<<
>>

Функціональна підсистема.

Являє собою сукупність дій, спрямованих на збереження або зміну політичної ситуації, іншими словами політичний процес. Серед процесуальних складових політичної системи можна виокремити виборчий процес, законодавчий процес (прийняття законів та інших правових актів), здійснення політичного керівництва (прийняття політичних рішень, їх реалізація), політичну поведінку суб’єктів політичного життя країни.

Політичний процес віддзеркалює механізм здійснення політичної, зокрема державної, влади в країні. Тому стан саме функціональної підсистеми політичної системи виступає найважливішим індикатором визначення політичного режиму в державі. Зокрема, важливим елементом політичного процесу в умовах демократизації виступають політичні вибори. Комунікативна підсистема. Включає усю сукупність політичних відносин між суб’єктами політичного життя.

Класифікація політичних відносин може бути проведена за різними критеріями. Зокрема, залежно від політичних суб’єктів можуть бути виокремлені відносини між соціальними групами (міжкласові, міжнаціональні тощо), між політичними організаціями, між політичними організаціями та установами, між соціальними групами та індивідами (політичними діячами), між політичними організаціями та їх лідерами, між політичними лідерами тощо.

Залежно від ступеня формалізації політичних відносин можуть бути виділені формальні та неформальні політичні відносини. Останні не слід ігнорувати при вивченні політичної системи. Адже неформальні (зокрема, й кулуарні) відносини, наприклад, між політичними діячами, є одним з найважливіших елементів політичного процесу. Достатньо пригадати негативні наслідки для розвитку України з боку відносин між окремими політичними лідерами.

<< | >>
Источник: Панібудьласка В.Ф. та ін.. Політологія: Політичні системи в умовах демократизації. Тексти лекцій. - К.:КНУБА,2008. - 104 с.. 2008

Еще по теме Функціональна підсистема.:

 1. 1.1. Стан наукової розробки досліджуваної проблеми у вітчизняній та зарубіжній юридичній літературі
 2. 1.3. Основні положення загальної теорії правової системи 1.3.1. Правова система як підсистема суспільства 1.3.1. Правова система як підсистема суспільства
 3. 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура
 4. 2.2. Генезис ідеї європейської єдності та європейська правова інтеграція
 5. 2.3. Правова система Ради Європи: загальнотеоретичні аспекти
 6. 3.3. Механізм взаємодії правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу
 7. ТЕМА 2. ФОРМА ДЕРЖАВИ
 8. ТЕМА 3. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ
 9. ТЕМА 5. ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
 10. Функціональна підсистема.
 11. Поняття, юридичні ознаки та особливості екологічної політики України та їх впровадження в праві
 12. 3.1. Доктринальні підходи щодо правового механізму охорони довкілля.
 13. ІНСТИТУЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ: ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД
 14. Адміністративно-правові аспекти структури прокуратури України