<<
>>

§ 10. Принцип здійснення правосуддя тільки судом.

Ст.15 Здійснення правосуддя тільки судом. Правосуддя в кримінальних справах здійснюється тільки судом. Ніхто не може бути визнаний винним у вчинені злочину, а також кримінальному покаранню інакше, як за вироком суду і відповідно до закону.

Під здійснення правосуддя розуміється діяльність судів першої, касаційної та наглядової інстанції по розгляду і вирішенню кримінальних справ у судових засіданнях. Судовими органами, які здійснюють правосуддя в кримінальних справах, є: ВС України, ВС АРК, обласні, Київський і Севастопольський міські суди, міжобласний суд, міжрайонні суди, районні (міські) суди, військові суди Центрального, Південного, Західного регіонів, Військово-морських Сил, гарнізонів. Жодні інші органи не вправі здійснювати правосуддя, тобто розглядати і вирішувати кримінальні справи, засуджувати людей. Навіть на території, де введено надзвичайний стан, правосуддя здійснюється тільки судом. На цій території діють усі суди, утворені відповідно до Конституції України. Утворення будь-яких інших судових або позасудових органів забороняється. Судочинство в судах ведеться відповідно до чинних в Україні на момент введення надзвичайного стану законів. Запровадження будь-яких скорочених чи прискорених форм судочинства забороняється (ст.37 ЗУ про надзвичайний стан). Принцип здійснення правосуддя тільки судом означає виключну прерогативу одноособового або колегіального суду на визнання людини винною у вчинені злочину і призначення їй кримінального покарання. Однак визнати особу невинною і повністю реабілітувати її за обставинами, зазначеними в пп.1, 2 ч.1 ст.6 та в п.2 ст.213 КПК, можуть не тільки суди своїм вироком, ухвалою чи постановою, а й слідчі органі і прокурор постановою про закриття справи. Норма, закріплена в ч.2 ст.15, ґрунтується на принципі презумпції невинності.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Лекції з курсу “Кримінально-процесуальне право України”. 2011. 2011

Еще по теме § 10. Принцип здійснення правосуддя тільки судом.:

 1. 70. Злочинні діяння щодо судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя (ст. 376-379 КК).
 2. Тема 2. Принципи цивільного процесуального права
 3. § 7. Поняття, значення, класифікація принципів кримінального процесу.
 4. § 7. Принципи законності і здійснення правосуддя на засадах рівності громадян перед законом і судом.
 5. § 10. Принцип здійснення правосуддя тільки судом.
 6. § 2. Класифікація принципів кримінального процесу
 7. ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ
 8. А. Принцип персональної відповідальності у федеральних судах і судах штату1. Персональна відповідальність у судах штату
 9. Принцип незворотності дії закону в часі в судовій практиці Федерального Конституційного суду ФРН
 10. Право на оскарження рішень суду першої інстанції як гарантія реалізації права на судовий захист
 11. Місце і роль перегляду судових рішень, ухвалених судами першої інстанції, у механізмі цивільного судочинства
 12. Сучасний стан та перспективи розвитку правового регулювання перегляду судових рішень, ухвалених судами першої інстанції
 13. Правові наслідки перегляду судових рішень, ухвалених судами першої інстанції
 14. Сутність і місце перегляду судових рішень адміністративних судів України як конституційної гарантії судового захисту
 15. Нормативно-правова регламентація інституту перегляду судових рішень адміністративних судів
 16. Принципи перегляду судових рішень адміністративних судів
 17. Висновки до розділу 1
 18. Особливості перегляду судових рішень адміністративних судів у порядку апеляційного та касаційного провадження