<<
>>

20. Прийом на службу в митний орган.

Підстави для прийняття: 1. вік (після 18 років) 2. Ділові якості, 3. Моральні якості, 4. Освітній рівень. Відповідно до ст.412 МКУ встановлено, що на службу до митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій приймаються громадяни України, які досягли 18-річного віку і здатні за своїми діловими і моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров'я виконувати завдання, покладені на митну службу України.

З прийняттям на службу може бути встановлено випробування строком до шести місяців. Не можуть бути прийняті на службу до митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій особи, які мають судимість за вчинення умисного злочину. Посадові особи митної служби України, визнані за вироком суду, що набрав законної сили, винними у вчиненні злочину, звільняються із служби в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях. Посадові особи митних органів зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, МКУ та законами України.Особи, які вперше зараховуються на посади державної служби у митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях,приймають Присягу державного службовця. Крім того,

1.Посадові особи митної служби України не можуть бути членами політичних партій.

2.Посадові особи митної служби України не мають права організовувати страйки і брати участь у них, вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій. Також, посадові особи митної служби України не мають права: 1) займатися будь-якою підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через посередників або підставних осіб, а також виконувати роботу на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої діяльності та медичної практики); 2) входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій,спілок, об'єднань, кооперативів, що займаються підприємницькою діяльністю; 3) бути повіреним третіх осіб у митних справах; 4) використовувати своє службове становище для будь-якого не передбаченого законодавством України сприяння юридичним і фізичним особам у здійсненні ними зовнішньоекономічної та іншої підприємницької діяльності. Та відповідно до ст.416 МКУ посадові особи митних органів не можуть обіймати посади, перебування на яких передбачає прийняття рішень з питань діяльності підприємств - митних брокерів, митних перевізників, власників митних ліцензійних складів та складів тимчасового зберігання, а також службові зносини з такими підприємствами, якщо у штаті цих підприємств перебувають близькі родичі зазначених посадових осіб.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по митному праву України. 2011. 2011

Еще по теме 20. Прийом на службу в митний орган.:

 1. ХРОНОЛОГiЧНИЙ ПЕРЕЛiК ОСНОВНИХ НОРМАТИВНИХ АКТiВ, ВИКОРИСТАНИХ ПРИ ПiДГОТУВАННi ЦЬОГО ВИДАННЯ
 2. 34 Система органів фінансового контролю.
 3. 2. Становлення митної справи в Україні.
 4. 11. Митний Кодекс України - основне джерело митного права. Його значення, зміст і структура.
 5. 20. Прийом на службу в митний орган.
 6. 21. Атестація посадових осіб митних органів України.
 7. 22. Присвоєння спеціальних звань, припинення служби в митному органі.
 8. 70. Інші податки і збори, що стягуються митними органами.
 9. 105. Поняття і види відповідальності за порушення митних правил.
 10. 114.Проходження служби в митних органах. Правовий й соціальний захист посадових осіб митних органів.
 11. 111. Посадові особи митних органів України. Відбір на службу у митні органи. Права посадових осіб митних органів.
 12. 109. Експертиза в системі митного права.