<<
>>

95. Права та обов'зки членів селянського господарства.

Відповідно до ЗК «Про особисте селянське господарство»

Члени особистого селянського господарства мають право:

• самостійно господарювати на землі;

• укладати особисто або через уповноважену особу будь-які угоди, що не суперечать законодавству.

Уповноваженою особою може бути дієздатний член особистого селянського господарства, який досяг 18 років;

• реалізовувати надлишки виробленої продукції на ринках, а також заготівельним, переробним підприємствам та організаціям, іншим юридичним і фізичним особам;

• самостійно здійснювати матеріально-технічне забезпечення власного виробництва;

• відкривати рахунки в установах банків та отримувати кредити в установленому законодавством порядку;

• бути членами кредитної спілки та користуватися її послугами;

• отримувати в установленому законом порядку трудову пенсію, а також інші види соціальної державної допомоги та субсидії;

• надавати послуги з використанням майна особистого селянського господарства;

• використовувати в установленому порядку для власних потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, лісові насадження, водні об'єкти, а також інші корисні властивості землі;

• на відшкодування збитків;

• вільно розпоряджатися належним майном, виробленою сільськогосподарською продукцією та продуктами її переробки;

• отримувати дорадчі послуги;

• брати участь у конкурсах сільськогосподарських виробників для отримання бюджетної підтримки відповідно до загальнодержавних і регіональних програм;

• об'єднуватися на добровільних засадах у виробничі товариства, асоціації, спілки з метою координації своєї діяльності, надання взаємодопомоги та захисту спільних інтересів тощо відповідно до законодавства України;

• проводити в установленому законом порядку зовнішньоекономічну діяльність.

Члени особистого селянського господарства зобов'язані:

• дотримуватися вимог земельного законодавства та законодавства про охорону довкілля;

• забезпечувати використання земельної ділянки за цільовим призначенням;

• підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі;

• не порушувати права власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;

• дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов'язаних із встановленням земельних сервітутів та охоронних зон;

• своєчасно сплачувати земельний податок або орендну плату;

• дотримуватися діючих нормативів щодо якості продукції, санітарних, екологічних та інших вимог відповідно до законодавства;

• надавати сільським, селищним, міським радам необхідні дані щодо їх обліку.

<< | >>
Источник: Погорелая Ольга Станиславовна. Шпаргалка по аграрному праву Украины. 2011

Еще по теме 95. Права та обов'зки членів селянського господарства.:

  1. 95. Права та обов'зки членів селянського господарства.
  2. 3.2. Особливості переселенського руху та господарської діяльності чеського населення
  3. 3.1. Оренда на поміщицьких землях
- Авторское право России - Аграрное право России - Адвокатура - Административное право России - Административный процесс России - Арбитражный процесс России - Банковское право России - Вещное право России - Гражданский процесс России - Гражданское право России - Договорное право России - Европейское право - Жилищное право России - Земельное право России - Избирательное право России - Инвестиционное право России - Информационное право России - Исполнительное производство России - История государства и права России - Конкурсное право России - Конституционное право России - Корпоративное право России - Медицинское право России - Международное право - Муниципальное право России - Нотариат РФ - Парламентское право России - Право собственности России - Право социального обеспечения России - Правоведение, основы права - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор России - Семейное право России - Социальное право России - Страховое право России - Судебная экспертиза - Таможенное право России - Трудовое право России - Уголовно-исполнительное право России - Уголовное право России - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России - Ювенальное право России -