<<
>>

§ 22. Показання потерпілого, їх предмет, значення і оцінка.

Як потерпілий викликається і допитується громадянин, якому злочином заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду і який внаслідок цього постановою особи, що провадить дізнання, слідчого, прокурора, судді чи ухвалою суду визнаний потерпілим (ч.1, 2 ст.49 КПК).

Давати показання – право, а не обов‘язок потерпілого, але коли він погодився давати показання, то повинен говорити тільки правду. За дачу неправдивих показань потерпілий несе кримінальну відповідальність за ст.178 КК, про що попереджається перед допитом. Потерпілий може бути допитаний про обставини, які підлягають встановленню в даній справі, у тому числі про факти, що характеризують особу обвинуваченого або підозрюваного, і його взаємовідносини з останніми. Не можуть бути доказами повідомлені потерпілим дані, джерело яких невідоме (ч.2 ст.72 КПК). Якщо показання потерпілого базуються на повідомленнях інших осіб, то ці особи повинні бути також допитані. Показання потерпілого підлягають ретельній перевірці та оцінці в сукупності з усіма обставинами, встановленими в справі. Обвинувачення не може бути обґрунтоване суперечливими показаннями потерпілого, не підтвердженими іншими доказами, а також показаннями, які за обставинами справи могли бути наслідком помилкового сприйняття потерпілим подій і фактів, зокрема якщо він перебував у стані сп‘яніння, на підозрах потерпілого, що виникли у нього через неприязні стосунки з обвинуваченим. Показання малолітньої потерпілої, щодо якої було застосовано неправильний метод допиту, не можуть бути визнані доказом у справі. Потерпілий, підозрюваний і обвинувачений – активні учасники кримінального процесу. Їх показання мають важливе значення не тільки для встановлення істини у справі. Слід також мати на увазі й особливу заінтересованість потерпілого, обвинуваченого та підозрюваного в результатах справи, а також те, що потерпілий і обвинувачений мали можливість ознайомитися з усіма матеріалами слідчої справи і з додатковими матеріалами розслідування в порядку ст.217, 218 і 222 КПК.
<< | >>
Источник: ОНЮА. Лекції з курсу “Кримінально-процесуальне право України”. 2011. 2011

Еще по теме § 22. Показання потерпілого, їх предмет, значення і оцінка.:

 1. § 23. Поняття доказів та їх джерел у кримінальному процесі. Належність і допустимість доказів. Оцінка доказів. Обов’язок доказування.
 2. § 28. Показання свідків, їх предмет, значення і оцінка.
 3. § 29. Показання потерпілого, їх предмет, значення і оцінка.
 4. 30. Показання підозрюваного та обвинуваченого, їх предмет, значення і оцінка.
 5. § 20. Поняття доказів та їх джерел у кримінальному процесі. Належність і допустимість доказів. Оцінка доказів. Обов’язок доказування.
 6. § 22. Показання потерпілого, їх предмет, значення і оцінка.
 7. § 23. Показання підозрюваного, їх предмет, значення і оцінка. 24. Показання обвинуваченого, їх предмет, значення і оцінка.
 8. § 25. Показання свідків, їх предмет, значення і оцінка.
 9. § 3. Способи збирання, перевірки й оцінки доказів та їх процесуальних джерел
 10. § 2. Загальна характеристика слідчих дій
 11. Призначення експертизи
 12. § 4. Судові дебати та останнє слово підсудного
 13. § 3. Обставини, які пом'якшують і обтяжують покарання
 14. 2.6. Судово-психологічна експертиза
 15. Джерела та характерні риси права
 16. §4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій при розслідуванні вбивств
 17. §4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів, пов'язаних із пожежами
 18. §4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій у справах про злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
 19. 3.3. Суб’єктивна сторона злочинів проти здоров’я населення і системи заходів, що забезпечують його охорону