<<
>>

№ 18. Поняття місця проживання.

Місце проживання - це місце, де особа постійно чи переважно проживає (ст. 17 ЦК). Законодавство України визначає за громадянином лише одне місце проживання. Громадянин вправі сам обирати собі місце проживання.

Але, місцем проживання осіб до 15 років є місце проживання їхніх батьків, усиновителів чи опікунів (ст. 17 ЦК). Громадянин засуджений до позбавлення волі також не може самостійно обирати місце проживання. З місцем проживання закон пов’язує місце виконання зобов’язань. Якщо інше не визначене договором:

1) по зобов’язанню передачі будівлі – за місцем знаходження будівлі;

2) по грошовим зобов’язанням – за місцем проживання кредитора в момент виконання зо-бов’язання;

3) по всіх інших зобов’язаннях – за місцем проживання боржника, а якщо боржник є юридичною особою – за місцем її знаходження. За місцем проживання спадкодавця відкривається спадщина. Підсудність цивільних справ за загальним правилом визначається за місцем проживання відповідача. Справи, що виникають у зв’язку зі стягненням аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної смертю або тілесними ушкодженнями та деякі інші справи можуть розглядатися за місцем проживання позивача. З місцем проживання зв'язується загальне припущення (презумпція) про те, що громадянин знаходиться в місці проживання, хоча б у даний момент він знаходився в іншому місці. Значення місця проживання:

1. Для визначення місця відкриття спадщини (ст.526 ГК);

2. Для виникнення права на жилу площу;

3. Для визнання особи безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;

4. Для визначення місця виконання зобов'язань, для приватизації житла; 5. Для визначення підсудності цивільно-правових суперечок.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме № 18. Поняття місця проживання.:

 1. § 1. Поняття та види сімейних правовідносин
 2. § 4. Оспорювання батьківства, материнства
 3. 34. Поняття місця проживання.
 4. 65 Державне мито: поняття, платники, об'єкти, ставки.
 5. 7. Компетенція приватних нотаріусів
 6. 42. Поняття, завдання та принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення.
 7. § 1. Поняття, підстави і мета застосування заходів процесуального примусу
 8. § і. Поняття, підстави та процесуальний порядок зупинення досудового слідства
 9. § 5. Постановления вироку
 10. § 3. Процесуальний порядок провадження протокольної форми досудової підготовки матеріалів
 11. № 18. Поняття місця проживання.
 12. 1. Поняття та загальна характеристика договору кредитування індивідуального житлового будівництва
 13. ПОНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Й ІНВЕСТИЦІЙ, ЇХНЬОЇ ФОРМИ. ВИДИ, СУБ'ЄКТИ Й ОБ'ЄКТИ ІНВЕСТУВАННЯ
 14. §3. Поняття криміналістичного прогнозування та його значення при розслідуванні злочинів
 15. Правила обігу зброї як об’єкт адміністративного проступку
 16. Кваліфікація порушень правил обігу зброї за ознаками об’єктивної сторони адміністративного проступку
 17. Принципи перегляду судових рішень адміністративних судів
 18. Поняття та значення поліцейських послуг у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку
 19. 1.2. Поняття та ознаки трудових прав