<<
>>

Поняття політичної системи суспільства та її структура

Розглядаючи зміст, сутнісні ознаки і властивості таких фундаментальних понять, як «політика», «влада», ми мали можливість переконатись, що різні політичні явища нерозривно взаємопов'язані, взаємодіють і складають певну цілісність, своєрідний суспільний організм, що має відносну самостійність.

Означену їх властивість і відображає поняття «політична система суспільства», появу якого безпосередньо пов'язують з Т. Парсонсом (19021979) - американським соціологом, одним із засновників сучасних теорій соціальної дії та соціальних систем, фундатором системного аналізу .суспільства. Вперше теорія політичних систем була ретельно обґрунтована відомим американським політологом Девідом Істоном у 50-60 рр. XX ст. Згодом ця теорія одержала подальший розвиток у працях Г. Алмонда, У. Мітчелла, К. Дойча, А. Етціоні, Д. Дивайна та ін. Більшість сучасних концепцій політичної системи суспільства спираються переважно на синтез системно-кібернетичного і нормативістського підходів Д. Істона й особистісно-діяльнісного і політико-культурного підходів Г. Алмонда.

У сучасній політології, як правило, відокремлюють два поняття: «політична система» та «політична система суспільства». Перша здебільшого вживається в якості своєрідного інструменту дослідження, засобу системного аналізу політики тобто в методологічному значенні. Категорію «політична система» можна застосувати до будь-якого відносно цілісного політичного утворення: держави, партії, громадської організації, політичної сфери взагалі, оскільки всі вони є специфічною політичною системою.

Категорія ж «політична система суспільства», на відмінну від теоретичного конструкту (продукту мислення) категорії «політична система», вживається у конкретному значенні: як реальний складний механізм формування й функціонування влади в суспільстві, що включає в себе державу, політичні партії, громадсько-політичні об'єднання і рухи, їхні взаємовідносини, політичну культуру. Тож можна дати наступне визначення змісту даної категорії.

<< | >>
Источник: Панібудьласка В.Ф. та ін.. Політологія: Політичні системи в умовах демократизації. Тексти лекцій. - К.:КНУБА,2008. - 104 с.. 2008

Еще по теме Поняття політичної системи суспільства та її структура:

 1. §1. Поняття об'єкта злочину
 2. 1.3. Основні положення загальної теорії правової системи 1.3.1. Правова система як підсистема суспільства 1.3.1. Правова система як підсистема суспільства
 3. 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура
 4. 2.3. Правова система Ради Європи: загальнотеоретичні аспекти
 5. 2.4. Загальнотеоретична характеристика правової системи Європейського Союзу
 6. 3.2. Ідентифікація правової системи України з романо-германським типом
 7. ТЕМА і. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВИ
 8. ТЕМА 4. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ СУЧАСНИХ ДЕРЖАВ
 9. ТЕМА 12. СИСТЕМА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ТА ЇХ СИСТЕМАТИЗАЦІЯ
 10. Лекція 2. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА.
 11. Поняття політичної системи суспільства та її структура
 12. Політичні партії.
 13. Особливості становлення громадянського суспільства в Україні.
 14. Поняття, юридичні ознаки та особливості екологічної політики України та їх впровадження в праві
 15. 3. Проблематичність визначення сутності та змісту поняття «фінансові ресурси» з погляду на множинність суб'єктів господарювання
 16. 64. Соціальна структура суспільства.