<<
>>

Духовно-ідеологічна підсистема.

Вона складається з політичної свідомості та політичної культури. Включає політичні погляди, уявлення, ідеї, теорії.

Контрольні запитання.

1. Чи є тотожними поняття «політична система» і «політична система суспільства»?

2.

Поняття політичної системи суспільства відображає єдність двох сторін політики: дії й організації. Ваше розуміння цього судження.

3. Які фактори і чому впливають на ефективність політичної системи?

4. За якими ознаками можна визначити демократичність (або недемократичність) політичної системи?

5. Який тип політичної системи - демократичний чи недемократичний є більш стійким і життєздатним? Чому? Ваші аргументи.

6. Які системоутворюючі засади та основні функції політичних систем ви б виділили?

7. Що лежить в основі типології сучасних політичних систем суспільства?

8. Політична система - це діалектична єдність ідеологічного, функціонального, регулятивного та інституційного чинників. Чи ви згодні з таким висновком? Ваш коментар.

Список літератури.

1. Білоус А. О. Політико-правові системи: світ і Україна. - К., 2000.

2. Бокащин И. Политические системи стран Западной Европы. -К., 2000.

3. Від Конституції Пилипа Орлика до Конституції незалежної Української держави // Розбудова держави. - 1992. - №5.

4. Каменская Г.В., Родионов А.Н. Политические системы современности: Учеб. пособие. - М., 1994.

5. Кириченко В. Президент у структурі влади // Віче. - 2003. - №7.

6. Краснов Б.М. Политические системы// Социально-политический журнал. - 1995. - №3.

7. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку. - К., 1998.

8. Стратегія розвитку України: теорія і практика. - К., 2002.

9. Тертичка В. Державна політика. Аналіз та здійснення в Україні. - К, 2002.

10. Україна: крок у XXI століття: Соц.-політ. аналіз. - К., 2002.

11. Шаповал В.М. Конституційні системи зарубіжних країн: навчальний посібник. - К., 1992.

<< | >>
Источник: Панібудьласка В.Ф. та ін.. Політологія: Політичні системи в умовах демократизації. Тексти лекцій. - К.:КНУБА,2008. - 104 с.. 2008

Еще по теме Духовно-ідеологічна підсистема.: