<<
>>

Інституціональна підсистема.

Включає політичні інститути, тобто організованих гравців на полі політики. Центральна роль серед політичних інститутів на сьогодні продовжує зберігатися за державою, хоча демократизаційні процеси останніх століть та десятиліть зумовили значне урізноманітнення політичних гравців.

Детальний аналіз такого інституту як держава, зроблений у наступній лекції.

Крім держави, до кола політичних інститутів відносяться політичні партії, громадські організації, які пов’язані з політичним життям (профспілки, жіночі, підприємницькі, ветеранські, церква тощо), органи місцевого самоврядування. Головне в їх діяльності - це здійснення політичної влади або прагнення до її отримання.

Важливою складовою сьогоднішнього політичного життя суспільства є такий політичний інститут як засоби масової інформації. З одного боку, вони входять до інформаційної підсистеми політичної системи, а з іншого - самі здійснюють безпосередній політичний вплив на суспільство.

<< | >>
Источник: Панібудьласка В.Ф. та ін.. Політологія: Політичні системи в умовах демократизації. Тексти лекцій. - К.:КНУБА,2008. - 104 с.. 2008

Еще по теме Інституціональна підсистема.: