали. Ч. 2. С. 257-258.

471

Єфіменко Г.Г. Національно-культурна політика ВКП(б) щодо радянської України (1932-1938). С. 194.

466 Там же. С. 107, 177.

473

Закон о всеобщей воинской обязанности // Ведомости Верховного Совета СССР. 1939. № 32.

467 Вдовин А.И. Русские в ХХ веке. С. 135.

475

Мельтюхов М.И. 17 сентября 1939. Советско-польские конфликты 1918-1939. М., 2009. С. 337-338.

468 См. подробнее: Борисенок Е.Ю. «Золотой сентябрь» тридцать девятого. Красная армия и местное население на Западной Украине // Родина. 2009. № 8. С. 34-38; Борисенок Е.Ю. Общественно-политические преобразования на Западной Украине. 1939-1941 гг. // Славяноведение. 2009. № 3. С. 15-26; Борисенок Е.Ю. Кадровая политика большевиков в западных областях Украины в 1939-1941 гг. // Западная Белоруссия и Западная Украина в 1939-1941 гг.: люди, события, документы. СПб., 2011. С. 177-198.

477

Из приказа НКВД СССР № 001064 об оперативных мероприятиях в связи с проводимыми учебными сборами. 8 сентября 1939 г. // Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Т. 1. Кн. 1. М., 1995. С. 70-73.

478

478 Из директивы НКВД СССР народным комиссариатам внутренних дел УССР и БССР об организации работы в освобожденных районах западных областей Украины и Белоруссии. 15 сентября 1939 г. // Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Т. 1. Кн. 1. М., 1995. С. 79.

479 Статья была без подписи. Однако известно, что авторство ее принадлежит А.А. Жданову.

480 О внутренних причинах военного поражения Польши // Правда. 1939, 14 сентября. В духе правдинской передовицы были выдержаны и директивные документы различных подразделений Красной Армии. См.: 1939 г., сентября 14, Москва. - Директива № 16634 К.Е. Ворошилова и Б.М. Шапошникова военному совету Киевского особого военного округа о начале наступления против Польши // Катынь. Пленники необъявленной войны. Документы и материалы. М., 1997. С. 64.

481

См. Невежин В.А. Синдром наступательной войны. Советская пропаганда в преддверии «священных боев», 1939-1941 гг. М., 1997. С. 74-75.

482

Нота правительства СССР, врученная польскому послу в Москве утром 17 сдентября 1939 года // Правда. 1939, 18 сентября; см. также Речь по радио председателя Совета Народных Комиссаров СССР тов. Молотова 17 сентября 1939 г. // Правда. 1939, 18 сентября.

481 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 21. Д. 4671. Л. 46.

482 Яснопольский Л.Н. (1873-1957) - экономист, академик АН УССР.

483 Вернадский В.И. Дневник 1939 года // Дружба народов. 1992 № 11-12. С. 31.

484 Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 35084. Оп. 1. Д. 65. Л. 4.

487

Литвин М.Р., Луцький О. І., Науменко К.Є. 1939. Західні землі України. Львів, 1999. С. 97.

485 РГВА. Ф. 9. Оп. 36. Д. 3792. Л. 354.

486 РГВА. Ф. 35084. Оп. 1. Д. 60. Л. 2.

487 РГВА. Ф. 9. Оп. 36. Д. 3370. Л. 392.

488 РГВА. Ф. 9. Оп. 36. Д. 3792. Л. 120.

489 РГВА Ф. 9. Оп. 36. Д. 337. Л 333.

493

Там же.

494

Там же.

490 Рубльов О.С., Черченко Ю.А. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції. 20-50- ті роки ХХ ст. Київ, 1994. С. 186.

491 Репко С.И. Организация пропагандистской деятельности Красной Армии в период боевых действий осенью 1939 года // Журналистика. История и современность. Сб. науч. Трудов. М., 1993. С. 50.

492 ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 20. Д. 7439. Л. 22.

493 РГВА. Ф. 9. Оп. 36. Д. 3774. Л. 42.

494 ЛитвинМ.Р., Луцький О. І., Науменко К.Є. 1939. Західні землі України. С. 125.

495 Сообщение Комитета по организации выборов в Народное Собрание Западной Украины о результатах голосования. 1939 г., октябрь 25. // Воссоединение украинского народа в едином украинском советском государстве (1939-1949 гг.). Сб. док. и матер. Киев, 1949. С. 43.

496 Кондратюк К. Політичні, соціально-єкономічні та духовні аспекти «радянизації» західних областей України у 1939-1941 роках // 1939 рік в історичній долі України і україців. Матеріали Міжнародної наукової конференції 23-24 вереня 1999 р. Львів, 2001. С. 22.

497 РГВА. Ф. 9. Оп. 36. Д. 3370. Л. 408.

498 РГВА Ф. 9. Оп. 36. Д. 3774. Л. 69.

499 РГВА. Ф. 9. Оп. 36. Д. 3370. Л. 408.

500 РГВА Ф. 9. Оп. 36. Д. 3588. Л. 337.

501 РГВА Ф. 9. Оп. 36. Д. 3592. Л. 214.

502 РГВА Ф. 9. Оп. 36. Д. 3774. Л. 27.

503 ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 513. Л. 162.

504 Декларация Народного Собрания Западной Украины о государственной власти в Западной Украине // Соціалістичні перетворення в західних областях Української РСР. 1939-1979. Збірник документів і матеріалів. Київ, 1980. С. 29-30.

505 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 116. Д. 30. Л. 1.

506 Там же. Л. 36.

512

Сообщение Комитета по организации выборов в Верховный Совет СССР и Верховный Совет УССР от западных областей Украины. 1940 г., март 24. // Воссоединение украинского народа в едином украинском советском государстве. С. 106-109.

513

Сообщение ТАСС о мирном разрешении советско-румынского конфликта по вопросу о Бессарабии и северной части Буковины. 1940 г., июнь 28. // Воссоединение украинского народа в едином украинском советском государстве. С. 113.

507 О международном аспекте вопроса о Бессарабии и Буковине подробнее см.: Восточная Европа между Гитлером и Сталиным. 1939-1941 гг. М., 1999. С. 353.

508 Невежин В.А. Синдром наступательной войны. Советская пропаганда в преддверии «священных боев», 1939-1941 гг. С. 109.

509 Постановление Политбюро ЦК КП(б)У об образовании Львовской, Дрогобычской, Волынской, Станиславовской, Тарнопольской, Ровенской областей в составе УССР. 27 ноября 1939 г. // Политическое руководство Украины. 1938-1989. М., 2006. С. 62-64.

510 Там же. С. 64.

511 ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 513. Л. 197.

ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 516. Л. 116.

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

Кондратюк К. Політичні, соціально-економічні та духовні аспекти «радянизації» західних областей України у 1939-1941 рр. С. 23.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 22. Д. 3271. Л. 34.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 22. Д. 3470. Л. 54 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 22. Д. 3190. Л. 22-23.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 22. Д. 3108. Л. 38.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 22. Д. 3472. Л. 35. Здесь и далее сохранен стиль документа. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 22. Д. 3573. Л. 79.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 22. Д. 3108. Л. 25, Д. 3379. Л. 67; Д. 3422. Л. 22; Д. 3190. Л. 29, 36. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 22. Д. 2962. Л. 61об. Например, в Станиславской области в 1940 г. были исключены из партии 25 человек, за три с половиной месяца 1941 г. - также 25 человек, за нарушение партийной и государственной дисциплины наложено 104 партийных взыскания и 27 человек сняты с работы» (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 22. Д. 3425. Л. 192а.)

Например, в Дрогобычской области директор нефтеперерабатывающего треста Охрименко принял на руководящие должности 170 бывших собственников скважин. См. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 22. Д. 3108. Л. 40.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 22. Д. 3021. Л.39.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 22. Д.3108. Л. 30.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 22. Д. 3271. Л. 73.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 22. Д. 3379. Л. 59.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 22. Д. 3422. Л. 25.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 22. Д. 3470. Л. 61.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 22. Д. 3564. Л. 39-40.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 22. Д. 3190. Л. 34.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 22. Д. 3271. Л. 39.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 22. Д. 3422. Л. 118.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 22. Д. 2962. Л. 63.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 22. Д. 3470. Л. 61-62; Д. 3271. Л. 31.

Эта цифра называется и В. Чередниченко (Чередниченко В.П. Анатомия предательства: Украинский буржуазный национализм - орудие антисоветской политики империализма. Киев, 1983. С. 81-82), и О. Субтельным (Субтельний О. Україна:

історія. Київ, 1991. С. 393), а вслед за ними и современными украинскими авторами (См.: Рубльов О.С., Черченко Ю.А. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції. 20-50-ті роки ХХ ст. С. 188).

543 Ведєнєєв Д.В. Розвідувальна діяльність підпілля організації українських націоналістів у Західній Україні в 1939-1941-х роах // Наукові записки Інститута політичних і етнонаціональних досліджень. Вип. 28. Київ, 2005. С. 190-191. См. также: Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны. Документы. В 2-х т. Т. 1: 1939-1943. М., 2012.

544 Бугай Н.Ф. Народы Украины в «Особой папке Сталина». М., 2006. С. 71.

545 Впрочем, уже 30 сентября был проведен обыск в «помещении К.Левицкого» (каком - не ясно). См. Рубльов О.С., Черченко Ю.А. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції. 20-50-ті роки ХХ ст. С. 188.

546 З привітання працівників наукового товариства ім. Шевченка у Львові Народним Зборам Західної України. 26 жовтня 1939 р. // Радянський Львів. 1939-1955. Документи й матеріали. Львів, 1956. С. 58.

547

Очерк был опубликован в «Правде» 22 октября 1939 г. Цит. по: Павленко П.А. Собр. соч. в 6 т. Т. 5. Очерки 1930-1951. М., 1955. С. 187.

548

Обращение ЦК КП(б)У ко всем избирателям, рабочим, работницам, крестьянам, крестьянкам, служащим и интеллигенции западных областей УССР. 1940 г., март 20 // Воссоединение украинского народа в едином украинском советском государстве. С.

102.

547 гр

Там же.

548 Там же.

549 Там же. С. 102-103.

552

Рубльов О.С., Черченко Ю.А. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції. 20-50- ті роки ХХ ст. С. 205.

553

Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про заходи щодо організації культурно-освітнього життя у Львові після встановлення радянської влади. 8 серпня 1940 р. // Культурне життя в Україні: західні землі. Документи і матеріали. Т. 1: 1939-1953. Київ, 1995. С. 101.

550 Повідомлення про видання підручників для шкіл Західної України. 24 жовтря 1939 р. // Радянський Львів. 1939-1955. С. 133-134.

551 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 116. Д. 30. Л. 110.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 116. Д. 43. Л. 41, 42.

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

Там же. Лл. 97-98.

Доповідна записка Наркомату освіти УРСР ЦК КП(б)У i Раднаркому УРСР про систему шкіл в Західній Україні. 30 вересня 1939 р. // Культурнее життя в Україні. Західні землі. Документи і матеріали. Том 1: 1939-1953. С. 53-55.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 22. Д. 2962. Л. 59-59об.

Доповідна записка Наркомату освіти УРСР ЦК КП(б)У і Раднаркому УРСР про систему шкіл в Західній Україні. 30 вересня 1939 р. // Культурне життя в Україні. Західні землі. Документи і матеріали. Том 1: 1939-1953. С. 52.

Там же.

РГВА. Ф. 9. Оп. 36. Д. 3588. Л. Лл. 113-114.

РГВА. Ф. 9. Оп. 36. Д. 3774. Л. 77.

Ковалюк В.Р. Культурологічні та духовні аспекти «радянизації» Західної України (вересень 1939 р. - червень 1941 р.) // Український історичний журнал. 1993. № 2-3. С. 4.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 22. Д. 3021. Л.28.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 22. Д.3108. Л. 39.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 22. Д. 3379. Л. 49-50.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 22. Д. 3470. Л. 93.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 22. Д. 3190. Л. 21.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 22. Д. 3271. Л. 66.

Там же.

Постанова ЦК КП(б)У про викладання мов у національних школах УРСР // Національні процеси в Україні. Історія і сучасність. В 2-х част. Ч. 2. Київ, 1997. С. 286-287.

Марусик Т.В. західноукраїнська гуманітарна інтелігенція: реалії життя та діяльності (40-50-ті роки ХХ ст.). Чернівці, 2002. С. 36.

Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про заходи щодо організації культурно-освітнього життя у Львові після встановлення радянської влади. 8 серпня 1940 р. // Культурне життя в Україні: західні землі. Документи і матеріали. Т. 1: 1939-1953. С. 101.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 22. Д. 3472. Л. 19.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 22. Д. 3271. Л. 83.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 22. Д. 3422. Л. 35-37.

578 ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 20. Д. 7439. Л. 4.

579

Рубльов О.С., Черченко Ю.А. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції. 20-50- ті роки ХХ ст. С.198-201.

580

2 січня 1940 р. Постанова РНК УРСР «Про організацію наукових установ в західних обл. УРСР» // Радянський Львів. 1939-1955. С. 144.

579 См.: Радянський Львів. 1939-1955. С. 145, 151, 152, 153, 158.

582

Рубльов О.С., Черченко Ю.А. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції. 20-50- ті роки ХХ ст. С.197.

583

Кстати, ректором Львовского университета Марченко был утвержден уже 16 октября 1939 г. Соответствующая запись имеется в протоколе заседания Политбюро ЦК КП(б)У. До своего назначения Марченко работал в Институте истории АН УССР. См. ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 513. Л. 149.

584

Рубльов О.С., Черченко Ю.А. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції. 20-50- ті роки ХХ ст. С.194-196.

585

З постанови РНК УРСР про організацію театрів, музичних колективів, філармоній, Будінків народній творчості і театральнол-музичних закладів у Львівскій, Дрогобицькій, Волинській, Ровенській, Станіславській і Тернопільскій обл. 19 грудня 1939 р. // Радянський Львів. 1939-1955. С. 142-143.

580 Рубльов О.С., Черченко Ю.А. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції. 20-50- ті роки ХХ ст. С. 192.

587

3 доповіді народного комісара фінансів УРСР М.А. Курача на IV сесії Верховної Ради УРСР про фінансування народного господарства Західних областей Української РСР. 25 травня 1940 р. // Соціалістичні перетворення в західних областях Української РСР. 1939-1979. Збірник документів і матеріалів. С. 64-65.

581 Марусик Т.В. Західноукраїнська гуманітарна інтелігенція: реалії життя та діяльності (40-50-ті роки ХХ ст.). С. 39-40.

589

Постанова Раднаркому УРСР «Про організацію музеїв і бібліотек у Західних областях України». 8 травня 1940 р. // Культурне життя в Україні: західні землі. Документи і матеріали. Т. 1: 1939-1953. С. 94-97.

582 гр

Там же.

583 Постановление Политбюро ЦК КП(б)У об организации фонда помощи интеллигенции Западной Украины. 20 декабря 1939 г. // Политическое руководство Украины. 1938-1989. С.68-69.

Мельтюхов М.И. Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние 1918-1939 гг. М., 2001. С. 411.

592

593

594

595

596

597

598

599

592 601 602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

Там же. С. 412.

РГВА. Ф. 9. Оп. 36. Д. 3588. Л. 447 об.

Там же. Л. 447 об.

Ковалюк В.Р. Культурологічні та духовні аспекти «радянизації» Західної України (вересень 1939 р. - червень 1941 р.). С. 5.

Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про заходи щодо організації культурно-освітнього життя у Львові після встановлення радянської влади. 8 серпня 1940 р. // Культурне життя в Україні: західні землі. Документи і матеріали. Т. 1: 1939-1953. С. 101.

Там же.

ТокаревВ.А. «Кара панам! Кара!»: польская тема в предвоенном кино (1939-1941 гг.) // Отечественная история. 2003 № 6. С. 47, 54.

РГВА. Ф. 9. Оп. 36. Д. 3792. Л. 221.

РГВА. Ф. 9. Оп. 36 Д. 3370. Л 339.

Там же. Л. 371.

РГВА. Ф. 9 Оп. 36. Д. 3588. Л. Л. 37.

Там же. Л. 77.

РГВА Ф. 9 Оп. 36. Д. 3589. Л. 150.

РГВА. Ф. 9. Оп. 36. Д. 3587. Л. 191.

РГВА. Ф. 9 Оп. 36. Д. 3589. Л. 223.

Там же. Л. 264.

РГВА. Ф. 9. Оп. 36 Д. 3370. Л. 336.

Лисенко О.Є., Гриневич В.А. Анексія та інкорпорація Західної України Радянським Союзом 1939-1941 рр.: етнополітичний аспект // Україна і Росія в історичній ретроспективі. Т. 2: Радянський проект для України. Київ, 2004. С. 147.

ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 20. Д. 7439. Л. 15.

Рубльов О.С., Черченко Ю.А. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції. 20-50- ті роки ХХ ст. С. 189-192.

Постановление Политбюро ЦК КП(б)У о неправильных действиях Коломыйского, Стрыйского и Станиславского временных управлений по отношению к вддерующим гражданам. 19 декабря 1939 г. // Политическое руководство Украины. 1938-1989. С. 67. Там же.

615 Там же.

616 Там же. С. 68.

617 Невежин В.А. Синдром наступательной войны. Советская пропаганда в преддверии «священных боев», 1939-1941 гг. С. 101.

618 Постановление Политбюро ЦК КП(б)У о незаконных действиях органов советской власти во Львове // Политическое руководство Украины. 1938-1989. С. 71.

619 Там же. С. 72.

620 Там же. С. 73.

621 Постановление Политбюро ЦК КП(б)У о фактах неправильного отношения к бывшим членам коммунистической партии Польши. 2 ноября 1940 г. // Политическое руководство Украины. 1938-1989. С. 74.

622 Мартин Т. Империя «положительной деятельности». Нации и национализм в СССР, 1923-1939. С. 627.

<< | >>
Источник: Борисенок Елена Юрьевна. Концепции «украинизации» и их реализация в национальной политике в государствах восточноевропейского региона (1918-1941 гг.). 2015

Еще по теме Примечания:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -