<<

90. Поняття міжкультурної комунікації.

Ймовірно, датою народження міжкультурної комунікації як академічної дисципліни варто вважати1954 рік, коли вийшла у світло книга Є. Хола і Д. Трагера „Culture as Communication” („Культура як комунікація”), у якій автори вперше запропонували для широкого вживання термін„міжкультурна комунікація”, що відбивала, на їхню думку, особливу галузь людських відносин.

Пізніше основні положення та ідеї міжкультурної комунікації були більш докладно розвинуті у відомій роботі Е. Хола „The Silent Language” („Німа мова”, 1959р. ) де автор показав тісний зв’язок між культурою і комунікацією. Розвиваючи свої ідеї про взаємозв’язок культури і комунікації, Хол прийшов до висновку про необхідність навчання культурі. Термін„міжкультурна комунікація” у вузькому змісті з'явився в літературі в1970-х роках. У відомій праці Л. Самовара і Р. Портера„Комунікація між культурами” („Communication between Cultures”), вперше надрукованому в 1972р. , приводиться визначення міжкультурної комунікації. До цього часу сформувався і науковий напрямок, серцевиною якого стало вивчення комунікативних невдач і їхніх наслідків у ситуаціях міжкультурного спілкування. Міжкультурна комунікація як особливий вид комунікації припускає спілкування між носіями різних мов і різних культур. Співставлення мов і культур виявляє не тільки загальне, універсальне, але й специфічне, національне, самобутнє, що зумовлене розбіжностями в історії розвитку народів. Інтеркультурна комунікація має справу з розумінням та порозумінням, що означає: розуміти чуже і водночас бути зрозумілим, спілкуючись чужою мовою.

<< |
Источник: Відповіді до іспиту з філософії. 2017

Еще по теме 90. Поняття міжкультурної комунікації.: