<<
>>

Г. Антитрестівське право


Антитрестівське право у США сприяє конкуренції шляхом заборони монопольних фірм та регулювання обмежень на торгівлю конкурентів. Взагалі воно є федеральним правом 121. Однак в штатах діють місцеві закони, не зв'язані із федеральними. Крім того, більшість штатів мають свої власні антитрестівські закони, яким віддається перевага перед федеральними 122. Сутність федерального анти-трестівського права викладена в Законі Шермана, Законі Клайтона та федеральному Законі про комісійну торгівлю. Всі ці закони прийняті Конгресом для того, щоб можна було регулювати торгівлю між штатами.
1.
Закони, що застосовуються
Закон Шермана. Конгрес в 1890 р. на основі монополістичного досвіду картелів і об'єднань під назвою «концерни» розробив антимонопольний Закон Шермана Ним врегульовуються всі операції, пов'язані з торгівлею між штатами. Аце, по суті, майже вся господарська діяльність країни 124. Закон Шермана викладений загально. Частина 1 забороняє «контракти, комбінації або конспіративні дії, спрямовані на обмеження торгівлі». Частина 2 забороняє дії, спроби або таємний зговір з метою «монополізації». Жодна з цих умов не визначена в законі. Особливо часто виникають проблеми з тлумаченням § 1, оскільки всі виробничі контракти так чи інакше обмежують вільну торгівлю: наприклад, контракт на купівлю-продаж з визначеною особою по визначеній ціні обмежує її співробітництво з іншими особами. Як буде показано нижче, суд встановив, що сформульовані в Законі Шермана заборони є необгрунтованими обмеженнями торгівлі. А взагалі через неконкретність формулювань в Законі Шермана судам вдавалося відігравати суттєву роль при визначенні антимонопольної політики 125.
Закон Клайтона. Загальність Закону Шермана, витлумаченого Верховним
судом, не дозволяє достатньо впливати на монополії. Саме тому було затверджено
Закон Клайтона . Останній забороняє діяльність та злиття підприємницьких
структур, які призводять до монополії або значного зменшення конкуренції127.
Більшість дій, які забороняються Законом Клайтона, не дозволяються і Зако
ном Шермана.
120 Див. Edward М. Flynn. «Statistical Analysis og Chapter 11», Administrative Office of U.S. Courts, Sta
tistical Analysis and Reports Division 10 (October 1989).
121 Див. Herbert Hovenkamp. Federal Antitrust Polyicy: The Law of Competetion and Its Practice (West,
1994); Ernest Gellhom and William E. Kovacic. Atitrust Law and Economics in a Nutshell 4 th Ed. (West, 1994).;
ABA Selection on Antitrust, Antitrust Law Developments, 3d ed. (ABA 1992).
122 Див. Charles R. McManis. Unfair Trade Practices, 3d ed. (West, 1993); Hovenkamp. § 20.8 (розгляд
антитрестівського закону штату та його зв'язок із федеральним); ABA Antitrust Section, State Antitrust Prac
tice and States 44—53 (ABA 1990).
123 Див. 15 U.S.C.A. §§ 1-7.
124 Див. розділ I; Summit Health, Ltd. v. Pinhas, 500U.S. Ill (1991)
125 Див. National Society of Professional Engineers v. United States 435 U.S. 679,688 (1978).
126 Див. 15 U.S.C.A. §§ 12-27. Hovenkamp, at 56,57.
127 Див. 15U.S.C.A. § 13.
Правове врегулювання підприємницької діяльності 499
Закон про федеральну торгову комісію. Згідно з Законом про федеральну торгову комісію в 1914 р. було утворено Федеральну торгову комісію (Federal Trade Commission — FTC). Згідно з § 5 цього Закону, FTC може вживати адміністративних заходів до тих, хто займається діяльністю, побудованою на «неправомірних методах конкуренції або передбачає обмеження торгівлі» 129. Оскільки діяльність, спрямована на обмеження торгівлі або створення монополії, часто породжує неправомірне ведення конкуренції, FTC має право на притягнення до відповідальності порушників Закону Шермана. Крім того, вона (FTC) уповноважила органи цивільної влади та Міністерство юстиції діяти проти порушників Закону Клайтона. Вона навіть може втручатися і застосовувати адміністративні санкції у випадку ініціювання спеціальної діяльності з метою зміни самої суті антитрестівських законів
<< | >>
Источник: В. БЕРНХЕМ. ВСТУП ДО ПРАВАТА ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ США. Київ - 1999. 1999

Еще по теме Г. Антитрестівське право:

  1. 3. Навчальна програма і ступінь доктора права
  2. Б. Регулювання фахової діяльності 1. Спір про регулювання практики
  3. Г. Антитрестівське право
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -