<<
>>

16. Довіреність, її види та значення.

Дорученням визнається письмове уповноваження, видане однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Доручення може бути видано тільки дієздатними громадянами і юридичними особами в рамках їхньої статутної правосуб'єктності.

Громадяни у віці від 15 до 18 років можуть самостійно видавати доручення в межах тих прав, що можуть здійснювати самі. На інші угоди й інші юридичні дії доручення таких осіб повинна бути забезпечена згодою батьків, усиновителів чи попечителів. По змісту й обсягу повноважень представника розрізняють три види доручень. Генеральні (загальні) доручення - видаються для здійснення угод і інших юридичних дій протягом визначеного періоду; Спеціальні доручення - видаються на здійснення ряду однорідних угод чи інших юридичних дій. До них відносяться доручення на представництво в суді, на одержання товарно-матеріальних цінностей від вантажоперевізника. Разові доручення - видаються для здійснення строго визначеної угоди чи іншої юридичної дії (наприклад, доручення на одержання зарплати за якийсь місяць). Термін дії доручення визначений ст.67 ГК і не може перевищувати трьох років. Якщо ж термін не зазначений, то доручення зберігає силу протягом одного року з дня її здійснення. Представництво за довіреністю припиняється у разі: • завершення строку довіреності; • скасування довіреності особою, що її видала; • відмови представника від вчинення дій, що були визначені довірителем; • ліквідації юридичної особи, від імені якої видано довіреність; • ліквідації юридичної особи, якій видано довіреність; • смерті особи, яка видала довіреність, визнання особи недієздатною, обмеженою у дієздатності або безвісно відсутньою (у разі смерті особи, яка видала довіреність, представник зберігає свої повноваження за довіреністю для ведення необхідних справ або таких дій, невиконання яких може призвести до збитків); • смерті особи, якій видано довіреність, визнання цієї особи недієздатною, обмеженою у дієздатності або безвісно відсутньою.
<< | >>
Источник: Учебники-Бесплатно.РФ. Шпаргалки по гражданскому праву (на украинском языке). 2011

Еще по теме 16. Довіреність, її види та значення.:

 1. 16. Довіреність, її види та значення.
 2. 44.Захист прав власників та користувачів.
 3. 61. Посвідчення доручень, виданих в порядку передоручення
 4. 63. Незаконні дії з наркотичними, психотропними речовинами та їх аналогами або прекурсорами (ст.306-308, 311-314, 318-321 КК).
 5. Втрата документів, що містять державну таємницю
 6. 1. Боръба партии и Советского правительства за ликвидацию последствий неурожая в Поволжье и первые итоги восстановления сельского хозяйства к концу 1921 г. 
 7. Слом буржуазного и создание нового советского государственного аппарата
 8. Развитие государственного аппарата РСФСР
 9. Перестройка государственного аппарата
 10. Глава 14. Революции 1917 года и национально-государственное строительство. Республика Башкурдистан
 11. ДОКУМЕНТЫ 1892-1911 гг.
 12. ЗЕМСТВО И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ B 1864-1904 гг. (НА МАТЕРИАЛАХ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫХ ГУБЕРНИЙ)