<<
>>

№ 31. Обсяг дієздатності неповнолітніх.

Часткова дієздатність регламентує обсяг дієздатності неповнолітніх віком від 15 до 18 років. Враховуючи ступінь їх психічної зрілості і де-який життєвий досвід, законодавець надає їм можливість вчиняти певні дії, які породжують правові наслідки.

Для частк. дієзд. є характерними такі елементи: 1. Право самостійно вчиняти дрібні побутові угоди. 2. Право розпоряджатися своєю заробітною пла-тою або стипендією. 3. Самостійне здійснення всього комплексу авторських або винахідницьких прав. 4. Право вносити вклади до кредитних установ і розпоряджатися ними. 5.Обов'язок нести цивільно-правову відповідальність за шкоду, заподіяну ними іншим особам. 6. Права по володінню, користуванню і розпорядженню майном трудового або селянського господарства, якщо неповнолі-тні є членами зазначених господарств. 7. Право бути засновниками і членами громадських об'єднань — молодіжних організацій. Мінімальна дієздатність. Зак-во надає неповнолітнім, які не досягли 15 років, дуже невеликий обсяг дієздатності: а) право вчиняти дрібні побутові догоди. У разі судової суперечки суд має право констатувати наявність чи відсутність дрібної побутової угоди. Інші угоди укладають батьки (усиновителі) або опікуни від імені неповнолітніх (до 15 років). Останні є цілком і неделіктоздатними і, отже, не несуть цивільно-правової відповідальності за свої неправомірні дії. За шкоду, заподіяну неповнолітнім, який не досяг 15 років, відповідають його батьки (усиновителі) або опікун, якщо не доведуть, що шкода сталася не з їхньої вини;

б) право вно-сити вклади в кредитні установи і розпоряджатися ними. Неповнолітній, який сам вніс на своє ім'я внесок, розпоряджається ними самостійно. Внесками, внесеними на його ім'я, і розпоряджаються до досягнення їм 15-річного віку батьки та інші законні представники.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме № 31. Обсяг дієздатності неповнолітніх.:

 1. Обмеження цивільної дієздатності
 2. § 3. Метод сімейного права
 3. § 6. Шлюбний договір
 4. § 1. Правовідносини батьків та дітей з приводу майна
 5. § 6. Обов'язок повнолітніх дітей утримувати батьків та його виконання
 6. 20. Поняття шлюбного віку в Україні.
 7. 59. Умови дійсності право чинів.
 8. 19. Посвідчення заповітів
 9. 20. Посвідчення доручень
 10. 3.6. Конфлікти в цивільно правовій та господарсько правовій сферах
 11. № 31. Обсяг дієздатності неповнолітніх.