>>

1. Поняття та структура суспільства

Суспільство – являє собою певний продукт взаємодії людей, певна організація їхньої діяльності, своєрідна взаємодія між людьми їх об’єднаннями та спільнотами.

Вказане визначення надає можливість характеризувати суспільство:

1) як явище, що розвивається та вдосконалюється;

2) як багатоаспектне явище, що відображає специфіку розвитку різноманітних сфер суспільних відносин;

3) як явище, яке формується під впливом взаємодії людей;

4) як систему взаємозв’язків, які існують між різноманітними суб’єктами.

Цінність суспільства, його організованість та порядок забезпечується таким явищем, як влада.

Призначення влади є забезпечення управління у суспільстві і забезпечення контролю за діяльністю суб’єктів здійснення організації взаємовідносин між людьми.

Влада – це певна .можливість суб’єкта, тієї чи іншої соціальної спільності (роду, класу, народу) підкорювати владній волі інших суб’єктів шляхом застосування різноманітних методів.

Влада є самостійною категорією, що характеризується ознаками:

1) являє собою надбудову суспільства та залежить від рівня економічного розвитку;

2) не може існувати поза волею суб’єктів;

3) влада, з однієї сторони, є нав’язуванням волі підвладним суб’єктам, а з іншої сторони - вимагає підкорення волі владній силі;

4) передбачає наявність суб’єктів, які втілюють свою волю у змісті самої влади;

5) засновується на силі та має механізм примусу;

6) впливає на суспільні процеси з метою їх упорядкування;

7) має визначену мету;

8) має визначену сутність.

В історичному аспекті соціальна влада поділяється на недержавну та державну. Необхідною умовою розвитку суспільства є відповідний порядок, що являє собою урегульованість та упорядкованість суспільних відносин з метою забезпечення гармонії у поведінці суб’єктів.

Суспільний ( соціальний) порядок має наступні ознаки:

1) відображає певний рівень організації суспільного життя;

2) забезпечує ритмічність та взаємодію різних сфер суспільства;

3) гарантує безпеку та спокій у суспільстві;

4) забезпечує реалізацію відповідних інтересів;

5) є результатом регулювання за допомогою механізму примусу.

Регулювання – певний спосіб направлення поведінки людей, введення її до певних рамок з метою забезпечення прогнозованого розвитку.

Закономірностями соціального регулювання є:

1) кожному суспільству притаманний відповідний рівень соціального регулювання;

2) перетворення психобіологічного регулювання на соціальне (перехід від інстинктів до поведінки, яка обумовлена розумом).

3) із вдосконаленням суспільства відповідно вдосконалюється система засобів соціального регулювання.

2.

| >>
Источник: Невідомий. Держава як історичне явище. 0000

Еще по теме 1. Поняття та структура суспільства:

 1. § 59. Поняття, структура, види правосвідомості. Функції правосвідомості.
 2. 2.1. Поняття юридичного конфлікту
 3. методологічна основа дослідження правової системи 1.2.2. Поняттєво-категоріальний апарат системного аналізу як методологічна основа дослідження правової системи.
 4. 1.3. Основні положення загальної теорії правової системи 1.3.1. Правова система як підсистема суспільства 1.3.1. Правова система як підсистема суспільства
 5. 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура
 6. ТЕМА і. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВИ
 7. ТЕМА 4. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ СУЧАСНИХ ДЕРЖАВ
 8. 1. Поняття та структура суспільства
 9. Політична система суспільства
 10. Поняття, юридичні ознаки та особливості екологічної політики України та їх впровадження в праві
 11. 48. Варіативність історичного процесу. Суспільно-економічна формація та цивілізація.
 12. 51. Цінності як ядро духовного світу людини. Структура цінностей.
 13. 64. Соціальна структура суспільства.
 14. 71. Політична організація і політична система суспільства.
 15. Поняття, зміст і класифікація видового об’єкта правопорушень у сфері обігу зброї
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -