<<
>>

Концептуальний вимір правової, соціальної держави.

Цінність правової держави полягає в утвердженні принципу суверенітету народу, визнані його джерелом будь-якої влади, в гарантіях прав і свобод особи, підпорядкуванні державних структур правовим нормам.

Ідея панування закону в житті народу, суспільства, держави має давні традиції. Ще Платон писав, що він бачить близьку загибель тієї держави, де закон не має сили і перебуває під владою. Подібну думку висловлював і Аристотель: там, де відсутня влада закону, зазначав він, немає сенсу говорити про будь-яку форму державного устрою. Адже в такому суспільстві панує або хаос і анархія, або свавілля володаря-деспота. Ідеї правової держави пізніше були розвинуті передовими представниками західноєвропейської політичної думки XVII - XIX ст. (Дж. Локком, Ш.-Л. Монтеск’є, Г. В.-Ф. Гегелем).

Сам термін “правова держава” (Rechtsstaat) вперше було вжито у першій половині XIX ст. в працях німецьких правознавців (К. Вількер, Р. Фон Моль та ін.)

Плідно працювали в галузі теорії правової держави видатні українські вчені С. Оріховський - Роксолан (XVI ст.), Олександр і Богдан Кістяківський (XIX

- І пол. ХХ ст.) та ін.

<< | >>
Источник: Панібудьласка В.Ф. та ін.. Політологія: Політичні системи в умовах демократизації. Тексти лекцій. - К.:КНУБА,2008. - 104 с.. 2008

Еще по теме Концептуальний вимір правової, соціальної держави.:

 1. 2.2. Генезис ідеї європейської єдності та європейська правова інтеграція
 2. Лекція 4. ПРАВОВА СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
 3. Концептуальний вимір правової, соціальної держави.
 4. ВСТУП
 5. 2.2. Історіографія національного осмислення козацької державності України
 6. 2.3. Збагачення державницьких традицій у добу Української революції (1917 – 1921 рр.)
 7. Генеза нормативно-правового забезпечення екологічної політики України.
 8. ІНСТИТУЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ: ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД
 9. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОЇ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ
 10. Зародження ідеї незворотності та її концептуальне оформлення
 11. Сучасний стан та перспективи розвитку правового регулювання перегляду судових рішень, ухвалених судами першої інстанції