<<
>>

№ 23. Обмеження дієздатності громадян.

- заборона громадянинові на підставі рішення суду самостійно укладати угоди по розпорядженню майном, одержувати заробітну плату, пенсію, інші види доходів. ЦК України передбачає обмеження дієздатності громадян при настанні певних умов: зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами та як наслідок цього — тяжке матеріальне становище самого громадянина та його сім'ї.

Під зловживанням слід розуміти як систематичне пияцтво (вживання наркотиків), так і надмірне вживання алкоголю (наркотиків). По суті справи зазначена норма виключає обмеження дієздатності громадянина, якщо він ставить в тяжке матеріальне становище тільки себе. Обмеження дієздатності громадянина здійснюється в судовому порядку. Справа про визнання громадянина обмежено дієздатним може бути порушена лише за заявою осіб, зазначених у ст.256 ЦПК України. При підготовці справи до суднового розгляду від заявника необхідно витребувати такі дані: акти міліції і громадських організацій, рішення судів та інші докази, які підтверджують факти зловживання спиртними напайками або наркотичними засобами, а також характеризують майновий стан сім'ї. Обмежено дієздатний громадянин може лише за згодою піклувальника: а) укладати угоди по розпорядженню майном (купівлі-продажу, дарування, позики, майнового найму, комісії тощо); б) одержувати заробітну плату, пенсію або інші види доходів і розпоряджатися ними. Обмеження дієздатності за ст.15 ЦК України не викликає обмеження деліктоздатності, тобто обмежено дієздатний громадянин несе цивільну відповідальність за загальними правилами. Обмеження в дієздатності скасовуєть-ся, якщо є дані про припинення громадянином зловживань спиртними напоями або наркотичними засобами. Такі справи розгля-даються в судовому порядку за місцем проживання обмежено дієздатного та за заявою осіб, зазначених у ст.256 ЦПК.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме № 23. Обмеження дієздатності громадян.:

 1. Обмеження цивільної дієздатності
 2. § 1. Поняття та сутність усиновлення
 3. § 6. Колізійні питання опіки і піклування
 4. 85. Опіка і піклування, ускладнені іноземним елементом.
 5. 16. Довіреність, її види та значення.
 6. 39. Обмеження правоздатності і дієздатн. громадян.
 7. 56. З’ясування дієздатності учасників посвідчувальної угоди
 8. 82. Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю
 9. 83. Анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю
 10. 27. Іноземні інвестори.
 11. 16. Громадяни України та іноземці як суб'єкти трудового права.
 12. 39. Дисциплінарна відповідальність адвоката
 13. Тема 25. Цивільні процесуальні права іноземних громадян і осіб без громадянства. Судові доручення. Міжнародні дого-вори
 14. № 23. Обмеження дієздатності громадян.
 15. № 53. Порядок здійснення цивільних прав і обов’язків недієздатними і обмежено дієздатними громадянами.
 16. № 139. Порядок здійснення цивільних прав і обов'язків недієздатних і обмежено дієздатних громадян.
 17. ПОНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Й ІНВЕСТИЦІЙ, ЇХНЬОЇ ФОРМИ. ВИДИ, СУБ'ЄКТИ Й ОБ'ЄКТИ ІНВЕСТУВАННЯ