<<
>>

Поняття політичної системи суспільства та її структура

Розглядаючи зміст, сутнісні ознаки і властивості таких фундаментальних понять, як «політика», «влада», ми мали можливість переконатись, що різні політичні явища нерозривно взаємопов'язані, взаємодіють і складають певну цілісність, своєрідний суспільний організм, що має відносну самостійність.

Означену їх властивість і відображає поняття «політична система суспільства», появу якого безпосередньо пов'язують з Т. Парсонсом (19021979) - американським соціологом, одним із засновників сучасних теорій соціальної дії та соціальних систем, фундатором системного аналізу .суспільства. Вперше теорія політичних систем була ретельно обґрунтована відомим американським політологом Девідом Істоном у 50-60 рр. XX ст. Згодом ця теорія одержала подальший розвиток у працях Г. Алмонда, У. Мітчелла, К. Дойча, А. Етціоні, Д. Дивайна та ін. Більшість сучасних концепцій політичної системи суспільства спираються переважно на синтез системно-кібернетичного і нормативістського підходів Д. Істона й особистісно-діяльнісного і політико-культурного підходів Г. Алмонда.

У сучасній політології, як правило, відокремлюють два поняття: «політична система» та «політична система суспільства». Перша здебільшого вживається в якості своєрідного інструменту дослідження, засобу системного аналізу політики тобто в методологічному значенні. Категорію «політична система» можна застосувати до будь-якого відносно цілісного політичного утворення: держави, партії, громадської організації, політичної сфери взагалі, оскільки всі вони є специфічною політичною системою.

Категорія ж «політична система суспільства», на відмінну від теоретичного конструкту (продукту мислення) категорії «політична система», вживається у конкретному значенні: як реальний складний механізм формування й функціонування влади в суспільстві, що включає в себе державу, політичні партії, громадсько-політичні об'єднання і рухи, їхні взаємовідносини, політичну культуру. Тож можна дати наступне визначення змісту даної категорії.

<< | >>
Источник: Панібудьласка В.Ф. та ін.. Політологія: Політичні системи в умовах демократизації. Тексти лекцій. - К.:КНУБА,2008. - 104 с.. 2008

Еще по теме Поняття політичної системи суспільства та її структура: