<<
>>

§ 57. Адміністративно-правові відносини, види, особливості.

Адміністративно-правові відносини - правовідносини, які засновані на нормах адміністративного права. Адміністративно-правові відносини матеріальні (виникають та розвиваються на базі матеріальної правової норми), процесуальні (виникають на ґрунті матеріального правовідношення та процесуально-правового правила).

ОЗНАКИ:

1).Суб'єкт-державний орган (правомочна особа).Інші суб'єкти є правозобов’язальними щодо першого;

2).Специфіка АПВ полягає в тому, що з числа юридичних фактів тільки юридичні акти державних органів є дійсними юридичними фактами, що викликають, змінюють, припиняють АПВ. Нормативні акти є передумовою для виникнення конкретних правовідносин, вони не здатні породжувати правовідносини.(Виняток Правила дорожнього руху).

3).Державно-управлінський орган зобов'язаний реалізовувати свої матеріально-правові та процесуальні права.(право ї обов'язком суб’єкта АПВ).

4).Кожен суб'єкт може виступати одночасно у кількох рольових функціях;

5).Учасники АП не є рівноправними суб'єктами. У сфері процесуальних адміністративних відносин державний орган та громадянин ї рівноправний.

6).АПВ може виникати з ініціативи однієї сторони, незалежно від волевиявлення іншої;

7).АПВ складаються:- відношення між різними рівнями організаційної структури; - між рішенням ў його виконавцем; - між органом ў службовцями; - між різними посадовими особами; - між різнопорядковими функціями, завданнями у середині галузі, відомства;

8).Правозобов'язальний суб'єкт свої обов'язки має виконувати під загрозою санкцій у вигляді юридичної відповідальності.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме § 57. Адміністративно-правові відносини, види, особливості.:

 1. Предмет і метод адміністративного права
 2. 29. Поняття та види заходів адміністративного примусу.
 3. 3.5. Адміністративно правові конфлікти
 4. 15. Адміністративно – правові режими.
 5. АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА:
 6. Інтенсивність адміністративно-правового регулювання у сфері обігу зброї
 7. 1.1 Поняття та зміст адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні
 8. 1.2 Адміністративно-правові аспекти юридичної природи та принципи функціонування системи електронних закупівель
 9. 2.1 Форми адміністративної діяльності публічної адміністрації щодо забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні
 10. 2.2. Методи адміністративної діяльності стосовно функціонування системи електронних закупівель в Україні
 11. 2.3. Адміністративні процедури адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні
 12. Сутність і місце перегляду судових рішень адміністративних судів України як конституційної гарантії судового захисту
 13. Принципи перегляду судових рішень адміністративних судів
 14. Особливості перегляду судових рішень адміністративних судів у порядку апеляційного та касаційного провадження
 15. Особливості перегляду рішень адміністративних судів по окремим категоріям адміністративних справ
 16. Зарубіжний досвід перегляду судових рішень і можливості його використання під час здійснення адміністративного судочинства України