<<
>>

Організаційна структура політичної системи.

Будь-яка система, включно політична, характеризується двома видами зв’язків. По-перше, зв’язків з іншими однорівневими їй системами. Таким чином, політична система знаходиться у системі зв’язків з економічною, соціальною, духовною, інформаційною тощо системами суспільства. З іншого боку, важливою характеристикою системи є характер внутрішніх зв’язків між її складовими елементами (підсистемами).

Враховуючи останнє, політичний простір будь-якої країни структуризується відповідно до організаційної будови політичної системи відповідної держави. Водночас в будь-якій політичній системі можна виокремити стандартний набір підсистем, які вона включає.

Буваються такі підсистеми політичної системи.

<< | >>
Источник: Панібудьласка В.Ф. та ін.. Політологія: Політичні системи в умовах демократизації. Тексти лекцій. - К.:КНУБА,2008. - 104 с.. 2008

Еще по теме Організаційна структура політичної системи.:

 1. 1.2. Організація проведення аудиту на підприємстві
 2. 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура
 3. 3.1. Основні юридичні ознаки сучасної правової системи України
 4. ТЕМА 12. СИСТЕМА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ТА ЇХ СИСТЕМАТИЗАЦІЯ
 5. Країни Латинської Америки у другій половині XX ст. У пошуках оптимальної моделі модернізації.
 6. Лекція 2. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА.
 7. Організаційна структура політичної системи.
 8. Політичні партії.
 9. 3. 1. Вічеві традиції в політичній системі України - Русі
 10. 3.4. Націольне підгрунтя трансформації політичної системи незалежної України
 11. 4.3. Виконавчі структури державних утвореннь 1917 – 1921 рр.
 12. 1. ПРОЦЕС ПЕРЕБУДОВИ І ЗМІНИ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ
 13. Соціально-політичні наслідки визвольної війни 16481657 рр. Формування Української держави.
 14. Формування політичної системи незалежної України. Конституція України 1996 р. Політична реформа.
 15. Утворення політичних партій та блоків в Україні.
 16. Інституційна та функціонально-правова організація забезпечення екологічної безпеки.
 17. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
 18. Видатки бюджетів в Україні, їх склад та структура