<<
>>

Завдання для тестового контролю знань залікового модуля 2

1. Загальні показники захворюваності дітей шкільного віку за останні роки:

а) зросли;

б) зменшились; в) не змінились.

2. Найбільш поширеною формою захворювань сучасних дітей середнього шкільного віку є:

а) ендокринні і алергічні хвороби;

б) хвороби органів дихання;

в) хвороби шкіри,

3.

До І групи здоров’я відносяться:

а) діти і підлітки, що маютъ хронічні хвороби, щойно перене- слигостре захворювання або маютъ обмежені функціональні можливості;

б) здорові діти і підлітки нормального фізичного розвитку без хронічних хвороб;

в) практично здорові діти з незначними функціональними відхиленнями розвитку та хронічними хворобами у стані компенсації,

4. Діти і підлітки з хронічними хворобами у стані субкомпенсації та із зниженими функціональними можливостями до фізично-активних занять на уроках фізкультури:

а) допускаються без обмежень;

б) не допускаються;

в) допускаються за дозволом лікаря,

5. До фізичних тренувань не допускаються:

а) діти, що маютъ захворювання печінки;

б) діти, що маютъ близькозорість;

в) фізично слабкі діти,

6. Оптимальним віком дитини для початку систематичних фізичних тренувань є:

а) 5-7 років;

б) 9-10 років; в) 15-17 років.

7. Які симптоми стану проявляються при сильному перевтомлені дитини:

а) важко зосередитись;

б) помітне послаблення уваги; в) погіршення пам 'яті,

8. Тест на визначення фізичної працездатності PWC170передбачає:

а) виявити, який рівень фізичного навантаження є для людини субмаксимальним;

б) виявити, при якому навантаженні систолічний кров ’яний тиск досягне 170 мм. pm, cm,

в) виявити, яку роботу зможе виконати людина за 170 с.

9. При якому показнику тривалості затримки дихання (в секундах) після глибокого вдиху прогнозується фізична працездатність на рівні «добре»?:

а) більше або дорівнює 75 с;

б) в межах від 60 до 75 с;

в) в межах від 40 до 59 с.

10. Процеси стомлення м’язів пов’язані:

а) з виснаженням енергоносіїв (АТФ) ум 'язах;

б) з визначенням медіатора (ацетилхоліну) у нервових синапсах;

в) з розвитком гальмівних процесів у нервово-м ’язових сполуках.

11. Найбільш висока фізична працездатність впродовж доби в середньому має місце:

а) з 6 до 10 години ранку та з 15-17 години дня;

б) з 8 до 12 години таз 18 до 21 години вечора;

в) з 10 до 14 години таз 17 до 19 години вечора.

12. В якому віці у дітей найінтенсивніше розвивається координація рухів?:

а) в період з 2 до 4-х років життя;

б) в період з 4-х до 6 років життя;

в) в період з 12 до 16років життя.

13. Руховий «голод» (гіподинамію) переносять діти, які у весняно- літній період:

а) мають менше 15 тис. локомоцій (рухів) за добу;

б) мають більше 15 тис. локомоцій за добу;

в) взагалі майже не мають рухової активності.

14. Фізкультпаузи під час занять у класі учнів IV класу треба проводити:

а) через кожні 15-17 хвилин уроку;

б) через кожні 10-15 хвилин уроку;

в) через 20-25 хвилин від початку уроку.

15. При навчанні у першу зміну після повернення із школи діти повинні приступати до виконання домашніх завдань:

а) після 1-1,5 годинного активного відпочинку;

б) після 2-3 годинного активного відпочинку;

в) після 1,5-2 годинного пасивного відпочинку.

16. При правильній організації занять з фізкультури треба дотримуватись наступної послідовності навантажень:

а) вправи на витривалість, далі на силу і на швидкість;

б) вправи на силу, далі на швидкість і витривалість;

в) вправи на швидкість, далі на витривалість і на силу.

17. Діти, які мають незначні відхилення у стані здоров’я або недостатньо фізично підготовлені залучаються для занять фізичною культурою:

а) до складу основної групи;

б) до складу спеціальної групи;

в) до складу підготовчої групи.

18. Перші сонячні ванни для дітей будь-якого віку не повинні перебільшувати:

а) 2-5 хвилин;

б) 5-6 хвилин; в) 10-15 хвилин.

19. Критеріями фізичної підготовленості дітей до вступу в школу по показнику віджимання з упору на гімнастичному ослоні є:

а) для хлопчиків 5 раз, для дівчат 3 рази;

б) для хлопчиків 8 раз, для дівчат 5 раз;

в) для хлопчиків 10 раз, для дівчат 8 раз.

20. Для підтримки достатнього рівня фізичного розвитку у підлітковому та юнацькому віці доцільно займатись у спортивних секціях:

а) 1 раз на тиждень тривалістю до 2 годин;

б) 2-3 рази на тиждень тривалістю 1,5-2 години;

в) 4-5 разів на тиждень тривалістю 1-1,5 години.

21. Гігієнічно обґрунтована тривалість сну за добу для дітей 1013 років становить:

г) до 11 годин;

б) до 10 годин; в) до 8 годин.

<< | >>
Источник: Антонік В. І., Антонік І. П., Андріанов В. Є.. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури. Навчальний посібник. - К.:,2009. - 336 с.. 2009

Еще по теме Завдання для тестового контролю знань залікового модуля 2: