<<
>>

УКРАЇНА I ЗОЛОТА ОРДА.

— Батиєва держава була силою, яка перевисшала навіть стару варяго-руську державу. Ce відчули всі руські князі та почали забігати ласки у нього і потвердження у своїх волостях. Вони почали їздити в Сарай, щоби зложили йому поклін як най- висшому зверхникови.

Перший поспішив зуздальський князь Ярослав Всеволодович (1233—1246), що був раніше (див. § 41) київським князем; він одержав з рук Батия свою Суздальщину з правом старшинства над cy- сідними князями, владимірським, ростовським, тверським і т. д. Він опісля їздив ще з поклоном до головного хана в Монґолії і тим обезпечив на все володіннє свойого роду на Поволжу. Слідом Ярослава пішли князі з роду Свято- славичів, що в дуже великім числі володіли Чернигівщиною (вона обіймала й землю давних Вятичів на верхівях Оки, т. зв. верхівські князівства), Сіверським Новгородом та Муромсько-рязанською землею, щоби удержатися у своїх волостях, які упали до значіння великої земельної вла- сности; політично стали вони трабантами Суздальщини ще більше як були доси. Таксамо і смоленські князі признали над собою зверхність Золотої орди.

Київ, по його зруйнуванню Батиєм, не повернув увластьДанила; повернув туди зразу давніший князь Михайло (див. § 41) і поїхав також до Батия, щоби одержати від нього „ярлик“, грамоту на се князівство, одначе там попав він у конфлікт із Татарами і стратив житте (1246). Київщина і Переяславщина стали безпосередніми татарськими провинціями, якими правили татарські „баскаки“. Тут і там появляється пізніше імя київ-

ського „князя“, одначе се нїщо инше як татарські урядники з християн при боці баскаків. Такий був кінець київської держави.

Данило довший час не думав про політичну прощу у Сарай. Ta Батиєви се не подобалося. Якраз після Ярославської перемоги наспів до Данила татарський посол від Батиєвого воєводи Могучія з домаганнєм віддати Галичину. Ce збентежило князя і він по нараді з братом Васильком поїхав до Батия.

і з чуттєм глибокого пониження взяв з його рук батьківську землю. Таким способом українська держава дістала нового зверхника — Азіята. Границя між нею та безпосередніми провинціями Золотої орди простягалася більше-менше від устя Припети по середній Дністер. Вона не була ніколи точна і хиталася то в' сей то в той бік. При сім відограло чималу ролю нове — під політичним оглядом — племя Волохі в („Болохівців“ української літописи), яке від середини XII в. почало щораз численніше зходити з гір в долину Прута і Дністра доходячи на верхівя Бога й уКиївщину. Пастирськийспо- сіб життя їх надавався добре для колонизації західних лугових просторів. Жили вони родами під проводом численних „князів“. До появи Татар вони признавали зверхність галицько-володимирської держави, теперже глядали вони опори в Татарах, почуваючи себе так безпечніше. 3 сеї причини приходило кількома наворотами до конфлікту межи ними й Данилом (1252, 1254).

Якихсь означених державно-правних форм залежність української держави від Золотої орди не мала. Вона обме- жалася до віддавання чести ханови, давання помічних відділів у татарських походах на Литву, Польщу й Угорщину та річних оплат, які перейшли в довгу традицію, одначе були невеликі, більш як ознака залежности. Хан був та- ^кож суддею у спорах князів межи собою, поза тим мала держава повну незалежність у внутрішній і заграничній політиці. Одначе Татари мали способи і змогу пильнувати, щоби ся незалежність не прибрала небажаних їм розмірів ; проти сього мали вони лік — упуст крови...

43.

<< | >>
Источник: СТЕФАНА ТОМАШІВСЬКОГО. УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ1919. 2017

Еще по теме УКРАЇНА I ЗОЛОТА ОРДА.:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -