<<
>>

Нормативна підсистема.

Включає усю сукупність політичних норм, які регламентують політичне життя. При цьому йдеться не лише про ті норми, які прописані в законах (Конституція, закони „Про Кабінет Міністрів України”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про місцеві державні адміністрації”, „Про політичні партії в Україні” тощо, а також укази Президента, постанови Кабінету Міністрів тощо), тобто правові норми, а й так звані „неписані” норми, тобто політичну мораль, політичні традиції, звичаї.

Крім того, класифікація політичних норм може бути проведена залежно від сфер політичного життя, які ці норми регулюють. Наприклад, існують норми, які обов’язкові для усіх членів суспільства, а існують норми, які поширюються на окремих суб’єктів політичного процесу. Наприклад, законодавство в сфері партійного будівництва, законодавство в сфері громадських організацій.

До нормативної підсистеми також відносяться ті норми, які функціонують на рівні окремих політичних структур, наприклад, статути політичних партій та громадських організацій.

<< | >>
Источник: Панібудьласка В.Ф. та ін.. Політологія: Політичні системи в умовах демократизації. Тексти лекцій. - К.:КНУБА,2008. - 104 с.. 2008

Еще по теме Нормативна підсистема.:

 1. 1.1. Стан наукової розробки досліджуваної проблеми у вітчизняній та зарубіжній юридичній літературі
 2. 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура
 3. 1.3.3. Типологізація сучасних правових систем світу
 4. Висновки до розділу 1
 5. 2.2. Генезис ідеї європейської єдності та європейська правова інтеграція
 6. 2.3. Правова система Ради Європи: загальнотеоретичні аспекти
 7. 3.1. Основні юридичні ознаки сучасної правової системи України
 8. ТЕМА 5. ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
 9. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 10. ТЕМА 11. ПРАВОТВОРЧІСТЬ. ЗОВНІШНІ ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА
 11. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 12. ТЕМА 12. СИСТЕМА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ТА ЇХ СИСТЕМАТИЗАЦІЯ
 13. ТЕМА 18. ПРАВОВА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА
 14. Нормативна підсистема.
 15. Правова система держави.
 16. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ1"
 17. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
 18. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД
 19. ІНСТИТУЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ: ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД