<<
>>

3.Поняття про психопатії. Коротка характеристика астенічної психопатії.

Певні взаємовіносини між типом акцентуації характеру, видом неправильного виховання і типом психопатичного розвитку є основою для діагнозу останнього.

Психопатія – стійка аномалія особистості, що характеризується дизгармонією емоційно-вольової сфери, і специфічним, переважно афективним мисленням.

Психопатичні особливості виявляються в дитинстві чи в юнацькому віці і без значних змін зберігаються протягом всього життя, вони пронизують всю особистість, визначають її структуру і перешкоджають повноцінній адаптації особистості до навколишнього середовища.

Психопатія розгладається як аномалія характеру , особистості і не є захворюванням психіки.

Для встановлення психопатії як нозологічного діагнозу важлива наявність тріади П.Г. Ганнушкіна:

· Тотальність патологічних рис характеру;

· Відносна стабільність їхніх виявів проягом життя;

· Соціальна дезадаптація. Загальна характеристика

Психопатії виникають на основі взаємодії природженої чи рано набутої біологічної неповноцінності нервової системи і впливу зовнішнього середовища. Але одного впливу зовнішніх факторів для утворення психопатії недостатньо. Від нормального характеру, на який наклало відбиток неправильне виховання чи педагогічна занедбаність, психопатія відрізняється неповноцінністю нервової системи, що лежить в її основі.

Причини виникнення психопатій різноманітні. Дизгармонія особистості може виникнути під впливом спадкових факторів, внутрішньоутробного впливу шкідливих речовин, травм під час пологів, патології раннього постнатального періоду. Причиною психопатій може бути також тривалий несприятливий соціальний вплив, наприклад неправильне виховання, що створює неадекватні стереотипи емоційного реагування.

Нензрілість психіки проявляється в:

· Підвищеній навіюваності, схильності до перебільшень і фантазій у істеричних осіб;

· В емоційній лабільності у збудливих;

· В слабкості волі у нестійких;

· В незрілому мисленні у параноїчних особистостей.

Класифікація психопатій

У різних класифікаціях психопатій (за Є. Крєпєліним, П. Ганнушкіним, Г. Сухарєвою, О. Кербіковим) виділяються різні види та групи психопатій.

О. Кербіков (1971) виділяє психопатії за причинами їх виникнення:

· Конституціональні;

· Органічні;

· Крайові.

Як узагальнення основних видів психопатій та їх перехідних форм можна користуватися схемою, що запропонована Б. Шостаковичем:

· Збудлива;

· Істероїдна;

· Паранойяльна;

· Шизоїдна;

· Астенічна;

· Епілептоїдна;

· Психостенічна;

Орім перелічених слід зазначити ще нестійку психопатію (за Г. Сухарєвою) та циклоїдну (за Г. Ганнушкіним) Астенічна психопатія

Характерною особливістю є пасивний характер реакцій на різні психотравмуючі події.

У астенічних особистостей з дитинства спостерігається підвищена нерішучість, впечатлительность. особливо сором’язливими вони стають в новій обстановці, серед малознайомих людей, де їх не покидає почуття власної неповноцінності, вони губляться, замовкають і стають ще більше нерішучі, ніж звичайно. Підвищена чутливість у таких осіб проявляється як по відношенню до психічних подразників, так і до фізичного навантаження. Спостерігається коливання працездатності, спади настрою, втомлюваність і розбитість.

З дитинства постійною властивістю таких осіб є лабільність, що виступає у вигляді спалахів афекту при будь-якому непосильному напруженні. Характерний пригнічений фон настрою, з тривожністю і невпевненістю в собі при зіткненні з незначними труднощами.

Такі люди з пониженою самооцінкою, самолюбиві. Вони реагують на найменші нюанси в поведінці навколишніх, хворобливо сприймають грубість і нетактовність. Астеніки погано переносять сильні подразники (шум, різкі звуки), не виносять вигляду крові, різких перепадів температури. Їм властива дратівливість, але її прояви непостійні і короткочасні, частіше незадоволене бурчання, ніж справжній присту гніву. Спалахи дратівливості призводять до втомлення і слабості, і супроводжуються розкаянням і самозвинуваченням. Фон настрою майже постійно знижений. Такі люди схильні до іпохондричних переживань, скаржаться на поганий сон і неприємне відчуття у всьому тілі. Іноді виникають окремі нав’язливі страхи. Прагнучи до збереження звичного образу життя, такі люди педантичні і вимагають того ж від близьких. У психопатичних особистостей цього типу часто формуються компенсаторні особливості: стриманість, надмірна уважність, консерватизм, що полегшує їм адаптацію до навколишнього середовища.

Астенічні психопатії виявляються в дитинстві.

<< | >>
Источник: Відповіді на екзамен з патопсихології. 2016

Еще по теме 3.Поняття про психопатії. Коротка характеристика астенічної психопатії.:

  1. 3.Поняття про психопатії. Коротка характеристика паранойяльної психопатії.
  2. 3.Поняття про психопатії. Коротка характеристика епілептоїдної психопатії.
  3. 3.Поняття про психопатії. Коротка характеристика циклоїдної психопатії.
  4. 2.Поняття про психопатії.Коротка характеристика істероїдної психопатії.
  5. 4.Основні напрями досліджень в патології пам’яті.
  6. 3.Поняття про психопатії. Коротка характеристика астенічної психопатії.
  7. 4.Поняття про психопатії. Коротка характеристика збудливої психопатії.
  8. 4.Поняття про психопатії. Дані патопсихологічного обстеження при істероїдній психопатії.
- Акмеология - Введение в профессию - Возрастная психология - Гендерная психология - Девиантное поведение - Дифференциальная психология - История психологии - Клиническая психология - Конфликтология - Математические методы в психологии - Методы психологического исследования - Нейропсихология - Основы психологии - Педагогическая психология - Политическая психология - Практическая психология - Психогенетика - Психодиагностика - Психокоррекция - Психологическая помощь - Психологические тесты - Психологический портрет - Психологическое исследование личности - Психологическое консультирование - Психология девиантного поведения - Психология и педагогика - Психология общения - Психология рекламы - Психология труда - Психология управления - Психосоматика - Психотерапия - Психофизиология - Реабилитационная психология - Сексология - Семейная психология - Словари психологических терминов - Социальная психология - Специальная психология - Сравнительная психология, зоопсихология - Экономическая психология - Экспериментальная психология - Экстремальная психология - Этническая психология - Юридическая психология -