<<
>>

53. ПОЛЬСЬКО-ЛИТОВСЬКА УНІЯ (1385).

— У хвилї смерти завойовника Наддніпрянщини Ольгерда (1377) українська територія мала такий політичний вигляд: Галичина, Белзщина і Холмщина — себто горішнє Подністровє з По- куттєм, Посянє і Забуже.— творили князівство угорського ленника Володислава; дальше простягалися важніші волости литовських князів:Берестейщина — Кестута Гедиминовича (1341—1382), Волинь — Любарта, Турів-Пинськ — Ha- римунта, Київщина і Переяславщина — Володимира (Ѵ), Поділлє — Федора Кориятовича (1363—1393), Чернигів- щина — Корибута; далі на схід і південь за Дніпром — простори приналежні Золотій орді; окрім сього належали скравки тодішньої української етноґрафичної території Угорщині (Закарпаттє) і Молдавії (на схід від p.

Черемоша). Подишаючи останні частини на боці, бачимо, що Україна була перерізана двома державними кордонами міжнародного характеру: один ішов здовж середнього Буга на вер- хівя Стира, Серета, Збруча до Дністра (коло устя Стри- пи); другий здовж нижнього Дніпра, Порогів, Самари на верхівя Донця і Сейму. Простір межи обома кордонами входив у склад литовської держави, одначе його державно- правне становише не у всіх частинах було одноцільне: з одного боку полишилася деяка формальна залежність від Золотої орди (див. § 51), із другого Волинь, вчасти й Поділлє признали одночасно зверхність угорського короля. Вже ся остання обставина показує, що уклад політичних сил на УкраїнГ ще не прибрав тривкого образу

#

і що дальший розвиток його залежний чбув від обставин та поодиноких випадків. I справдй, поданий висше образ змінився дуже скоро.

Персональна унія, яка по смерти останнього Пясто- вича Казимира лучила Польщу й Угорщину, не задовольняла Поляків, яких вельможі і духовенство виявили вже тоді високу політичну зрілість. Попередні страти (балтийський беріг і Силезія) не були привернені, новий здобуток на Україні — Галичина — дістався також Угорщині. Томуто Поляки змагали до розірвання злуки та маючи молоду королеву Я д в и г у (1384—1399) рішили вжити її подружжя до иншої політичної орієнтації. B таких обставинах зродився план замінити польсько-угооську спілку на польсько- литовську.

У февдально устроєній литовській державі, де по смерти Гедимина була діярхія його синів Ольгерда і Кейстута, прийшло по смерти першого до боротьби між Кейстутом і Ягайлом Ольгердовичем (1377—1434), яка закінчилася замордуваннєм стрия (1382) і захопленнєм

·,

<< | >>
Источник: СТЕФАНА ТОМАШІВСЬКОГО. УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ1919. 2017

Еще по теме 53. ПОЛЬСЬКО-ЛИТОВСЬКА УНІЯ (1385).:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -