<<
>>

Сутність адміністративного примусу

Невід'ємною складовою системи методів державного управління суспільством є метод примусу. Вказаний метод належить до найбільш жорстких засобів впливу, тому в діяльності органів управління та їх посадових осіб примус застосовується, як правило, у поєднанні з іншими управлінськими прийомами.

Важлива (хоч і не єдина) функція державного примусу — правоохоронна. Вона полягає в локалізації, нейтралі зації, недопущенні правопорушень.

Відмінності, що існують між галузевими нормами і тими, які складаються під їх впливом, ступенем суспільної небезпеки галузевих деліктів, зумовили розбіжності в характері й особливостях державних примусових заходів залежно від тієї чи іншої правової галузі.

Внаслідок перелічених обставин, види державного примусу прийнято розглядати як явища, похідні від існуючих галузей права і властиві цим галузям правопорушення, і диференціювати згідно з існуючими правовими галузями.

На цих підставах виділяють: кримінальний примус, цивільно-правовий примус, адміністративний примус.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме Сутність адміністративного примусу:

 1. § 3. Метод сімейного права
 2. 29. Поняття та види заходів адміністративного примусу.
 3. § 1. Сутність прокурорського нагляду за органами дізнання і досудового слідства
 4. 4.2. Способи розв'язанняюридичних конфліктів
 5. Сутність адміністративного примусу
 6. Адміністративний примус
 7. 64.Поняття адміністративного примусу.
 8. ТЕМА 16. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА,ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 9. 3.1 Кримінально-виконавчі напрямки поліпшення виправного впливу на засуджених
 10. Правила обігу зброї як об’єкт адміністративного проступку
 11. Інтенсивність адміністративно-правового регулювання у сфері обігу зброї