<<
>>

Останній період радянської виборчої системи

почався у 1985 р. з реформування всього масиву виборчого законодавства на території СРСР, в тому числі в УРСР. Виборчі кампанії 1988-1990 рр. можна назвати першими демократичними, або принаймні, напівдемократичними виборами в СРСР. Вперше за період існування радянської влади в процесі виборів панувала політична боротьба, розмаїття думок і кандидатів.

<< | >>
Источник: Вибори як різновид суцільного опитування громадської думки Лекція.. 2016

Еще по теме Останній період радянської виборчої системи:

 1. 3.4. Конфліктив державно правовій сфері
 2. Особливості стабілізації 20-х років. Розвиток країн Європи та Америки.
 3. Особливості післявоєнної відбудови та стабілізації. Країни Західної Європи та Північної Америки у другій половині XX ст.
 4. § 1. Центральне та місцеве управління 20 - 30-х років
 5. § 3. Державне управління в перші повоєнні роки і в період десталінізації (1945 - перша половина 1960-х рр.)
 6. § 4. Державне управління в Україні в період неототалітарного режиму (середина 1960-х - середина 1980-х рр.)
 7. § 5. Реформування системи органів державного управління України в період перебудови (1985 - 1991 рр.)
 8. Особливий період розвитку виборчого права України
 9. Громадські організації та рухи.
 10. 3. 2. Козацькі ради – новий етап українського державотворення
 11. 3.3. Національно-правові засади державних утворень періоду Української революції 1917 – 1921рр.
 12. 4. 5. Традиції та новації виконавчої влади незалежної України
 13. ВИСНОВКИ
 14. 2. ПРИЙНЯТТЯ ЗАГАЛЬНОСОЮЗНОЇ КОНСТИТУЦІЇ І ДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК КОНСТИТУЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УРСР
 15. 1. ОКУПАЦІЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ТА ЇХНЄ СОЩАЛЬНО-ПОЛІТИ-ЧНЕ СТАНОВИЩЕ У СКЛАДІ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ
 16. Формування права УНР
 17. Державний устрій УСРР у 20-30-ті роки
 18. Конституційне та надзвичайне законодавство 30-х років
 19. Конституційний процес. Конституція України 1996 р. Конституційна реформа
 20. Петро Арсенич Українські правники: короткі біографічні нариси