<<
>>

Англо-американський тип політичної системи (США, Англія, Австралія)

асоціюється в першу чергу зі стабільністю, характерною однорідною політичною культурою й чітко структурованою політичною багатопартійністю та поділом державної влади на законодавчу, виконавчу й судову. Громадяни понад усе цінять свободу особи, масовий добробут і безпеку. Звідси основні суб'єкти влади постають не вождями суспільства, а службовцями, які отримали своєрідний імперативний мандат виборців і мають його за будь-яких умов впроваджувати. Тобто суб'єкти влади уособлюють лише представницьку волю громадян.

<< | >>
Источник: Панібудьласка В.Ф. та ін.. Політологія: Політичні системи в умовах демократизації. Тексти лекцій. - К.:КНУБА,2008. - 104 с.. 2008

Еще по теме Англо-американський тип політичної системи (США, Англія, Австралія):

 1. ДОДАТОК А СПРАВА «ГОФМАН ПРОТИ ДЖОНС» (Верховний суд штату Флорида)
 2. ТЕМА 2. ФОРМА ДЕРЖАВИ
 3. Англійська буржуазна революція.
 4. На межі нової ери: західна цивілізація наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.
 5. На шляху до індустріального суспільства. Провідні країни Заходу в останню третину XIX ст. - початку XX ст. Робітничий рух.
 6. Проблема післявоєнного врегулювання (1918-1922 рр.). Становлення Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних відносин.
 7. Особливості стабілізації 20-х років. Розвиток країн Європи та Америки.
 8. Міжнародні відносини у міжвоєннийперіод.
 9. Особливості післявоєнної відбудови та стабілізації. Країни Західної Європи та Північної Америки у другій половині XX ст.
 10. Англо-американський тип політичної системи (США, Англія, Австралія)
 11. Огляд історіографії
 12. 3.3. Національно-правові засади державних утворень періоду Української революції 1917 – 1921рр.
 13. Петро Арсенич Українські правники: короткі біографічні нариси
 14. Дослідження пореформеного поміщицтва: досягнення й перспективи
 15. СРСР - Іран - США: геоекономічний «нафтогазовий трикутник».
 16. Зародження ідеї незворотності та її концептуальне оформлення