<<
>>

Типи політичних систем

Не зважаючи на різноманіття політичних систем, їхню унікальність та специфічність, вони підлягають класифікації. Тобто, їх можна поєднати в певні загальні групи, взявши за основу той чи інший критерій, скориставшись при цьому порівняльним аналізом.

До речі, першим, хто здійснив такий аналіз, був давньогрецький філософ Платон, який виокремив монархію, тиранію, аристократію, олігархію й демократію. З того часу політичні науки виробили безліч типологічних різновидів політичних систем: відкриті й закриті; рабовласницькі, феодальні, капіталістичні; колективістські й індивідуалістські; диктаторські й ліберальні, конкурентні й авторитарні, внутрішні й зовнішні тощо.

У сучасній політології достатньо популярною є типологія відомого американського політолога П. Алмонда (в основі якої лежить рівень політичної культури та характер взаємодії різних політичних інститутів); який виокремлює наступні політичні системи:

• англо-американську;

• континентально-європейську;

• доіндустріальну або частково індустріальну;

• тоталітарну.

<< | >>
Источник: Панібудьласка В.Ф. та ін.. Політологія: Політичні системи в умовах демократизації. Тексти лекцій. - К.:КНУБА,2008. - 104 с.. 2008

Еще по теме Типи політичних систем:

 1. 1.3. Основні положення загальної теорії правової системи 1.3.1. Правова система як підсистема суспільства 1.3.1. Правова система як підсистема суспільства
 2. 1.3.3. Типологізація сучасних правових систем світу
 3. 2.1. Поняття міждержавної правової системи
 4. 2.3. Правова система Ради Європи: загальнотеоретичні аспекти
 5. 2.4. Загальнотеоретична характеристика правової системи Європейського Союзу
 6. 3.1. Основні юридичні ознаки сучасної правової системи України
 7. 3.2. Ідентифікація правової системи України з романо-германським типом
 8. ТЕМА 5. ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
 9. РОЗДІЛ 12. АНАЛІТИЧНЕ ТА КОНСАЛТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 10. Моделі соціально-політичних систем
 11. Лекція 2. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА.
 12. Політична система суспільства
 13. Типи політичних систем
 14. Духовно-ідеологічна підсистема.
 15. Поняття, юридичні ознаки та особливості екологічної політики України та їх впровадження в праві
 16. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ
 17. МОДЕЛІ БАГАТОРІВНЕВИХ ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ: СВІТОВИЙ ДОСВІД І УКРАЇНА