>>

ЗМІСТ

ВСТУП 5–21

РОЗДІЛ 1

Розвиток законодавства про відповідальність за злочини проти здоров’я

населення та системи заходів, що забезпечують його охорону

1.1. Історичний аспект проблеми кримінально-правового

захисту здоров’я населення в Україні 22–32

1.2.

Сучасний стан здоров’я населення України, злочинності,

спрямованої проти нього, та його кримінально-правовий захист

законодавством України 32–56

РОЗДІЛ 2

Поняття і класифікація об’єктів злочинів проти здоров’я населення

та системи заходів, що забезпечують його охорону

2.1. Загальнотеоретичні аспекти проблеми поняття

та структури об’єкта злочинів

2.1.1. Аналіз концепції «об’єкт злочину – суспільні відносини» 57–67

2.1.2. Цінності як об’єкт злочину 67–73

2.1.3. Структура об’єкта злочину 73–74

2.1.4. Потерпілі 74–76

2.1.5. Інтереси 76–84

2.1.6. Права 84–88

2.1.7. Соціальні зв’язки 89–93

2.1.8. Блага 93–107

2.1.9. Потреби та їх взаємодія з компонентами об’єкта злочину 107–109

2.1.10. Класифікація об’єктів 109–115

2.1.11. Проміжні висновки 115–120

2.2. Об’єкти злочинів проти здоров’я населення та системи

заходів, що забезпечують його охорону 121–129

2.3. Види злочинів проти здоров’я населення та системи заходів,

що забезпечують його охорону 129–139

РОЗДІЛ 3

Загальна кримінально-правова характеристика злочинів проти здоров’я

злочинів проти здоров’я населення і системи заходів,

що забезпечують його охорону

3.1. Характеристика видових об’єктів злочинів

3.1.1. Здоров’я населення та система заходів, спрямованих

на недопущення виникнення і розповсюдження серед населення

захворювань масового поширення 140–141

3.1.2. Здоров’я населення та система заходів, що вживаються

в інтересах недопущення виникнення і розповсюдження серед

населення захворювань, викликаних шкідливим впливом певних

речовин тощо, які не належать до наркотичних або психотропних 142–143

3.1.3.

Здоров’я населення та система заходів, що вживаються

в інтересах недопущення захворювань населення на наркоманію 143–155

3.2. Об’єктивна сторона злочинів проти здоров’я населення і

системи заходів, що забезпечують його охорону 155–182

3.3. Суб’єктивна сторона злочинів проти здоров’я населення і

системи заходів, що забезпечують його охорону 183–196

3.4. Суб’єкт злочинів проти здоров’я населення і системи заходів,

що забезпечують його охорону 196–205

3.5. Кваліфіковані види складів злочинів проти здоров’я

населення і системи заходів, що забезпечують його охорону 205–217

3.6. Проблеми відмежування складів злочинів проти здоров’я

населення і системи заходів, що забезпечують його охорону,

від суміжних складів злочинів 217–226

3.7. Проблемні питання кваліфікації злочинів у сфері охорони

здоров’я населення за сукупністю з іншими злочинними діяннями 226–235

РОЗДІЛ 4

Особливості складу злочину окремих видів злочинних посягань

проти здоров’я населення і системи заходів,

що забезпечують його охорону

4.1. Злочини, що посягають на здоров’я населення та систему

заходів, спрямованих на недопущення виникнення і розповсюдження

серед населення захворювань масового поширення 236–242

4.2. Злочини, що посягають на здоров’я населення та систему

заходів, спрямованих на недопущення виникнення і розповсюдження

серед населення захворювань, викликаних шкідливим впливом певних

речовин тощо, які не належать до наркотичних або психотропних

4.2.1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання,

перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і

сильнодіючих речовин (ст. 321) 242–249

4.2.2. Незаконна організація або утримання місць для вживання

одурманюючих засобів (ст. 322) 249–251

4.2.3. Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу (ст. 323) 251–256

4.2.4. Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих

засобів (ст. 324) 256–257

4.2.5. Порушення правил поводження з мікробіологічними або

іншими біологічними агентами чи токсинами (ст. 326) 257–264

4.2.6.

