<<
>>

Духовно-ідеологічна підсистема.

Вона складається з політичної свідомості та політичної культури. Включає політичні погляди, уявлення, ідеї, теорії.

Контрольні запитання.

1. Чи є тотожними поняття «політична система» і «політична система суспільства»?

2.

Поняття політичної системи суспільства відображає єдність двох сторін політики: дії й організації. Ваше розуміння цього судження.

3. Які фактори і чому впливають на ефективність політичної системи?

4. За якими ознаками можна визначити демократичність (або недемократичність) політичної системи?

5. Який тип політичної системи - демократичний чи недемократичний є більш стійким і життєздатним? Чому? Ваші аргументи.

6. Які системоутворюючі засади та основні функції політичних систем ви б виділили?

7. Що лежить в основі типології сучасних політичних систем суспільства?

8. Політична система - це діалектична єдність ідеологічного, функціонального, регулятивного та інституційного чинників. Чи ви згодні з таким висновком? Ваш коментар.

Список літератури.

1. Білоус А. О. Політико-правові системи: світ і Україна. - К., 2000.

2. Бокащин И. Политические системи стран Западной Европы. -К., 2000.

3. Від Конституції Пилипа Орлика до Конституції незалежної Української держави // Розбудова держави. - 1992. - №5.

4. Каменская Г.В., Родионов А.Н. Политические системы современности: Учеб. пособие. - М., 1994.

5. Кириченко В. Президент у структурі влади // Віче. - 2003. - №7.

6. Краснов Б.М. Политические системы// Социально-политический журнал. - 1995. - №3.

7. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку. - К., 1998.

8. Стратегія розвитку України: теорія і практика. - К., 2002.

9. Тертичка В. Державна політика. Аналіз та здійснення в Україні. - К, 2002.

10. Україна: крок у XXI століття: Соц.-політ. аналіз. - К., 2002.

11. Шаповал В.М. Конституційні системи зарубіжних країн: навчальний посібник. - К., 1992.

<< | >>
Источник: Панібудьласка В.Ф. та ін.. Політологія: Політичні системи в умовах демократизації. Тексти лекцій. - К.:КНУБА,2008. - 104 с.. 2008

Еще по теме Духовно-ідеологічна підсистема.:

  1. § 20. Держава і суспільство.
  2. 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура
  3. 1.3.3. Типологізація сучасних правових систем світу
  4. 2.2. Генезис ідеї європейської єдності та європейська правова інтеграція
  5. ТЕМА 3. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ
  6. СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ
  7. Духовно-ідеологічна підсистема.
  8. Поняття, юридичні ознаки та особливості екологічної політики України та їх впровадження в праві