<<
>>

Континентально - європейський тип політичної системи,

який найповніше репрезентують Франція, Німеччина, Італія незважаючи на притаманну різноманітність політичної культури та широкий спектр політичних партій, тяжіє до ліберально-демократичних традицій, збереження усталеного суспільного механізму, захист суспільства від модерністських новацій влади.

Доіндустріальний або частково індустріальний тип політичної системи (притаманний багатьом країнам Азії й Латинської Америки) характеризується своєрідним поєднанням західних цінностей із місцевими етно - релігійними традиціями, невиразним поділом державної влади, коли, наприклад, армія може перебрати на себе законодавчі функції, а виконавча влада втручається в справи судової тощо. Тут часто домінує авторитаризм, звідси - насильство, недемократичність, нестабільність, низький рівень політичної активності громадян, песимізм і байдужість у поєднанні зі страхом, соціальні конфлікти на расовому,етно-релігійному,мовному, регіональному ґрунті.

<< | >>
Источник: Панібудьласка В.Ф. та ін.. Політологія: Політичні системи в умовах демократизації. Тексти лекцій. - К.:КНУБА,2008. - 104 с.. 2008

Еще по теме Континентально - європейський тип політичної системи,:

  1. 2.2. Генезис ідеї європейської єдності та європейська правова інтеграція
  2. 2.3. Правова система Ради Європи: загальнотеоретичні аспекти
  3. 3.2. Ідентифікація правової системи України з романо-германським типом
  4. Континентально - європейський тип політичної системи,
  5. 1.4. Рецепція римського приватного права
  6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