<<
>>

Загальні вимоги

А. Серед загальних вимог чільне місце посідає застосування системного підходу до вироблення (конструювання) приписів юридичних актів управління. При цьому сфера управління має розглядатися як система (об‘єкт управління, його суб‘єкти, відповідні зв‘язки, їхня структура, режим відповідальності тощо).

Вихідним принципом системного підходу є погляд на будь-який об‘єкт управління як на систему, що складається з кількох елементів (підсистем). При такому підході ставиться завдання з‘ясувати та врахувати для обґрунтування акту управління ті зв‘язки і відносини, які склалися між цими елементами. Цей принцип дозволяє на основі рішень конкретних підпроблем перейти до вироблення загального рішення всієї проблеми (програми) через синтезування окремого у єдину мету, а також відповідних завдань для їх досягнення.

До загальних вимог, що висуваються до актів управління, треба віднести їх об‘єктивну необхідність, актуальність та стабільність. Акти мають бути виправданими, об‘єктивно необхідними на даний історичний момент. Очищення законодавства від застарілих норм, законодавчих та нормативних актів - процес природний, бо правові регулятори мають створювати умови для безперешкодного розвитку продуктивних сил країни, становлення виробничих відносин нового типу, їх захисту.

У практиці державного управління необхідно зберегти співвідношення між так званою “живою” управлінською працею (нові норми, стосунки, структури, статуси, що народжуються), та нормами, заборонами, зв‘язками, традиціями, звичаями, трудовими навичками, які склалися раніше й стали часткою об‘єктивної, навколишньої реальності подібно до робочої сили, основних засобів виробництва тощо. Зміна суб‘єктів управлінських відносин не завжди і не обов‘язково означає потребу у зміні актів, що ними видавалися, а також у підтверджені їхньої обов‘язковості, легітимності.

З іншого боку, не можна без потреби змінювати, виправляти, скасовувати акти управління. Нестача юридичних регуляторів та заборон може бути такою ж небезпечною, як і їх надмірність.

Акти управління мають також відповідати вимозі інформаційної місткості: має забезпечуватися повнота, оперативність, вірогідність і актуальність інформації, що включається до акту управління.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме Загальні вимоги:

 1. ТЕМА 5. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ
 2. Порушення вимог законодавства про охорону праці в
 3. § 2. Загальні засади призначення покарання
 4. Загальне право
 5. Загальні вимоги
 6. Загальні гігієнічні вимоги до фізичного виховання дітей
 7. 22. ЗАГАЛЬНА МОДЕЛЬ СТРУКТ. КОНСУЛЬ. ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЯ ПЛАНУ РІШЕННЯ ПРОБЛЕМ. ОЦІНКА ТА ЗВОРОТНІЙ ЗВ*ЯЗОК
 8. 2. Склад майна багатоквартирного житлового будинку, що може знаходитись у загальній частковій власності
 9. ЗАГАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ
 10. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ
 11. Форми права природокористування: загальне та особливе.
 12. §2. Загальні положення тактики огляду
 13. Принцип незворотності дії закону в часі в рішеннях судів загальної юрисдикції
 14. Загальна характеристика основних концепцій причинового зв’язку у науці кримінального права
 15. 2.1. Поняття уступки вимоги (цесії)
 16. 2.2. Умови й правові наслідки уступки вимоги (цесії)
 17. 2.3.Механізми (підстави) уступки вимоги (цесії)
 18. 2.4. Уступка вимоги (цесія) в іноземному праві