Заготівля, перероблення або збут радіоактивно забруднених

продуктів харчування чи іншої продукції (ст. 327) 264–266

4.3. Злочини, що посягають на встановлений порядок поводження

із засобами та речовинами, що можуть викликати наркоманію

4.3.1. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин,

їх аналогів або прекурсорів (ст. 305) 266–272

4.3.2. Незаконні виробництво, виготовлення, придбання,

зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів,

психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307) 272–298

4.3.3. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів,

психотропних речовин або їх аналогів або заволодіння ними шляхом

шахрайства або зловживання службовим становищем (ст.308) 299–306

4.3.4. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання,

перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин

або їх аналогів без мети збуту (ст. 309) 306–308

4.3.5. Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів,

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів (ст. 320) 308–315

4.4. Злочини, що посягають на встановлений порядок

поводження з предметами, які можуть бути сировиною

або технологічними компонентами для виготовлення (виробництва)

наркотичних засобів

4.4.1. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель (ст. 310) 313–316

4.4.2. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання,

перевезення чи пересилання прекурсорів (ст. 311) 316–320

4.4.3. Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або

заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим

становищем (ст. 312) 321–325

4.5. Злочини, що посягають на встановлений порядок,

спрямований на перекриття шляхів поширення наркоманії

4.5.1. Викрадання, привласнення, вимагання обладнання,

призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних

речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства

або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким

обладнанням (ст.

313) 325–327

4.5.2. Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних

речовин або їх аналогів (ст. 314) 327–331

4.5.3. Схиляння до вживання наркотичних засобів або психотропних

речовин або їх аналогів (ст. 315) 331–332

4.5.4. Незаконне публічне вживання наркотичних засобів (ст. 316) 333

4.5.5. Організація або утримання місць для незаконного вживання,

виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин

або їх аналогів (ст. 317) 334–338

4.5.6. Незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут

підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних

речовин або прекурсорів (ст. 318) 338–339

4.5.7. Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних

засобів або психотропних речовин (ст. 319) 339–341

4.6. Злочини, що посягають на встановлений порядок,

спрямований на створення умов для боротьби зі злочинністю,

пов’язаною з наркотизмом

4.6.1. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи

прекурсорів (ст. 306) 341–348

РОЗДІЛ 5

Проблеми кримінально-правової політики

у сфері боротьби зі злочинами проти здоров’я населення

і системи заходів, що забезпечують його охорону

5.1. Проблема криміналізації (декриміналізації) діянь, що вчиняються

у сфері охорони здоров’я населення 349–362

5.2. Звільнення від кримінальної відповідальності за злочини

проти здоров’я населення і системи заходів, що забезпечують його охорону 362–370

5.3. Проблемні питання встановлення та призначення покарання за

злочини проти здоров’я населення і системи заходів, що забезпечують

його охорону, та застосування інших засобів впливу на осіб, які вчинили

ці злочини 370–380

ВИСНОВКИ 381–400

Список використаних джерел 401–426

Додаток 1: Апробація результатів дослідження (18 стор.)

| >>
Источник: ФЕСЕНКО ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ТА СИСТЕМИ ЗАХОДІВ З ЙОГО ОХОРОНИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктораюридичних наук. Київ–2004. 2004

Скачать оригинал источника

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. 9.1. Категория интереса в страховании
 2. Механизм стимулирования снижения риска.
 3. Линейный механизм стимулирования
 4. БУДДИЗМ, СТОИЦИЗМ. СОЦИАЛИЗМ
 5. Введение. Пути становления русской литературы XVIII века и формирование ее национального своеобразия
 6. 2.2.4. Механизм стимулированияправдивых сообщений
 7.   Статья вторая  
 8. Фредерик Стендаль
 9. Часть 1. Структурные и коммуникативные свойства языка. Культура речи. Речевое общение
 10. Ислам и национализм
 11. Философия и становление национального самосознания
 12. ОБ ИДЕЙНЫХ И СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ И МОТИВАХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПЕРЕДЕЛОК И ПОДДЕЛОК
 13. О СВЯЗИ ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА И СТИЛЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
 14. Политический реализм