<<
>>

Адміністративний примус

Адміністративний примус — це владне, здійснюване в односторонньому порядку і в передбачених правовими нормами випадках застосування від імені держави до суб'єктів правопорушень, по-перше, заходів попередження правопорушень, по-друге, запобіжних заходів щодо правопорушень, по-третє, заходів відповідальності за порушення нормативно-правових положень.

Відмітні ознаки адміністративного примусу, що дозволяють розпізнати заходи адміністративного впливу серед інших державних примусових заходів, такі:

• якщо всі види державного примусу рівнозначні за своєю сутністю відповідному виду юридичної відповідальності

• як правило, заходи адміністративного примусу застосовуються органами державного управління та їх посадовими особами. Дана функція органів державного управління та їх посадових осіб фіксується у відповідних адміністра-тивно-правових нормах.

• для адміністративного примусу характерна множинність органів і посадових осіб, яким надано право на його застосування.

• правообмеження, що настають у результаті застосування заходів адміністративного примусу, менш відчутні, менш суворі за силою примусового впливу, ніж ті обмеження, що виникають при застосуванні заходів кримінального примусу;

• засоби адміністративного впливу на правопорушників врешті-решт є профілактикою злочинної поведінки;

• заходи адміністративного примусу можуть застосовуватись як щодо правопорушників чи осіб, від яких можна чекати здійснення правопорушення, так і щодо осіб, які належать до категорії законослухняних, не здійснюють і не збираються здійснювати будь-яких проступків.

• адміністративний примус відзначається складною багатоцільовою спрямованістю заходів впливу. Це, по-перше, покарання за скоєний вчинок; по-друге, заходи припинення правопорушень; по-третє, заходи попередження правопорушення; по-четверте, заходи забезпечення право слухняної поведінки суб'єктів правовідносин.

• застосування заходів адміністративного примусу передбачається різними за юридичною силою нормативними документами.

• заходи адміністративного примусу застосовуються як до фізичних, так і до юридичних осіб.

• усі заходи адміністративного примусу мають примусово-обов'язковий, державно-владний характер; вони застосовуються від імені держави і в інтересах держави.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме Адміністративний примус:

 1. Предмет і метод адміністративного права
 2. 76.Земельні правопорушення, як підстави адміністративної відповідальності.
 3. 29. Поняття та види заходів адміністративного примусу.
 4. 31. Порядок застосування заходів адміністративного примусу в діяльності міліції.
 5. 37. Сутність, мета та підстави застосування міліцією адміністративно-запобіжних заходів.
 6. 56. Порушення правил адміністративного нагляду.
 7. § 44. Види адміністративних стягнень.
 8. Сутність адміністративного примусу
 9. Адміністративний примус
 10. § 78. Види заходів адміністративного примусу.
 11. § 94. Стадії адміністративного провадження.
 12. 15. Адміністративно – правові режими.
 13. 64.Поняття адміністративного примусу.
 14. В. Арбітражні функції адміністративних органів
 15. 2.2. Методи адміністративної діяльності стосовно функціонування системи електронних закупівель в Україні
 16. 2.3. Адміністративні процедури адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні
 17. Сутність і місце перегляду судових рішень адміністративних судів України як конституційної гарантії судового захисту