<<
>>

21. Громадяни та юр. особи, як суб'єкти АП.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про фермерське господарство"3, фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства, згідно із законом. Порівняно із сільськогосподарськими кооперативами особливість фермерських господарств полягає у таких головних ознаках: - членство засноване виключно на родинних та/або сімейних зв'язках; - спільна сумісна власність членів господарства на його майно (якщо інше не обумовлено в договорі між ними); - можливість створення господарства однією особою; - право на створення такого господарства має виключно дієздатний громадянин України, який досяг 18-річного віку, має відповідну кваліфікацію та пройшов конкурсний відбір тощо. Діяльність фермерських господарств регулюється ЦК, ГК та ЗК України, законами "Про власність"4, від 19 червня 2003 р. "Про фермерське господарство" та ін. Господарськими товариствами є підприємства або інші суб'єкти господарювання, створені юридичними та/або громадянами шляхом об'єднання їх майна та участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку.

У сфері сільськогосподарського виробництва діють переважно акціонерні товариства закритого та відкритого типів (ЗАТ та ВАТ) і товариства з обмеженою відповідальністю (TOB).

Основними кваліфікуючими ознаками господарських товариств є: - недержавна або державна форми власності; - відносини участі (інвестування); - обов'язкове об'єднання учасниками (акціонерами) своїх капіталів (майнових внесків); - необов'язковість особистої трудової участі акціонерів (учасників) у діяльності господарського товариства; - управління й контроль, який здійснюється учасниками (акціонерами), залежить від розміру їх частки у статутному фонді товариства; - наявність інституту права на дивіденди та ін.

<< | >>
Источник: Погорелая Ольга Станиславовна. Шпаргалка по аграрному праву Украины. 2011

Еще по теме 21. Громадяни та юр. особи, як суб'єкти АП.:

 1. 1. Сiльськогосподарськi працiвники як субєкти аграрних правовiдносин
 2. 3. Субєкти - виконавцi юридичного обслуговування сiльськогосподарського пiдприємства
 3. 21. Громадяни та юр. особи, як суб'єкти АП.
 4. 93. Правовий режим земель та майна в особистому селянському господарстві. Суб'єкти та об'єкти права власності на землю і майно особистого селянського господарства.
 5. 17 Суб’єкти фінансово-правових відносин
 6. 16. Суб’єкти, об’єкти та зміст зем. правовід. (Структура земельних правовідносин.)
 7. 22. Субєкти права власності на землю.
 8. 50. Субєктивний склад власників та користувачів (Суб’єкти і об’єкти с/г землекористування)
 9. 22. Суб’єкти приватизації.
 10. 16. Громадяни України та іноземці як суб'єкти трудового права.
 11. 17. Власники підприємств, установ, організацій як суб'єкти трудового права.
 12. § 2. Суб'єкти цивільного позову в кримінальному процесі
 13. § 38. Суб'єкти правовідносин.
 14. § 75. Суб'єкти адміністративного правопорушення.
 15. 28. Громадяни як суб’єкти адміністративного права.
- Авторское право России - Аграрное право России - Адвокатура - Административное право России - Административный процесс России - Арбитражный процесс России - Банковское право России - Вещное право России - Гражданский процесс России - Гражданское право России - Договорное право России - Европейское право - Жилищное право России - Земельное право России - Избирательное право России - Инвестиционное право России - Информационное право России - Исполнительное производство России - История государства и права России - Конкурсное право России - Конституционное право России - Корпоративное право России - Медицинское право России - Международное право - Муниципальное право России - Нотариат РФ - Парламентское право России - Право собственности России - Право социального обеспечения России - Правоведение, основы права - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор России - Семейное право России - Социальное право России - Страховое право России - Судебная экспертиза - Таможенное право России - Трудовое право России - Уголовно-исполнительное право России - Уголовное право России - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России - Ювенальное право России -