<<
>>

Контрольні питання та тести до матеріалу частини І (модуля 1)

Питання до самоконтролю знань

1. Поняття розвитку людини та фактори розвитку.

2. Визначення онтогенезу і філогенезу.

3. Основні закономірності розвитку людини: безперервність і нерівномірність, гетерохронія, системогенез та ін.

(визначити які).

4. Біологічні та соціальні вікові періоди життя людини.

5. Три групи показників фізичного розвитку людини.

6. Поняття акселерації і ретардації. Причини акселерації.

7. Відділи нервової системи та її складові елементи.

8. Поняття нервового центру та властивості нервових центрів.

9. Принципи координації функцій у центральній нервовій системі.

10. Будова та функції спинного мозку.

11. Будова та функції стволової частини головного мозку.

12. Рефлекторна дуга та її складові елементи.

13. Кінцевий мозок. Будова кори головного мозку.

14. Основні напрямки післянатального розвитку нервової системи людини.

15. Процеси мієлінізації нервових відростків і пов’язані з цим функціональні зміни в здійсненні рухових актів дітей.

16. Вегетативна нервова система: симпатичний та парасимпатичний відділи.

17. Поняття Вищої нервової діяльності (ВНД) людини та її прояви.

18. Матеріальна основа безумовних і умовних рефлексів.

19. Умови утворення умовних рефлексів.

20. Основні прояви ВНД людини.

21. Типи ВНД та особливості поведінкових реакцій людей з різним типом вищої нервової діяльності.

22. Види гальмувань умовних рефлексів та їх функціональне значення.

23. Інтегративна діяльність ВНД та її прояви у вигляді уваги, мотивацій, емоцій, пам’яті, мислення.

24. Ендокринна система організму та її регулююча роль.

25. Опорно-руховий апарат людини та його складові елементи.

26. Форма хребта та його роль у формуванні постави (осанки) людини.

27. Основні показники стану м’язової системи та рухових актів і вікові особливості їх прояву.

28. Особливості процесів травлення у дитячому і підлітковому віці.

29. Особливості обміну речовин (білків, жирів, вуглеводів, мінеральних елементів і води) у дітей різного віку.

30. Основний та загальний обмін енергії в організмі.

31. Вікові зміни основного обміну енергії.

32. Режим раціонального харчування дітей.

33. Серцево-судинна система та її роль в організмі людини.

34. Механізм імунного захисту та його формування у дітей.

35. Вікові зміни лейкоцитарної формули та загальної гемограми.

36. Показники роботи серця та гемодинаміки.

37. Фізіологічний сенс пульсу і його співвідношення з частотою серцевих скорочень.

38. Вікові зміни функціональних та об’ємних показників дихання.

39. Органи виділення та вікові особливості їх функціонування.

40. Особливості процесів потовиділення та теплорегуляції у дітей.

41. Причини підвищеної схильності дітей до простудних захворювань.

42. Шляхи усунення пітливості ніг у дітей.

<< | >>
Источник: Антонік В. І., Антонік І. П., Андріанов В. Є.. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури. Навчальний посібник. - К.:,2009. - 336 с.. 2009

Еще по теме Контрольні питання та тести до матеріалу частини І (модуля 1):