<<
>>

Контрольні питання та тести до матеріалу частини ІІ (модуля 2)

Питання до самоконтролю знань

1. Поняття здоров’я та показники стану здоров’я.

2. Сучасні фактори, впливаючи на здоров’я людей.

3. Найбільш поширені форми захворювань сучасних дітей.

4. Показники соматичного здоров’я.

5. Фази адаптації і взаємозв’язок із станом здоров’я.

6. Групи здоров ’я.

7. Основні види захворювань, які не сумісні з фізично-активними заняттями.

8. Особливості реакцій організму школярів 7-12 років на статичні та динамічні навантаження.

9. Суть методу оцінки фізичної працездатності за тестом PWC170.

10. Існуючі рівні важкості та напруженості праці.

11. Які фактори визначають рівень працездатності дітей впродовж доби?

12. Показники фізичного та розумового стомлення.

13. Динаміка фізичної працездатності дітей впродовж доби.

14. У якому віці найбільшими темпами зростає фізична сила, координація рухів та витривалість?

15. Яка гігієнічна норма фізичної активності дітей 11-15років за об’ємом роботи?

16. Яке оздоровче значення мають фізкультпаузи під час проведення уроків у дітей І-ІІІ класів?

17. Що таке режим дня і його значення у вихованні дітей?

18. Чому у підлітковому віці треба обмежувати фізичні вправи, які сприяють розвитку фізичної сили?

19. Які діти за станом здоров ’я та фізичного розвитку відносяться до основної, підготовчої та спеціальної групи?

20. Прийоми загартовування дітей.

21. На розвиток яких якостей повинні бути направлені фізичні тренування дітей у віці 7-10 років?

22. Яка тривалість нічного сну вважається нормою для дітей 1013 років?

23. Як впливає фізичне навантаження на ріст кісток у довжину для дітей 13-15 років?

<< | >>
Источник: Антонік В. І., Антонік І. П., Андріанов В. Є.. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури. Навчальний посібник. - К.:,2009. - 336 с.. 2009

Еще по теме Контрольні питання та тести до матеріалу частини ІІ (модуля 2):