<<
>>

Тема 19. Провадження у справах, що виникають із адміністративно-правових відносин

Даний вид провадження передбачає вирішення непозовних спорів (відсутній спір про право), тому для нього не характерні такі категорії: сторони, позов, відмова від позову, мирова угода.

Предметом судового розгляду є спір не про право, а про законність дій адміністративних органів та посадових осіб.

Суду підвідомчі й розглядаються в порядку цього провадження чотири групи справ (ст.

236 ЦПК):

1) по скаргах на неправильності у списках виборців;

2) на постанови адміністративних органів і посадових осіб про адміністративне стягнення;

3) по скаргах на неправомірні дії органів державного управління і посадових осіб, які порушують права громадян;

4) про відшкодування недоїмок по податках і неподаткових платежах.

Для даних справ встановлено два види судової підвідомчості:

альтернативна — скарга подається до суду або до вищестоящого адміністративного органу;

умовна — скаргу повинен розглянути вищестоящий адміністративний орган і тільки тоді можна звертатися до суду (ст. 240 ЦПК).

Скарги на неправильності в списках виборців та в списках громадян, які мають право брати участь у референдумі; скарги на рішення і дії територіальної, окружної виборчої комісії по виборах депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних рад і заяв про скасування рішень виборчої комісії розглядаються районним (міським) судом за місцем знаходження відповідної виборчої комісії.

Скарги на рішення, дії або бездіяльність дільничних і територіальних виборчих комісій по виборах Президента України та заяви про скасування реєстрації кандидатом у Президенти України; скарги на рішення, дії або бездіяльність виборчих комісій (крім ЦВК) по виборах народних депутатів України розглядаються Верховним судом Автономної Республіки Крим, обласними, Київським і Севастопольським міськими судами.

Скарги на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії розглядаються Верховним судом України.

Процесуальними засобами порушення справи в суді є письмова скарга або заява, яка має предмет, підставу, зміст. Умовою для прийняття заяви до провадження та її розгляду є наявність спору. В справі беруть участь заявник та заінтересовані особи.

Рішення по справі є остаточним, набирає законної сили негайно і оскарженню не підлягає. Його можна опротестувати в порядку судового нагляду на загальних підставах.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Методичні вказівки до дисципліни Цивільне процесуальне право України процесу2011. 2011

Еще по теме Тема 19. Провадження у справах, що виникають із адміністративно-правових відносин:

 1. Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права
 2. Тема 10. Підвідомчість цивільних справ
 3. Тема 18. Постанови суду першої інстанції
 4. Тема 19. Провадження у справах, що виникають із адміністративно-правових відносин
 5. 3.5. Адміністративно правові конфлікти
 6. 4.5. Судовий розглядцивільно правових і господарських конфліктів
 7. Адміністративно-правовий режим обігу зброї в Україні
 8. Інтенсивність адміністративно-правового регулювання у сфері обігу зброї
 9. 1.1 Поняття та зміст адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні
 10. 1.2 Адміністративно-правові аспекти юридичної природи та принципи функціонування системи електронних закупівель
 11. 1.3 Адміністративно-правовии статус публічної адміністрації, яка здійснює забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні