<<
>>

§ 37. Поняття, завдання і значення стадії порушення кримінальної справи.

Порушення кримінальної справи є першою, початковою стадією кримінального процесу. Суть її полягає в тому, що компетентні органи повинні встановити наявність чи відсутність передбачених законом приводів і підстав для того, щоб прийняти рішення про порушення або відмову в порушенні кримінальної справи.

У цій стадії також по можливості встановлюється наявність чи відсутність обставин, які є підставою для відмови в порушенні справи. Своєчасне та обґрунтоване порушення кримінальної справи є необхідною передумовою для швидкого й повного розкриття злочинів, викриття й покарання винних, запобігання злочинам і виконання завдань кримінального судочинства. Слідчі дії можна провадити лише після порушення кримінальної справи (ч.1 ст.113 КПК). Як виняток до її порушення у невідкладних випадках дозволяється провести огляд місця події, причому за наявності для цього підстав кримінальна справа порушується негайно після огляду (ч.2 ст.190 КПК). Стадія порушення кримінальної справи не зводиться тільки до відповідного процесуального акта – постанови або ухвали про її порушення чи відмову в цьому. Вона включає в себе систему процесуальних дій і правовідносин, зокрема прийняття, розгляд і перевірку заяв і повідомлень про злочин, вжиття заходів щодо відвернення і припинення злочинів, прийняття рішень про порушення кримінальної справи або про її відмову, прокурорський нагляд за законністю та обґрунтованістю вказаних дій, перевірку судом за скаргами заінтересованих осіб законності та обґрунтованості постанови прокурора, слідчого, органу дізнання про відмову в порушенні кримінальної справи.
<< | >>
Источник: ОНЮА. Лекції з курсу “Кримінально-процесуальне право України”. 2011. 2011

Еще по теме § 37. Поняття, завдання і значення стадії порушення кримінальної справи.:

 1. § 7. Поняття, значення, класифікація принципів кримінального процесу.
 2. § 5. Поняття, значення, класифікація принципів кримінального процесу.
 3. § 37. Поняття, завдання і значення стадії порушення кримінальної справи.
 4. § 1. Поняття, завдання та зміст кримінального процесу
 5. § 1. Поняття, значення і система принципів кримінального проце-су
 6. § 1. Поняття кримінально-процесуального доказування та його значення. Предмет доказування
 7. § 3. Предмет, підстави і доказування цивільного позову в кримінальній справі
 8. § і. Поняття процесуальних строків та їх значення у кримінальному процесі
 9. § 1. Поняття, значення і завдання стадії порушення кримінальної справи
 10. § 1. Поняття, значення і завдання досудового слідства
 11. § 1. Поняття і сутність слідчих дій
 12. § 1. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
 13. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 14. Загальна характеристика основних концепцій причинового зв’язку у науці кримінального права
 15. Міжнародні стандарти захисту прав осіб, які є потерпілими від кримінальних правопорушень
 16. Потерпілий-фізична особа як учасник кримінального провадження
 17. Процесуальне становище потерпілого у кримінальному провадженні на підставі угоди про примирення
 18. 3.1 Цивільний позов як спосіб відшкодування потерпілому шкоди, завданої кримінальним правопорушенням
 19. Кримінально-виконавчі напрямки, що обумовлюють удосконалення кримінально-виконавчої служби України
 20. 4.1. Поняття та класифікація форм захисту трудових прав працівників