<<
>>

Види адміністративно – правових норм

1)За спрямованістю змісту:

а) Такі, що закріплюють порядок утворення і правовий стан суб’єктів;

б) Такі, що визначать форми і методи управлінської діяльності;

в) Такі, що встановлюють порядок проходження державної служби, права та обов’язки державних службовців;

г) Такі, що визначають способи і порядок забезпечення законності в державному управлінні;

д)Такі, що регулюють управління окремими галузями, державними функціями і територіями;

е) Норми, що встановлюють права та обов’язки громадян у сфері виконавчої та розпорядчої діяльності держави.

2) За адресами або суб’єктами призначення:

адресовані органам державної-виконавчої влади ;

іншим державним виконавчо – розпорядчим органам;

державним службовцям;

державним підприємствам, закладам, організаціям; недержавним об’єднанням, підприємствам, закладам;

громадянам.

3) За формою припису: зобов’язуючі, заборонні, уповноважуючи, стимулюючі, рекомендаційні.

4) За галузевою належністю: Матеріальні, процесуальні.

5) За межею дії: у просторі, у часі.

6) За ступенем загальності: загальні, міжгалузеві, галузеві, місцеві.

7) За повнотою викладених велінь: визначені, банкетні.

8)За юридичною силою:

викладені в законі,

викладені в указах,

викладені в постановах,

викладені в рішеннях,

викладені в наказах.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме Види адміністративно – правових норм:

 1. Предмет і метод адміністративного права
 2. § 1. Дія адміністративно-правових норм.
 3. § 67. Поняття, структура і види адміністративно-правових норм.
 4. § 70. Методи адміністративно-правового регулювання.
 5. Види адміністративно – правових норм
 6. 19. Види адміністративних проваджень.
 7. 20. Види адміністративно – примусових заходів.
 8. Адміністративно-правовий режим обігу зброї в Україні
 9. Інтенсивність адміністративно-правового регулювання у сфері обігу зброї
 10. 1.1 Поняття та зміст адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні
 11. 2.1 Форми адміністративної діяльності публічної адміністрації щодо забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні
 12. 2.3. Адміністративні процедури адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні